Gepubliceerd op: 01 juni 2011

Sfeerimpressie van het ‘Boek en Doek-concept’.Een nieuw cultureel concept wordt de spil van de centrumontwikkelingen in Kerkrade. De functies van het theater en de bibliotheek worden gecombineerd. Bestaande bouw zal op een creatieve wijze worden aangepast waardoor de functies zich zullen versterken en een fraai stukje architectuur aan het centrum van Kerkrade wordt toegevoegd.
Onder de werktitel ‘Boek en Doek’ zullen de plannen verder worden uitgewerkt.  

Het college van burgemeester en wethouders zal deze denkrichting aan de gemeenteraad voorstellen. 

Burgemeester Jos Som vertelt vanuit zijn verantwoordelijkheid voor de centrumontwikkelingen: “Het is een fantastisch idee en biedt vele voordelen. Dit wordt het culturele hart van de stad en we maken maximaal gebruik van de bestaande ruimtes. De ideevorming was een complex proces waarbij we gebruik maakten van diverse gerichte onderzoeken. Vrijwel alle collegeleden zijn hierbij betrokken geweest en iedereen ziet de mogelijkheden en kansen voor Kerkrade”. 

Bibliotheek van de toekomst


Sfeerimpressie van het Theaterplein met zicht op het nieuwe culturele hart van Kerkrade.“Samen met de bibliotheek werken we al langere tijd aan een toekomstvisie. De nieuwe locatie past prima binnen de kernfuncties. De bibliotheek wordt steeds meer een centrum van ontwikkeling en educatie, een encyclopedie van kunst en cultuur en een podium voor ontmoeting en debat. In de locatie in de Theaterpassage kan optimaal gebruik gemaakt worden van de faciliteiten zoals het stadspodium” licht wethouder Leo Jongen vanuit zijn bibliotheekportefeuille toe. 

 

Stadspodium


Het plan is gebaseerd op diverse studies, landelijke trends en gemeentelijke ontwikkelingen. Zo bleek onder meer uit onderzoek dat Kerkrade over ongekend veel podiumvoorzieningen beschikt. Deze kennis gecombineerd met de noodzakelijke forse technische investeringen in het huidige theater en de ingrijpende bezuinigingen op de podiumkunsten leiden tot heroriëntatie van de theaterfunctie in de huidige vorm.
Cultuurwethouder Peter Thomas: “Met het ‘Boek en Doek-concept' zal  Kerkrade beschikken over een laagdrempelig en onderscheidend stadspodium. Binnen het concept passen functies als kunstuitleen, een filmhuis, theatervoorstellingen, presentaties en debat.”  

Theaterplein


De ingang komt aan het toekomstig ‘Theaterplein’. Dit is het gebied dat wordt begrensd door het huidige theater, het raadhuis en een deel van het Atriumterrein. Onder de entree van het theater zal een toegang naar de ondergrondse parkeergarage worden gerealiseerd.  

10-puntenplan


Het culturele concept ‘Boek en Doek’ is een onderdeel van de herontwikkeling van de Theaterpassage die opgenomen staat in het 10-puntenplan.
Vooruitlopend op de aanvraag van de bouwvergunning voor het winkelcentrum presenteerde de gemeente Kerkrade in oktober het zogenaamde 10-puntenplan waarin tien plekken in het centrum op korte termijn worden aangepakt.
Diverse zaken zijn al uitgevoerd. Zo is de verbinding van het busstation (Oranjeplein) met de ingang van de Orlandopassage verbeterd, is de inrichting van het Kloosterraderplein afgerond en startte in februari hier een proef met belparkeren.
Het college heeft inmiddels ook al een voorstel gedaan om de verpaupering tegen te gaan waardoor ook eigenaren van panden in het centrum gebruik kunnen maken van de subsidie gevelverbetering.
De tijdelijke verhuizing van de bibliotheek en de herinrichting van de Kloosterraderstraat worden op dit moment uitgevoerd. 

“Alle zaken die de gemeente kan oppakken om het centrum te verbeteren, zijn het afgelopen jaar in kaart gebracht en voor een groot deel afgerond. De herontwikkeling van de Theaterpassage en het daarbij behorende Theaterplein is onze volgende uitdaging. Als de gemeenteraad positief besluit, starten we nog dit jaar met de voorbereidingen” aldus burgemeester Jos Som.