Gepubliceerd op: 15 mei 2017

Werkzaamhedenbericht centrumplan Kerkrade

(alle planningen onder voorbehoud)

Vragen of meer informatie?

Indien u naar aanleiding van dit bericht nog vragen heeft kunt u contact opnemen met Jos Bauer, projectleider communicatie, centrumplankerkrade@gmail.com of 06-81271777.Logo Centrumontwikkelingen Kerkrade

Werkzaamheden bouwplan

Aan het bouwplan gelegen aan de Niersprinkstraat, Beethovenstraat en Mozartstraat wordt volop gebouwd. De contouren van het plan worden zichtbaar. Binnen in de bestaande bouw wordt gewerkt aan het cultuurcluster, het kloppende hart van het plan, waar straks bibliotheek en Theater Kerkrade worden gevestigd.

Algemene informatie: redelijk goed weer

De werkzaamheden zijn afhankelijk van de buitentemperatuur en neerslag. Kou en overvloedige neerslag kan de planning beïnvloeden. Via het werkzaamhedenbericht houden we u op de hoogte, mocht het weer dusdanig zijn dat de planning moet worden aangepast.

De weersvoorspellingen laten deze week redelijk goed weer zien. Er kan ongehinderd gewerkt worden.

Doorkijk werkzaamheden openbare ruimte fase 2

Aannemer Speessen realiseert de herinrichting van de openbare ruimte van het Martin Buberplein.

Speessen realiseert ook de overige straten en pleinen van fase 2. Voorafgaand zullen de nutsbedrijven werkzaamheden uitvoeren (start februari). Speessen zal vanaf februari werken aan de Verdi- en Sibeliuspassage, de Niersprinkstraat, het Theaterplein en aan de zijde van de nieuwbouw de Mozartstraat en Van Beethovenstraat. Als de doorgang tussen raadhuis en C&A wordt gemaakt zal ook daar de bestrating moeten worden aangebracht. Als de detailplanning is vastgesteld zal deze in het werkbericht worden opgenomen.

Werkzaamheden Speessen in de openbare ruimte rondom het bouwplan

Aannemer Speessen werkt op diverse locaties rondom het bouwplan:

Martin Buberplein

Werkzaamheden deze week:

 • Werkzaamheden loop/rijstrook tussen trap Buberplein en tuin Pastorie
 • Opstart werkzaamheden keitjes tussen bloembakken

Niersprinkstraat
Werkzaamheden deze week:

 • Restant straatwerk
 • In overleg tussen gemeente en aannemer zal een kunstwerk en het straatmeubilair geplaatst worden

Sibeliuspassage

 • De goot is grotendeels aangebracht. Start bestratingswerkzaamheden.

Werkzaamheden Atriumterrein (slopen muur)

 • Langs het voetpad van het Atriumcomplex (tussen Kreijenstraat en Wijngracht) staat een oude muur. Speessen zal deze muur verwijderen.

Bekleden keerwand Martin Buberplein met natuursteen

 • De keerwand zelf is gereed. De gehele keerwand zal bekleed worden met natuursteen. Het werk is in uitvoering. De inrit van de stallingsgarage Wijngracht zal niet worden bekleed (binnen het gebouw).

Ontheffing voor taxi en bewoners Theaterpassage wordt verlengd (in/uitstappen Markt)

De ontheffing wordt verlengd totdat de werkzaamheden aan het Martin Buberplein gereed zijn.

Contactgegevens vragen, opmerkingen en klachten over de aanleg openbare ruimte

Voor vragen over de openbare ruimte, die onder verantwoordelijkheid van de gemeente wordt aangelegd, kunt u contact opnemen met Jos Bauer, projectleider communicatie, 06-81271777.

Afbouw winkel C&A Niersprinkstraat

C&A is gestart met de afbouw van de winkel in de Niersprinkstraat (voormalig pand HEMA). Er zijn afspraken gemaakt over aan/afvoer van materialen, werktijden, voorkomen van overlast etc.

