Gepubliceerd op: 20 maart 2017

Werkzaamhedenbericht centrumplan Kerkrade

(alle planningen onder voorbehoud)

Vragen of meer informatie?
Indien u naar aanleiding van dit bericht nog vragen heeft kunt u contact opnemen met Jos Bauer, projectleider communicatie, centrumplankerkrade@gmail.com of 06-81271777.

Werkzaamheden bouwplan
Aan het bouwplan gelegen aan de Niersprinkstraat, Beethovenstraat en Mozartstraat wordt volop gebouwd. De contouren van het plan worden zichtbaar. Binnen in de bestaande bouw wordt gewerkt aan het cultuurcluster, het kloppende hart van het plan, waar straks bibliotheek en Theater Kerkrade worden gevestigd.

Algemene informatie: goed weer
De werkzaamheden zijn afhankelijk van de buitentemperatuur en neerslag. Kou en overvloedige neerslag kan de planning beïnvloeden. Via het werkzaamhedenbericht houden we u op de hoogte, mocht het weer dusdanig zijn dat de planning moet worden aangepast.

De weersvoorspellingen laten deze week goed weer zien. Er kan ongehinderd gewerkt worden.

Doorkijk werkzaamheden openbare ruimte fase 2
Aannemer Speessen realiseert de herinrichting van de openbare ruimte van het Martin Buberplein.

Speessen realiseert ook de overige straten en pleinen van fase 2. Voorafgaand zullen de nutsbedrijven werkzaamheden uitvoeren (start februari). Speessen zal vanaf februari werken aan de Verdi- en Sibeliuspassage, de Niersprinkstraat, het Theaterplein en aan de zijde van de nieuwbouw de Mozartstraat en Van Beethovenstraat. Als de doorgang tussen raadhuis en C&A wordt gemaakt zal ook daar de bestrating moeten worden aangebracht. Als de detailplanning is vastgesteld zal deze in het werkbericht worden opgenomen.

Werkzaamheden Speessen in de openbare ruimte rondom het bouwplan
Aannemer Speessen heeft afgelopen donderdag de werkzaamheden in de Van Beethovenstraat voortgezet. Vanaf maandag 6 maart zal gewerkt op diverse locaties rondom het bouwplan:

• Martin Buberplein
Deze week zal Speessen verder werken aan de vaste natuurstenen bloembakken.
• Niersprinkstraat
De Niersprinkstraat is afgesloten voor doorgaand verkeer. Bestratingen zijn opgebroken, de rioleringswerkzaamheden zijn in uitvoering. Deze worden ook deze week voortgezet. De bestaande loopstrook aan de zijde van de Orlandopassage, tussen Hoofdstraat en Van Beethovenstraat blijft zo lang mogelijk gehandhaafd.
• Van Beethovenstraat
De rioleringswerkzaamheden zijn afgerond. Mogelijk worden bestratingswerkzaamheden voortgezet aan de zijde van de nieuwbouw.
• Verdipassage
De rioleringswerkzaamheden worden voortgezet. Na afronding zullen de nutsbedrijven werkzaamheden uitvoeren.

Bestaande doorgang raadhuis (Dr. Kreijenstraat – Markt)
Maandag 6 maart is aannemer Speessen in opdracht van gemeente Kerkrade gestart met de herinrichting van de openbare ruimte rondom het raadhuis. De werkzaamheden verliepen voorspoedig en zijn vorige week al afgerond.

P-garage met in/uitrit gelegen in bestaande doorgang weer toegankelijk
Door de werkzaamheden was de P-garage tijdelijk niet toegankelijk. Bewoners zijn inmiddels geïnformeerd dat weer in de garage geparkeerd kan worden.

Werkzaamheden Atriumterrein (slopen muur)
Langs het voetpad van het Atriumcomplex (tussen Kreijenstraat en Wijngracht) staat een oude muur. Speessen zal deze muur verwijderen.

Bekleden keerwand Martin Buberplein met natuursteen
De keerwand zelf is gereed. Aannemer Jongen heeft een proefvak gemaakt met de natuurstenen bekleding van de keerwand. Inmiddels is duidelijk dat gekozen wordt voor een andere natuursteen. Na def. goedkeuring van de gemeente zal de gehele wand bekleed worden. De inrit van de stallingsgarage Wijngracht zal niet worden bekleed (binnen het gebouw).

