Probeer de nieuwe website

Op 22 maart lanceert de gemeente Kerkrade een proefversie van de nieuwe website. Zo kunt u alvast wennen aan het nieuwe uiterlijk. Op elke pagina staat een reactieveld. Laat gerust weten wat u van de website vindt.

sluiten x

Gepubliceerd op: 17 juli 2017

Werkzaamhedenbericht centrumplan Kerkrade
(alle planningen onder voorbehoud)

Vragen of meer informatie?
Indien u naar aanleiding van dit bericht nog vragen heeft kunt u contact opnemen met Jos Bauer, projectleider communicatie, centrumplankerkrade@gmail.com of 06-81271777.

Werkzaamheden bouwplan
Aan het bouwplan gelegen aan de Niersprinkstraat, Beethovenstraat en Mozartstraat wordt volop gebouwd. De contouren van het plan worden zichtbaar. Binnen in de bestaande bouw wordt gewerkt aan het cultuurcluster, het kloppende hart van het plan, waar straks bibliotheek en Theater Kerkrade worden gevestigd.

Bouwvak aannemers
De bouwvak van infra-aannemer Speessen duurt 3 weken, van 31 juli tot en met 18 augustus.
De bouwvak van Bouwbedrijven Jongen duurt 4 weken, van 24 juli tot en met 18 augustus.
Gedurende de bouwvak vinden wel werkzaamheden plaats in het cultuurcluster. Het gaat dan om interieurbouw en installatiewerkzaamheden.

Algemene informatie: goed weer
De werkzaamheden zijn afhankelijk van de buitentemperatuur en neerslag. Dat kan de planning beïnvloeden. Via het werkzaamhedenbericht houden we u op de hoogte, mocht het weer dusdanig zijn dat de planning moet worden aangepast.

De weersvoorspellingen laten deze redelijk week goed weer zien. Er kan ongehinderd gewerkt worden.

Doorkijk werkzaamheden openbare ruimte fase 2
Aannemer Speessen realiseert de herinrichting van de openbare ruimte van het Martin Buberplein.

Speessen realiseert ook de overige straten en pleinen van fase 2. Speessen werkt sinds februari aan de Verdipassage (Hinger Herjods Ruk) en Sibeliuspassage (tegenover Orlandopassage), de Niersprinkstraat, het Theaterplein en aan de zijde van de nieuwbouw de Mozartstraat en Van Beethovenstraat. Als de doorgang tussen raadhuis en C&A wordt gemaakt zal ook daar de bestrating moeten worden aangebracht. Als de detailplanning is vastgesteld zal deze in het werkbericht worden opgenomen.

Werkzaamheden Speessen in de openbare ruimte rondom het bouwplan
Aannemer Speessen werkt op diverse locaties rondom het bouwplan, afhankelijk van beschikbaarheid van de werkvakken:

• Martin Buberplein
Restwerkzaamheden

• Niersprinkstraat
Restwerkzaamheden

• Sibeliuspassage
Restwerkzaamheden

• Theaterplein
Deze en volgende week: aanbrengen drainage fase 2, aansluiten rioleringen, waarna vervolgens grond kan worden aangevuld waarop bestraat kan worden. Het betreft het deel van het Theaterplein dat gelegen is rondom woontoren Dirigent.

Werkzaamheden aan Theaterplein worden na de bouwvak weer opgestart.

Bekleden keerwand Martin Buberplein met natuursteen
De keerwand zelf is gereed. De gehele keerwand zal bekleed worden met natuursteen. Het werk is in uitvoering. In verband met het WMC is het werk tijdelijk stopgezet. Na de bouwvak wordt het bekleden van de keerwand voortgezet. De inrit van de stallingsgarage Wijngracht zal niet worden bekleed (binnen het gebouw).

Werkzaamheden Mozartstraat en Wijngracht: gereed uiterlijk 21-7
Aannemer Speessen werkt deze week nog in de Wijngracht (beide zijden) en in de Mozartstraat (zijde bestaande bebouwing). De afwatering wordt verbeterd en de stoepen worden vernieuwd. Gestart is aan de rotonde, van waaruit richting Mozartstraat gewerkt wordt. Naar verwachting zijn de werkzaamheden deze week gereed.

Contactgegevens vragen, opmerkingen en klachten over de aanleg openbare ruimte
Voor vragen over de openbare ruimte, die onder verantwoordelijkheid van de gemeente wordt aangelegd, kunt u contact opnemen met Jos Bauer, projectleider communicatie, telefoonnummer 06-81271777.

Informatievoorziening per bouwdeel door CPK / bouwbedrijf Jongen
De aannemer die het bouwplan realiseert is Jongen. Gemeente heeft Jongen verzocht om wekelijks informatie aan te leveren over de voortgang van de bouw, uitgesplitst naar de verschillende bouwdelen, zodat de gemeente de informatie kan opnemen in het werkzaamhedenbericht. Werktijden van Jongen zijn van maandag t/m vrijdag van 07.00 uur tot 16.15 uur.

