Gepubliceerd op: 11 april 2016

Kerkrade, jouw duurzame toekomst 2.0 van start

Start Duurzaamheid scholen
Op vrijdag 8 april jongstleden heeft wethouder Jo Bok (Duurzaamheid) het project 'Kerkrade, jouw duurzame toekomst 2.0' officieel afgetrapt. Hij heeft de leerlingen van groep 8 van basisschool de Diabolo vergezeld naar de interactieve film over duurzaamheid in het Future Forum Theater in Continium te Kerkrade. Het project, waarin basisschoolleerlingen uit Kerkrade aan de slag gaan met duurzaamheid wordt, in opdracht van de gemeente Kerkrade, uitgevoerd door Continium. De leerlingen van de groepen 7 of 8 maken gedurende het project kennis met de vele aspecten van duurzaamheid, met bestaande duurzame initiatieven in Kerkrade en bedenken zelf een duurzaam idee. Het project heeft sinds 2013 al jaarlijks gelopen en na evaluatie heeft de gemeente Kerkrade besloten het ook de komende drie jaar weer aan te bieden aan basisscholen.

Wethouder Bok: "De gemeente Kerkrade vindt het belangrijk om onze jongste inwoners ervan bewust te maken dat zij zelf een steentje kunnen bijdragen aan duurzaamheid in onze gemeente en dat dit thema niet per se alleen met energie te maken heeft, maar bijvoorbeeld ook met verkeer of andere maatschappelijke voorzieningen. Ze zijn als het ware onze ambassadeurs van de Duurzaamheid. Duurzaamheid wordt de komende tijd een nog belangrijker thema in Kerkrade. Op 22 april starten we met onze campagne 'Duurzaam Kerkrade'. Binnenkort komen we daar nog uitgebreid op terug. Het project met de basisscholen past hier in elk geval naadloos in", aldus de wethouder.

De gemeente financiert het project voor de scholen, zodat kosten geen drempel vormen voor deelname. Tien Kerkraadse basisscholen hebben zich aangemeld voor het project.

Project

Tijdens het project doorlopen de leerlingen een aantal onderdelen. Ze starten met een bezoek aan Continium. Hier volgen ze in een interactieve film een dag uit het leven van Jelle. Tijdens zijn dag moet Jelle voortdurend keuzes maken en de leerlingen helpen hem daarbij door te stemmen via stemkastjes. Zo ontdekken leerlingen wat duurzaamheid is. In twee andere korte films maken de leerlingen kennis met De Wijk van Morgen op het Avantis Science and Business Park en zien ze welke duurzame ontwikkelingen er op dit moment al zijn binnen de gemeente Kerkrade. In een workshop in het Lab van Continium onderzoeken de leerlingen verschillende duurzaamheidsaspecten. Zo onderzoeken ze de eigenschappen van plastics. De workshop bestaat uit verschillende activiteiten, waarbij het Onderzoekend en Ontdekkend Leren centraal staat. Vervolgens ondernemen ze een Duurzame Ontdektour door de Explore Zone van Continium, waar verschillende doestations rondom duurzaamheid te vinden zijn.

Explainer

Na hun bezoek aan Continium krijgen de leerlingen vervolgens een explainer van Continium op bezoek in de klas. Hij onderzoekt samen met de leerlingen in korte workshops nog meer aspecten van duurzaamheid. In een individuele onderzoeksopdracht onderzoeken de leerlingen vervolgens verschillende duurzaamheidsaspecten, waaronder het energieverbruik thuis en in hun wijk; of het nu gaat om de lantaarnpalen in de straat, hoe vaak hun ouders de auto pakken of de herkomst van de spijkerbroeken, die zij in hun kast hebben hangen. De resultaten van de leerlingen worden klassikaal besproken.

Afsluiting

Ter afsluiting van het project bedenken de leerlingen klassikaal of in kleinere groepjes een duurzaam idee of ontwerpen ze zelf een duurzame wijk. Deze opdracht mogen ze geheel naar eigen inzicht uitvoeren. Tijdens een afsluitende bijeenkomst op 7 juli 2016 in Continium presenteren de leerlingen hun idee of wijk. Een jury bepaalt wat het meest duurzame idee of de meest duurzame wijk is en de bedenkende klas wint vervolgens een leuke prijs.