Stallingsgarage Wijngracht: nieuwe poort
Momenteel wordt nog gebruik gemaakt van de voormalige poort (oude situatie). Naar verwachting zal de nieuwe poort over ca. 3-5 weken geleverd en geïnstalleerd worden.

Ontheffing voor taxi en bewoners Theaterpassage wordt verlengd (in/uitstappen Markt)
De ontheffing wordt verlengd totdat de werkzaamheden aan het Martin Buberplein gereed zijn.

Contactgegevens vragen, opmerkingen en klachten over de aanleg openbare ruimte
Voor vragen over de openbare ruimte, die onder verantwoordelijkheid van de gemeente wordt aangelegd, kunt u contact opnemen met Jos Bauer, projectleider communicatie, 06-81271777.

Afbouw winkel C&A Niersprinkstraat
C&A is gestart met de afbouw van de winkel in de Niersprinkstraat (voormalig pand HEMA). Er zijn afspraken gemaakt over aan/afvoer van materialen, werktijden, voorkomen van overlast etc.

Voor de afbouw zal de Niersprinkstraat gebruikt worden als aanvoerroute van materiaal, ook als daar gewerkt wordt door de infra-aannemer. Afgesproken is dat de Niersprinkstraat niet geblokkeerd mag worden i.v.m. belevering winkels, hulpdiensten en bereikbaarheid van complex Theaterpassage.
Er zal geen permanente container geplaatst worden. Afgesproken is dat 1 a 2 keer per week een container tegen de gevel (buiten rijbaan) aan gezet wordt die dezelfde dag ook wordt opgehaald.
De afbouwers van C&A maken gebruik van de P-plaats bij de Roda-hal waar ook het overige bouwverkeer parkeert. Parkeren bij de winkel (op de stoep) in de Niersprinkstraat is niet toegestaan.

Informatievoorziening per bouwdeel door CPK / bouwbedrijf Jongen
De aannemer die het bouwplan realiseert is Jongen. Gemeente heeft Jongen verzocht om wekelijks informatie aan te leveren over de voortgang van de bouw, uitgesplitst naar de verschillende bouwdelen, zodat de gemeente de informatie kan opnemen in het werkzaamhedenbericht. Werktijden van Jongen zijn van maandag t/m vrijdag van 07.00 uur tot 16.15 uur.

Schema verdeling bouwdelen Centrumplan Kerkrade

Invloed weersomstandigheden op uit te voeren werkzaamheden bouwaannemer
Onderstaand is per bouwdeel aangegeven welke werkzaamheden worden uitgevoerd. Afhankelijk van het weer kan de planning worden aangepast.

Bouwdeel A (huidige locatie C&A)

• Geen werkzaamheden

Bouwdeel B1/B2 (bestaande winkels Theaterpassage / Hinger Herjods Ruk)

• Bouwen ondersteuning t.b.v. 1e verdiepingsvloer
• Leggen 1e verdiepingsvloer

Bouwdeel C (voormalige Theaterpassage)

• Aanbrengen dakbedekking
• Invoeren nutsvoorzieningen
• Aanbrengen buitenplafond
• Aanbrengen cementdekvloer
• Leidingwerk installateurs

Bouwdeel D1/D2 (nieuwe locatie HEMA / C&A)

• Afbouw winkel C&A (binnen de winkelunit)
• Demonteren gevelpuien t.b.v. nieuwe C&A

Bouwdeel E (woontoren Dirigent)

• Aanbrengen diverse prefabelementen: o.a. balkons, trappen en gevelbanden
• Bouwen steigers
• Leidingwerk installateurs
• Diverse metselwerken
• Gevelbekledingen zink
• Aanbrengen geveldragers
• Staalconstructie vluchttrappenhuis
• Aanbrengen houten gevel verdieping 6 en 7
• Start metselwerk
• Aanbrengen kunststof kozijnen

Bouwdeel F (winkels en huurwoningen)

• Plaatsen glas en kunststofkozijnen
• Cementdekvloeren diverse woningen
• Spuitwerk plafonds
• Aanbrengen gevelbekleding zink
• Leidingwerk installateurs
• Tegelwerk woningen
• Metselwerk buitengevels
• Stucwerk buitengevels
• Voegwerk buitengevels
• Aluminium kozijnen t.b.v. retail
• Stucwerk binnen in woningen
• Aanleggen nutsvoorzieningen
• Plaatsen binnenkozijnen
• Demonteren steigers

