Probeer de nieuwe website

Op 22 maart lanceert de gemeente Kerkrade een proefversie van de nieuwe website. Zo kunt u alvast wennen aan het nieuwe uiterlijk. Op elke pagina staat een reactieveld. Laat gerust weten wat u van de website vindt.

sluiten x

Gepubliceerd op: 18 april 2017

Werkzaamhedenbericht centrumplan Kerkrade

(alle planningen onder voorbehoud)

Vragen of meer informatie?

Indien u naar aanleiding van dit bericht nog vragen heeft kunt u contact opnemen met Jos Bauer, projectleider communicatie, centrumplankerkrade@gmail.com of 06-81271777.Logo Centrumontwikkeling Kerkrade

Werkzaamheden bouwplan

Aan het bouwplan gelegen aan de Niersprinkstraat, Beethovenstraat en Mozartstraat wordt volop gebouwd. De contouren van het plan worden zichtbaar. Binnen in de bestaande bouw wordt gewerkt aan het cultuurcluster, het kloppende hart van het plan, waar straks bibliotheek en Theater Kerkrade worden gevestigd.

Algemene informatie: redelijk goed weer

De werkzaamheden zijn afhankelijk van de buitentemperatuur en neerslag. Kou en overvloedige neerslag kan de planning beïnvloeden. Via het werkzaamhedenbericht houden we u op de hoogte, mocht het weer dusdanig zijn dat de planning moet worden aangepast.

De weersvoorspellingen laten deze week redelijk goed weer zien. Er kan ongehinderd gewerkt worden.

Stremming rotonde: eenrichtingsverkeer Mozartstraat / Wijngracht: week 16, 18 – 21 april

In week 16 zal er in opdracht van de gemeente Kerkrade gewerkt worden aan de rotonde onderaan de Wijngracht. Daarmee is het ziekenhuis en de Mozartstraat nog slechts vanuit 1 richting bereikbaar.

Doorkijk werkzaamheden openbare ruimte fase 2

Aannemer Speessen realiseert de herinrichting van de openbare ruimte van het Martin Buberplein.

Speessen realiseert ook de overige straten en pleinen van fase 2. Voorafgaand zullen de nutsbedrijven werkzaamheden uitvoeren (start februari). Speessen zal vanaf februari werken aan de Verdi- en Sibeliuspassage, de Niersprinkstraat, het Theaterplein en aan de zijde van de nieuwbouw de Mozartstraat en Van Beethovenstraat. Als de doorgang tussen raadhuis en C&A wordt gemaakt zal ook daar de bestrating moeten worden aangebracht. Als de detailplanning is vastgesteld zal deze in het werkbericht worden opgenomen.

Werkzaamheden Speessen in de openbare ruimte rondom het bouwplan

Aannemer Speessen werkt op diverse locaties rondom het bouwplan:

 • Martin Buberplein
  Werkzaamheden deze week:
 1. Grondwerk van reeds bestraat gedeelte richting parkeerplaats Atrium
 2. Bestratingswerkzaamheden plein
 3. Aanbrengen opsluitbanden
 4. Opmetselen rioolputten
 5. Stellen kolken en eventueel start plaatsen straatmeubilair
 • Niersprinkstraat
  Werkzaamheden deze week:
 1. Afprofileren Niersprinkstraat
 2. Stellen nieuwe natuurstenen trappenpartij (zijde Orlandopassage tegenover nieuwe locatie C&A)
 3. Stellen kolken
 4. Opmetselen riool putten
 5. Plaatsen banden als tijdelijke opsluiting voor Verdipassage
 6. Herstraten kruising Markt/Niersprinkstraat
 7. Uitvullen loopstrook zijde Etos
 8. Afhankelijk van voortgang voorbereidende werkzaamheden: straten loopstrook en rijweg
 • Van Beethovenstraat
  De rioleringswerkzaamheden zijn afgerond. De bestratingswerkzaamheden aan de zijde van de nieuwbouw zijn deels gereed. Deze week geen werkzaamheden.
 • Sibeliuspassage
  Aannemer Speessen zal profileringswerkzaamheden starten nadat het wegpakket door derden is aangevuld.

Aanbrengen boomgat nabij hoek Beethovenstraat/Niersprinkstraat: dinsdag 18 april

De firma Krinkels zal dinsdag 18 april een boomgat maken nabij kruising Niersprinkstraat /Beethovenstraat.

