Gepubliceerd op: 14 juni 2017

Beeldmerk Eenzaamheid
Gemeente Kerkrade pakt eenzaamheid aan

De komende twee jaar investeert de gemeente Kerkrade 300.000 euro in de aanpak van eenzaamheid onder haar inwoners. Volgens het laatste burgeronderzoek voelt 16% van de Kerkradenaren zich vaak of soms eenzaam. Dat is een vrije grote groep. Het weinig of geen contact hebben met andere mensen (sociale eenzaamheid) springt hierbij het meest in het oog.

Wethouder Leo Jongen (Wmo): "In de afgelopen periode is het thema eenzaamheid vaak besproken met de Seniorenraad, die dit onderwerp ook als speerpunt naar voren heeft gebracht." Martin Simons, voorzitter van de Seniorenraad: "Je ziet dat te veel inwoners in een sociaal isolement geraken, met name bij ouderen is dit het geval."
Ook de gemeenteraad heeft vorig jaar gevraagd om extra investeringen in het tegengaan van eenzaamheid.

Om het probleem gericht aan te pakken, zal de aandacht eerst uitgaan naar de 65 plussers. Dit betekent echter niet dat de jongeren worden vergeten. De ervaringen met de 65 plus groep zullen een basis vormen voor een meer gerichte aanpak van eenzaamheid onder andere doelgroepen.

Buurtbijeenkomsten

Tijdens twee buurtbijeenkomsten worden inwoners bijgepraat over de geplande aanpak van de gemeente. De bijeenkomsten vinden plaats op dinsdag 27 juni in Pietershof (Akkerheide 64) en op donderdag 29 juni in de Laethof (Putstraat 1). Beide bijeenkomsten starten om 19.00 uur.

In eerste instantie wordt het Eenzaamheidproject gestart in de buurten Chevremont en Eygelshoven. De ervaringen die daar worden opgedaan zullen worden meegenomen in een Kerkrade brede aanpak.

In het plan van aanpak gaan de huishoudelijke medewerkers van Meander een belangrijke rol vervullen. Daarnaast zal Impuls samen met het vrijwilligersnetwerk van Samen Leven (samenwerkingsverband op zorggebied in Kerkrade) worden ingezet.

Wethouder Jongen: "Ik hoop dat door deze nieuwe aanpak minder inwoners zich eenzaam zullen voelen!"

Eenzaamheid, wat doen wij eraan?