Bouwdeel G (cultuurcluster aan Martin Buberplein)

• Afwerken puien
• Diverse installatiewerkzaamheden
• Aanbrengen strizo-vloeren

Bouwdeel H (cultuurcluster binnen)

• Start schilderwerk kolommen
• Start schilderwerk wanden
• Leidingwerk installateurs
• Sloopwerk vloeren en wanden kelder
• Afmontage elektriciteits- en waterleidingen
• Kanalen aanbrengen
• Monteren schuifpuien
• Monteren stalen brandwerende puien

Bouwdeel J (nieuwbouw cultuurcluster aan Theaterplein)

• Leggen dakvloer
• Monteren liftschacht
• Leveren en monteren luchtbehandelingskasten
• Leidingwerk installateurs
• Plaatsen ondersteuning t.b.v. vloeren
• Vlechtwerk diverse wanden en vloeren
• Plaatsen diverse steigers
• Plaatsen staalconstructies
• Betonwanden 3e verdieping

Bouwdeel K (stallingsgarage nieuwe woningen)

• Leggen breedplaatvloeren kelderdek
• Storten wand inrit
• Bekistingen plaatsen t.b.v. keldervloeren
• Leggen breedplaatvloeren kelderdek
• Storten begane grond vloer

Mogelijk overlast door sloopwerkzaamheden

Deze week worden sloopwerkzaamheden uitgevoerd binnen in het bestaande theater/cultuurcluster in aanbouw. Mogelijk ontstaat daardoor geluids- en/of trillingsoverlast.

Afsluiting Mozartstraat 20, 21 en 24 maart, geen doorgaand verkeer mogelijk

Op 20-3 en 21-03 gaat aannemer Jongen de dakvloeren leggen van bouwdeel J (nieuwbouw tegen bestaand theater). Om dit te kunnen doen is een grote torenkraan nodig die de hele wegbreedte van de Mozartstraat t.p.v. het theater nodig heeft. De Mozartstraat wordt volgende week maandag en dinsdag van 07.30 uur tot 16.15 uur geheel afgesloten. ARRIVA is via de gemeente geïnformeerd. De parkeergarage van de bewoners van de Theaterpassage blijft bereikbaar.

Op vrijdag 24-03 zal Jongen de vloer van de begane grond van het parkeerdek storten. Op die dag zal de Mozartstraat ook afgesloten zijn voor doorgaand verkeer. De parkeergarage van de bewoners van de Theaterpassage blijft bereikbaar.

Contactgegevens vragen, opmerkingen en klachten over bouwwerkzaamheden CPK / Jongen

Mocht u vragen hebben over het bouwplan en de realisatie daarvan, dan kunt u contact opnemen met de uitvoerder van Jongen, de heer Henk Roebroeks, 06-11007202.

Actuele planning centrumplan Kerkrade op hoofdlijnen

Bouwplan
• Nieuwbouw entree garage Wijngracht: gereed
• Nieuwe entree Theaterpassage/Buberplein: oplevering april 2017
• Nieuwbouw retail / huurwoningen: in uitvoering, oplevering april/mei 2017
• Nieuwbouw koopwoningen: oplevering juni/juli 2017
• Doorbraak Raadhuis/C&A: start na bouwvak, begin september 2017
Het bouwplan wordt dit jaar gefaseerd opgeleverd. Het is in zijn geheel gereed november 2017.

Cultuurcluster
• Bouw en inrichting cultuurcluster: oplevering oktober 2017
• Start theaterseizoen: 23 oktober 2017
• Geheel gebruiksklaar: 1 november 2017

Openbare ruimte (nutsbedrijven, riolering, bestrating, verlichting, groen, straatmeubilair)
Martin Buberplein (excl. Locatie C&A, sloop): eind maart 2017
Niersprinkstraat: gereed medio mei 2017
Theaterplein: realisatie kwartaal 4 2017
Verdipassage: eerst tijdelijk asfalt, def. bestrating na bouwvak 2017
Sibeliuspassage: uitvoering mei-juli 2017
Afmaken Martin Buberplein: aansluitend aan sloop doorgang C&A
Mozart-/Van Beethovenstraat (rond bouw): nog in te plannen