Werkzaamheden Atriumterrein (slopen muur)

Langs het voetpad van het Atriumcomplex (tussen Kreijenstraat en Wijngracht) staat een oude muur. Speessen zal deze muur verwijderen.

Bekleden keerwand Martin Buberplein met natuursteen

De keerwand zelf is gereed. De gehele keerwand zal bekleed worden met natuursteen. Het werk is in uitvoering. De inrit van de stallingsgarage Wijngracht zal niet worden bekleed (binnen het gebouw).

Stallingsgarage Wijngracht: nieuwe poort wordt geplaatst op 5 mei

Momenteel wordt nog gebruik gemaakt van de voormalige poort (oude situatie). De gemeente is door Jongen geïnformeerd dat de nieuwe poort op 5 mei wordt geïnstalleerd. Als de speedgate (snelle poort) wordt geplaatst kan die dag niemand de garage in of uit rijden. Abonnementshouders zullen tijdig een brief hierover ontvangen.

Naar verwachting kan in de week na de plaatsing, als alles is ingeregeld en de kaartlezers zijn aangebracht, de nieuwe poort echt in gebruik genomen worden. De handzenders voor de abonnementhouders zullen dan zijn verspreid.

Tijdelijk andere rijroute naar in/uitrit P-garage Theaterpassage

WML heeft de gemeente afgelopen vrijdag geïnformeerd dat deze week dinsdag of woensdag een waterleiding wordt gelegd vanuit de hoek van de oude portiersloge Atrium richting keerwand van het nieuwbouwplan. Deze leiding steekt dan dus de straat over die toegang biedt tot de P-garage Theaterpassage.

Als WML aan de leiding werkt is de garage toegankelijk via de bestaande inrit van het P-terrein Atrium aan de Wijngracht. Via de P-plaats kan doorgestoken worden naar de garage via de nieuw aangelegde in/uitrit pal tegenover de ingang van de garage.

WML heeft toegezegd dat er in de Wijngracht een bord wordt geplaatst om de tijdelijke toegang aan te geven.

Ontheffing voor taxi en bewoners Theaterpassage wordt verlengd (in/uitstappen Markt)

De ontheffing wordt verlengd totdat de werkzaamheden aan het Martin Buberplein gereed zijn.

Contactgegevens vragen, opmerkingen en klachten over de aanleg openbare ruimte

Voor vragen over de openbare ruimte, die onder verantwoordelijkheid van de gemeente wordt aangelegd, kunt u contact opnemen met Jos Bauer, projectleider communicatie, 06-81271777.

Afbouw winkel C&A Niersprinkstraat

C&A is gestart met de afbouw van de winkel in de Niersprinkstraat (voormalig pand HEMA). Er zijn afspraken gemaakt over aan/afvoer van materialen, werktijden, voorkomen van overlast etc.

Voor de afbouw zal de Niersprinkstraat gebruikt worden als aanvoerroute van materiaal, ook als daar gewerkt wordt door de infra-aannemer. Afgesproken is dat de Niersprinkstraat niet geblokkeerd mag worden i.v.m. belevering winkels, hulpdiensten en bereikbaarheid van complex Theaterpassage. Er zal geen permanente container geplaatst worden. Afgesproken is dat 1 a 2 keer per week een container tegen de gevel (buiten rijbaan) aan gezet wordt die dezelfde dag ook wordt opgehaald. De afbouwers van C&A maken gebruik van de P-plaats bij de Roda-hal waar ook het overige bouwverkeer parkeert. Parkeren bij de winkel (op de stoep) in de Niersprinkstraat is niet toegestaan.

Informatievoorziening per bouwdeel door CPK / bouwbedrijf Jongen

De aannemer die het bouwplan realiseert is Jongen. Gemeente heeft Jongen verzocht om wekelijks informatie aan te leveren over de voortgang van de bouw, uitgesplitst naar de verschillende bouwdelen, zodat de gemeente de informatie kan opnemen in het werkzaamhedenbericht. Werktijden van Jongen zijn van maandag t/m vrijdag van 07.00 uur tot 16.15 uur.

