Gepubliceerd op: 19 juni 2017

Werkzaamhedenbericht centrumplan Kerkrade

(alle planningen onder voorbehoud)Logo Centrumontwikkeling Kerkrade

Vragen of meer informatie?

Indien u naar aanleiding van dit bericht nog vragen heeft kunt u contact opnemen met Jos Bauer, projectleider communicatie, centrumplankerkrade@gmail.com of 06-81271777.

Werkzaamheden bouwplan

Aan het bouwplan gelegen aan de Niersprinkstraat, Beethovenstraat en Mozartstraat wordt volop gebouwd. De contouren van het plan worden zichtbaar. Binnen in de bestaande bouw wordt gewerkt aan het cultuurcluster, het kloppende hart van het plan, waar straks bibliotheek en Theater Kerkrade worden gevestigd.

Algemene informatie: goed weer

De werkzaamheden zijn afhankelijk van de buitentemperatuur en neerslag. Kou en overvloedige neerslag kan de planning beïnvloeden. Via het werkzaamhedenbericht houden we u op de hoogte, mocht het weer dusdanig zijn dat de planning moet worden aangepast.

De weersvoorspellingen laten deze redelijk week goed weer zien. Er kan ongehinderd gewerkt worden.

Doorkijk werkzaamheden openbare ruimte fase 2

Aannemer Speessen realiseert de herinrichting van de openbare ruimte van het Martin Buberplein.

Speessen realiseert ook de overige straten en pleinen van fase 2. Voorafgaand zullen de nutsbedrijven werkzaamheden uitvoeren (start februari). Speessen zal vanaf februari werken aan de Verdipassage (Hinger Herjods Ruk) en Sibeliuspassage (tegenover Orlandopassage), de Niersprinkstraat, het Theaterplein en aan de zijde van de nieuwbouw de Mozartstraat en Van Beethovenstraat. Als de doorgang tussen raadhuis en C&A wordt gemaakt zal ook daar de bestrating moeten worden aangebracht. Als de detailplanning is vastgesteld zal deze in het werkbericht worden opgenomen.

Werkzaamheden Speessen in de openbare ruimte rondom het bouwplan

Aannemer Speessen werkt op diverse locaties rondom het bouwplan, afhankelijk van beschikbaarheid van de werkvakken:

Martin Buberplein

 • Restwerkzaamheden

Niersprinkstraat

 • Restwerkzaamheden

Sibeliuspassage

 • De goot is aangebracht en gevoegd. Bestratingswerkzaamheden worden maandag voortgezet als het werkvak voor de infra-aannemer volledig beschikbaar is. Naar verwachting zal het aanbrengen van het straatwerk 8 werkdagen duren.

Theaterplein

 • Geen werkzaamheden

Nutswerkzaamheden

 • De nutsbedrijven voeren rondom het bouwplan werkzaamheden uit.

Werkzaamheden ten behoeve opbouw kunstwerk Ripolles 'Viva la Vida'

Op de hoek van de kruising Mozartstraat/J.S. Bachstraat/Van Beethovenstraat (zijde Rodahal) is de fundering gemaakt voor het beeld van de Spaanse kunstenaar Ripolles. Vanaf maandag 19 juni wordt het beeld opgebouwd. Om de werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren is een wegafzetting geplaatst. Deze zal naar verwachting nog 2 weken van kracht blijven.

Bekleden keerwand Martin Buberplein met natuursteen

De keerwand zelf is gereed. De gehele keerwand zal bekleed worden met natuursteen. Het werk is in uitvoering. De inrit van de stallingsgarage Wijngracht zal niet worden bekleed (binnen het gebouw).

Ontheffing voor taxi en bewoners Theaterpassage wordt verlengd (in/uitstappen Markt)

De ontheffing wordt verlengd totdat de werkzaamheden aan het Martin Buberplein gereed zijn.

Werkzaamheden Mozartstraat en Wijngracht

Aannemer Speessen werkt de komende tijd zowel in de Wijngracht (beide zijden) als in de Mozartstraat (zijde bestaande bebouwing). De afwatering wordt verbeterd en de stoepen worden vernieuwd. Gestart wordt aan de rotonde, van waaruit richting Mozartstraat gewerkt wordt.

Contactgegevens vragen, opmerkingen en klachten over de aanleg openbare ruimte

Voor vragen over de openbare ruimte, die onder verantwoordelijkheid van de gemeente wordt aangelegd, kunt u contact opnemen met Jos Bauer, projectleider communicatie, 06-81271777.

Informatievoorziening per bouwdeel door CPK / bouwbedrijf Jongen

De aannemer die het bouwplan realiseert is Jongen. Gemeente heeft Jongen verzocht om wekelijks informatie aan te leveren over de voortgang van de bouw, uitgesplitst naar de verschillende bouwdelen, zodat de gemeente de informatie kan opnemen in het werkzaamhedenbericht. Werktijden van Jongen zijn van maandag t/m vrijdag van 07.00 uur tot 16.15 uur.

Invloed weersomstandigheden op uit te voeren werkzaamheden bouwaannemer

Onderstaand is per bouwdeel aangegeven welke werkzaamheden worden uitgevoerd. Afhankelijk van het weer kan de planning worden aangepast.

Schema verdeling bouwdelen Centrumplan Kerkrade

Bouwdeel A (voormalige locatie C&A Markt)

 • Asbestinventarisatie (onderzoek of asbest in winkelpand aanwezig is)

Bouwdeel B1/B2 (bestaande winkels Theaterpassage / Hinger Herjods Ruk)

 • Sloopwerken voormalige winkels Happy Life en MC Company konden niet van start gaan op 6 juni vanwege de aangetroffen asbest. Eerst dient geïnventariseerd en gesaneerd te worden.