Schema verdeling bouwplannen centrumplan

Invloed weersomstandigheden op uit te voeren werkzaamheden bouwaannemer
Onderstaand is per bouwdeel aangegeven welke werkzaamheden worden uitgevoerd. Afhankelijk van het weer kan de planning worden aangepast.

Bouwdeel A (voormalige locatie C&A Markt)

• Asbestinventarisatie en -sanering

Bouwdeel B1/B2 (bestaande winkels Theaterpassage / Hinger Herjods Ruk)

• Sloopwerken Happy Life en MC Company
• Aanbrengen cementdekvloeren toekomstige bibliotheek
• Boren van de palen t.b.v. de nieuwe fundering: UITGESTELD

Bouwdeel C (voormalige Theaterpassage)

• Opgeleverd

Bouwdeel D1/D2 (nieuwe locatie HEMA / C&A)

• Steiger bouwen t.b.v. sanering gevelkozijnen voormalige HEMA
• Start sanering asbest t.p.v. kozijnen HEMA
• Diverse sloopwerken in voormalige HEMA

Bouwdeel E (woontoren Dirigent)

• Leidingwerk installateurs
• Diverse afmontages
• Afbouwwerkzaamheden
• Metselwerk t.b.v. waterdichte afwerking

Bouwdeel F (winkels en huurwoningen)

• Woningen zijn opgeleverd, diverse herstelpunten nalopen en oplossen

Bouwdeel G (cultuurcluster aan Martin Buberplein)

• Interieurbetimmeringen

Bouwdeel H (cultuurcluster binnen)

• Schilderwerk wanden
• Leidingwerk installateurs
• Afmontage elektra en water
• Aanbrengen strizovloeren
• Aanbrengen resterend akoestisch spuitwerk
• Interieurbetimmeringen

Bouwdeel J (nieuwbouw cultuurcluster aan Theaterplein)

• Leidingwerk installateurs
• Binnenwanden plaatsen
• Diverse aftimmerwerken
• Stucwerk wanden
• Bouwen steigers t.b.v. gevelstucwerk
• Start gevelstucwerk

Bouwdeel K (stallingsgarage nieuwe woningen)

• Restpunten

Werkzaamheden Volker Wessels Telecom hoek Niersprinkstraat/Van Beethovenstraat: 17-7
Tijdens recentelijke werkzaamheden aan de gasleiding door Enexis is een KPN-kabel beschadigd geraakt. De storing zal maandag 17-7 worden opgespoord en hersteld.

Ingang wooncomplex Theaterpassage via nieuwe entree aan Martin Buberplein
Als gevolg van de werkzaamheden van Jongen in de voormalige Theaterpassage en de voormalige winkelunits van MC Company en Happy Life is de ingang van de Theaterpassage aan de Markt definitief vervallen. De nieuwe entree van de bewoners van het complex Theaterpassage is in gebruik genomen aan het Martin Buberplein.

Boren palen Marktzijde complex Theaterpassage uitgesteld
Het boren van funderingspalen is uitgesteld. Gemeente Kerkrade heeft Jongen verzocht een werkplan met inrichtingstekening in te dienen dat getoetst kan worden. De stukken zijn nog niet ingediend.

Als de stukken worden ingediend en akkoord bevonden, dan zal een nieuwe planning worden gemaakt. Tijdens het boren van de palen kan er eventueel gedurende 2 dagen geluidsoverlast optreden aan de gevel van het complex van HEEMwonen aan de Markt/Hinger Herjods Ruk.

Contactgegevens vragen, opmerkingen en klachten over bouwwerkzaamheden CPK / Jongen
Mocht u vragen hebben over het bouwplan en de realisatie daarvan, dan kunt u contact opnemen met de uitvoerder van Jongen, de heer Henk Roebroeks, telefoonnummer 06-11007202.

Actuele planning centrumplan Kerkrade op hoofdlijnen

Bouwplan
• Nieuwbouw entree garage Wijngracht: gereed
• Nieuwe entree Theaterpassage/Buberplein: gereed
• Nieuwbouw retail / huurwoningen: in uitvoering, oplevering gaande
• Nieuwbouw koopwoningen: oplevering medio september 2017
• Doorbraak Raadhuis/C&A: start na bouwvak

Het bouwplan wordt dit jaar gefaseerd opgeleverd. Het is in zijn geheel gereed november 2017.

Cultuurcluster
• Bouw en inrichting cultuurcluster: oplevering oktober 2017
• Start theaterseizoen: 23 oktober 2017
• Geheel gebruiksklaar: 1 november 2017

Openbare ruimte (nutsbedrijven, riolering, bestrating, verlichting, groen, straatmeubilair)
Martin Buberplein (excl. Locatie C&A, sloop): gereed uitgezonderd keermuur en vlonder
Niersprinkstraat: gereed
Theaterplein: realisatie kwartaal 3/4 2017
Verdipassage: def. bestrating na bouwvak 2017
Sibeliuspassage: gereed tot werkgrens Theaterplein
Afmaken Martin Buberplein: aansluitend aan sloop doorgang C&A
Mozartstraat (rond bouw): nog in te plannen