Schema verdeling bouwdelen Centrumplan Kerkrade

Invloed weersomstandigheden op uit te voeren werkzaamheden bouwaannemer

Onderstaand is per bouwdeel aangegeven welke werkzaamheden worden uitgevoerd. Afhankelijk van het weer kan de planning worden aangepast.
Bouwdeel A (huidige locatie C&A)

 • Geen werkzaamheden

Bouwdeel B1/B2 (bestaande winkels Theaterpassage / Hinger Herjods Ruk)

 • Geen werkzaamheden

Bouwdeel C (voormalige Theaterpassage)

 • Leidingwerk installateurs
 • Aanbrengen binnenwanden

Bouwdeel D1/D2 (nieuwe locatie HEMA / C&A)

 • Afbouw winkel C&A (binnen de winkelunit)

Bouwdeel E (woontoren Dirigent)

 • Demontage steigers
 • Leidingwerk installateurs
 • Diverse metselwerken
 • Gevelbekledingen zink
 • Aanbrengen houten gevel verdieping 6 en 7
 • Aanbrengen kunststof kozijnen
 • Afbouwwerkzaamheden

Bouwdeel F (winkels en huurwoningen)

 • Spuitwerk plafonds
 • Stucwerk buitengevels
 • Voegwerk buitengevels
 • Aluminium kozijnen t.b.v. retail
 • Aanleggen nutsvoorzieningen
 • Plaatsen leuningen en hekwerken
 • Afbouw appartementen
 • Binnenwanden plaatsen i.v.m. winkelindelingen

Bouwdeel G (cultuurcluster aan Martin Buberplein)

 • Diverse installatiewerkzaamheden
 • Afwerken puien
 • Aanbrengen strizo-vloeren

Bouwdeel H (cultuurcluster binnen)

 • Schilderwerk kolommen
 • Schilderwerk wanden
 • Leidingwerk installateurs
 • Afmontage elektriciteits- en waterleidingen
 • Aanbrengen strizo vloeren
 • Plaatsen orkestbakheffer

Bouwdeel J (nieuwbouw cultuurcluster aan Theaterplein)

 • Aanbrengen dakbedekking
 • Afbouw binnenwerk
 • Leveren en monteren luchtbehandelingskasten
 • Leidingwerk installateurs
 • Plaatsen prefab betonelementen
 • Plaatsen houten kozijnen en gevelelementen

Bouwdeel K (stallingsgarage nieuwe woningen)

 • Aanbrengen bestrating P-garage
 • Waterdicht afwerken kelderdek

Mozartstraat 20 april: halve wegafzetting vanwege plaatsen kraan

Op donderdag 20 april van plaatst Jongen een hijskraan in de Mozartstraat waarmee prefab betonelementen zullen worden gehesen. Daartoe wordt een weghelft afgezet.

Contactgegevens vragen, opmerkingen en klachten over bouwwerkzaamheden CPK / Jongen

Mocht u vragen hebben over het bouwplan en de realisatie daarvan, dan kunt u contact opnemen met de uitvoerder van Jongen, de heer Henk Roebroeks, 06-11007202.

Actuele planning centrumplan Kerkrade op hoofdlijnen

Bouwplan

 • Nieuwbouw entree garage Wijngracht: gereed
 • Nieuwe entree Theaterpassage/Buberplein: oplevering april 2017
 • Nieuwbouw retail / huurwoningen: in uitvoering, oplevering april/mei 2017
 • Nieuwbouw koopwoningen: oplevering juni/juli 2017
 • Doorbraak Raadhuis/C&A: start na bouwvak, begin september 2017

Het bouwplan wordt dit jaar gefaseerd opgeleverd. Het is in zijn geheel gereed november 2017.

Cultuurcluster

 • Bouw en inrichting cultuurcluster: oplevering oktober 2017
 • Start theaterseizoen: 23 oktober 2017
 • Geheel gebruiksklaar: 1 november 2017

Openbare ruimte (nutsbedrijven, riolering, bestrating, verlichting, groen, straatmeubilair)

 • Martin Buberplein (excl. Locatie C&A, sloop): eind april 2017
 • Niersprinkstraat: gereed medio-eind mei 2017
 • Theaterplein: realisatie kwartaal 4 2017
 • Verdipassage: eerst tijdelijk asfalt, def. bestrating na bouwvak 2017
 • Sibeliuspassage: uitvoering mei-juli 2017
 • Afmaken Martin Buberplein: aansluitend aan sloop doorgang C&A
 • Mozart-/Van Beethovenstraat (rond bouw): nog in te plannen