Gepubliceerd op: 22 april 2016

Duurzaam Kerkrade van start

Start duurzaamheid 2
Duurzaam Kerkrade is van start. Op vrijdag 22 april onthulde wethouder Jo Bok (Duurzaamheid) d'r Greeny: de kleurrijke duurzaamheidswagen die de komende maanden 'on tour' zal gaan door Kerkrade.

Precies een jaar geleden is het college akkoord gegaan met het Duurzaamheidsprogramma voor de jaren 2015-2018. Het belang van duurzaamheid werd door de Raad eerder al benoemd en is nu een dragend beleidsthema van het college, ook als zodanig opgenomen in het collegeprogramma. De laatste jaren zijn al meerdere projecten opgestart.

Wethouder Jo Bok (Duurzaamheid): "Met de campagne wil de gemeente duurzaamheid meer gaan promoten en de verschillende projecten en mogelijkheden onder de aandacht brengen van de inwoners. Het moet voor de mensen in Kerkrade duidelijk worden wat duurzaamheid inhoudt en welke projecten hieronder vallen. Doel van Duurzaam Kerkrade is dat inwoners dit gaan omarmen en er in hun dagelijks leven rekening mee gaan houden. Alle kleine beetjes helpen. Mensen moeten een idee krijgen wat ze zelf kunnen bijdragen in het kader van duurzaamheid."

Logo en communicatie

Logo duurzaamheid
De komende tijd zet de gemeente allerlei middelen in om de inwoners te informeren over duurzaamheid. Zo is er een speciaal logo ontwikkeld dat centraal staat bij alles over het project Duurzaam Kerkrade. Tevens verschijnt enkele keren per jaar een special in het Stadsjournaal in 1Kerkrade. Op 27 april verschijnt hiervan de eerste editie. Verder worden citydisplays, website en sociale media ingezet. Elke maandag plaatst de gemeente bijvoorbeeld op haar Facebook- en Twitterpagina een 'Duurzaamheidstip'.

D'r Greeny

Naast het communiceren via digitale en papieren middelen, gaat de gemeente ook naar de mensen toe. Hiervoor wordt d'r Greeny ingezet. Dit is een oude schaftkeet die met hulp van de Vrije Akademie ZOM is omgetoverd tot een prachtige, kleurrijke wagen die de komende maanden on tour gaat door Kerkrade.

Winst tot nu toe

Kerkrade start op het gebied van duurzaamheid niet bij nul, verre van dat. Talloze projecten zijn in het verleden op het gebied van duurzaamheid uitgevoerd en de opgedane ervaringen zijn vaak een onderdeel geworden van de normale bedrijfsvoering. Onder meer kunnen genoemd worden het duurzaam beheer van de openbare ruimte, energiezuinige openbare verlichting, duurzaam inkopen, afvalscheiding, de inzet van werkzoekenden bij projecten, het bijzondere hergebruik van regenwater voor sportvelden en duurzaamheidsprojecten op scholen. Ook op het vlak van energiebesparing en de inzet van duurzame energie heeft Kerkrade in het verleden goede resultaten weten te boeken. Kerkrade mag zich daarnaast gelukkig prijzen met de woningcorporaties die op het vlak van duurzaam bouwen tot de koplopers in Nederland behoren!

Duurzaam Kerkrade, dat is de titel die de gemeente Kerkrade gaat gebruiken voor het promoten van duurzaamheid in de stad. De meeste mensen denken bij duurzaamheid aan het milieu, maar dat is zeker niet alles! En dat willen we de Kerkraadse mensen graag uitleggen. Het blijft echter niet bij promoten van duurzaamheid; het doel is dat onze inwoners in hun dagelijks leven rekening houden met duurzaamheid! Rond het thema voert de gemeente allerlei projecten uit en door middel van een special in het Stadsjournaal, artikelen, www.kerkrade.nl, sociale media en onze Duurzaamheidswagen informeren we de inwoners over deze projecten en geven we tips over duurzaamheid. Tevens laten we zien dat er al heel veel gebeurt op het gebied van duurzaamheid. Succesverhalen delen we graag! Dus als u als inwoner, ondernemer of organisatie leuke of inspirerende voorbeelden heeft, laat het ons weten. Meer informatie algemeen of over de data en locaties van de Duurzaamheidswagen op www.kerkrade.nl, via duurzaam@kerkrade.nl of tijdens kantooruren via telefoonnummer 14 045.

Start duurzaamheid 3

Start duurzaamheid 1