Bouwdeel C (voormalige Theaterpassage)

 • Opgeleverd

Bouwdeel D1/D2 (nieuwe locatie HEMA / C&A)

 • Bekleden nieuwe gevel boven winkel
 • Steiger bouwen t.b.v. sanering gevelkozijnen toekomstige HEMA

Bouwdeel E (woontoren Dirigent)

 • Leidingwerk installateurs
 • Diverse afmontages
 • Gevelbekledingen zink
 • Afbouwwerkzaamheden
 • Demontage steigers

Bouwdeel F (winkels en huurwoningen)

 • Oplevering woningen

Bouwdeel G (cultuurcluster aan Martin Buberplein)

 • Diverse installatiewerkzaamheden
 • Afwerken gevelpuien

Bouwdeel H (cultuurcluster binnen)

 • Schilderwerk wanden
 • Leidingwerk installateurs
 • Afmontage E en W
 • Aanbrengen PVC vloeren
 • Aanbrengen brandwerende rolschermen

Bouwdeel J (nieuwbouw cultuurcluster aan Theaterplein)

 • Leidingwerk installateurs
 • Plaatsen binnenwanden
 • Montage goederenheffer
 • Diverse aftimmerwerken
 • Plaatsen vliesgevels
 • Stucwerk wanden.

Bouwdeel K (stallingsgarage nieuwe woningen)

 • Aanbrengen markeringen P-garage
 • Monteren garagepoort

Sloopwerkzaamheden vloeren zijde Markt (onder complex Theaterpassage)

Op maandag 12 juni is Jongen gestart met het verwijderen van de cementdekvloeren c.q. tegelvloeren in de voormalige Passage en winkelunits ter plaatse. Dit gebeurt machinaal. Voor nu zijn de werkzaamheden afgerond. Jongen heeft aangegeven dat nog niet alle vloeren verwijderd zijn, zodat in de komende periode alsnog deze werkzaamheden moeten worden uitgevoerd.

Ingang wooncomplex Theaterpassage via nieuwe entree aan Martin Buberplein

Als gevolg van de werkzaamheden van Jongen in de voormalige Theaterpassage en de voormalige winkelunits van MC Company en Happy Life is de ingang van de Theaterpassage aan de Markt definitief vervallen. De nieuwe entree van de bewoners van het complex Theaterpassage is in gebruik genomen aan het Martin Buberplein.

Noodtrappenhuis Theaterpassage aan Mozartstraat tijdens werkuren afgesloten

Vanaf eind deze week tot eind volgende week zal het noodtrappenhuis van het complex Theaterpassage aan de Mozartstraat overdag tijdens werkuren afgesloten zijn i.v.m. het plaatsen van stalen balken en nieuwe kozijnen. Na 16.15 uur en bij eventuele calamiteiten zal het noodtrappenhuis gewoon functioneel zijn.

Asbestsanering gevel eerste verdieping boven nieuwe C&A Niersprinkstraat afgerond

Ter hoogte van de nieuwe winkel van C&A in de Niersprinkstraat is een steiger geplaatst ten behoeve van de asbestsanering boven de winkel. De kit van de oude puien op de eerste verdieping is asbesthoudend en is conform wettelijke eisen gesaneerd. De nieuwe puien zullen nu worden geplaatst.

Na de bouwvak (begin september) wordt de asbest in de het resterende geveldeel (boven nieuwe winkel HEMA) gesaneerd. Ook daar wordt vervolgens de gehele gevel vernieuwd. Boven C&A en HEMA zal de muziekschool gevestigd worden (uiterlijk 1 mei 2018).

Contactgegevens vragen, opmerkingen en klachten over bouwwerkzaamheden CPK / Jongen

Mocht u vragen hebben over het bouwplan en de realisatie daarvan, dan kunt u contact opnemen met de uitvoerder van Jongen, de heer Henk Roebroeks, 06-11007202.

Actuele planning centrumplan Kerkrade op hoofdlijnen

Bouwplan

 • Nieuwbouw entree garage Wijngracht: gereed
 • Nieuwe entree Theaterpassage/Buberplein: gereed
 • Nieuwbouw retail / huurwoningen: in uitvoering, oplevering april/mei/juni 2017
 • Nieuwbouw koopwoningen: oplevering medio september 2017
 • Doorbraak Raadhuis/C&A: start na bouwvak, begin september 2017

Het bouwplan wordt dit jaar gefaseerd opgeleverd. Het is in zijn geheel gereed november 2017.

Cultuurcluster

 • Bouw en inrichting cultuurcluster: oplevering oktober 2017
 • Start theaterseizoen: 23 oktober 2017
 • Geheel gebruiksklaar: 1 november 2017

Openbare ruimte (nutsbedrijven, riolering, bestrating, verlichting, groen, straatmeubilair)

 • Martin Buberplein (excl. Locatie C&A, sloop): begin juni 2017
 • Niersprinkstraat: gereed eind mei / begin juni 2017
 • Theaterplein: realisatie kwartaal 4 2017
 • Verdipassage: eerst tijdelijk asfalt, def. bestrating na bouwvak 2017
 • Sibeliuspassage: uitvoering mei-juni 2017
 • Afmaken Martin Buberplein: aansluitend aan sloop doorgang C&A
 • Mozartstraat (rond bouw): nog in te plannen