Voor de afbouw zal de Niersprinkstraat gebruikt worden als aanvoerroute van materiaal, ook als daar gewerkt wordt door de infra-aannemer. Afgesproken is dat de Niersprinkstraat niet geblokkeerd mag worden i.v.m. belevering winkels, hulpdiensten en bereikbaarheid van complex Theaterpassage.

Er zal geen permanente container geplaatst worden. Afgesproken is dat 1 a 2 keer per week een container tegen de gevel (buiten rijbaan) aan gezet wordt die dezelfde dag ook wordt opgehaald. De afbouwers van C&A maken gebruik van de P-plaats bij de Roda-hal waar ook het overige bouwverkeer parkeert. Parkeren bij de winkel (op de stoep) in de Niersprinkstraat is niet toegestaan.

Informatievoorziening per bouwdeel door CPK / bouwbedrijf Jongen

De aannemer die het bouwplan realiseert is Jongen. Gemeente heeft Jongen verzocht om wekelijks informatie aan te leveren over de voortgang van de bouw, uitgesplitst naar de verschillende bouwdelen, zodat de gemeente de informatie kan opnemen in het werkzaamhedenbericht. Werktijden van Jongen zijn van maandag t/m vrijdag van 07.00 uur tot 16.15 uur.

Invloed weersomstandigheden op uit te voeren werkzaamheden bouwaannemer

Schema verdeling bouwdelen Centrumplan Kerkrade

Onderstaand is per bouwdeel aangegeven welke werkzaamheden worden uitgevoerd. Afhankelijk van het weer kan de planning worden aangepast.

Bouwdeel A (huidige locatie C&A)

 • Geen werkzaamheden

Bouwdeel B1/B2 (bestaande winkels Theaterpassage / Hinger Herjods Ruk)

 • Geen werkzaamheden

Bouwdeel C (voormalige Theaterpassage)

 • Start schilderwerk
 • Tegelzetter

Bouwdeel D1/D2 (nieuwe locatie HEMA / C&A)

 • Afbouw winkel C&A (binnen de winkelunit)

Bouwdeel E (woontoren Dirigent)

 • Leidingwerk installateurs
 • Diverse afmontages
 • Gevelbekledingen zink
 • Aanbrengen houten gevel verdieping 6 en 7
 • Afbouwwerkzaamheden

Bouwdeel F (winkels en huurwoningen)

 • Spuitwerk plafonds
 • Stucwerk buitengevels
 • Plaatsen diverse glas Niersprinkstraat/Mozartstraat e.e.a. in overleg met gemeente
 • Aanleggen nutsvoorzieningen
 • Plaatsen leuningen en hekwerken
 • Afbouw appartementen

Bouwdeel G (cultuurcluster aan Martin Buberplein)

 • Diverse installatiewerkzaamheden
 • Afwerken puien

Bouwdeel H (cultuurcluster binnen)

 • Schilderwerk wanden
 • Leidingwerk installateurs
 • Afmontage E en W
 • Start tegelwerk toiletten

Bouwdeel J (nieuwbouw cultuurcluster aan Theaterplein)

 • Aanbrengen dakbedekking
 • Leidingwerk installateurs
 • Aanbrengen cementdekvloeren
 • Start binnenwanden
 • Montage goederenheffer
 • Diverse aftimmerwerken

Bouwdeel K (stallingsgarage nieuwe woningen)

 • Aanbrengen bestrating P-garage

Sloopwerkzaamheden in oude Theater

Vanaf maandag 15 mei zal gesloopt worden in het oude Theater. Stukken afwerkvloer worden verwijderd. Dit kan geluidsoverlast veroorzaken. Sloopwerken zullen ongeveer 4 tot 5 dagen in beslag nemen.

Contactgegevens vragen, opmerkingen en klachten over bouwwerkzaamheden CPK / Jongen

Mocht u vragen hebben over het bouwplan en de realisatie daarvan, dan kunt u contact opnemen met de uitvoerder van Jongen, de heer Henk Roebroeks, 06-11007202.

Actuele planning centrumplan Kerkrade op hoofdlijnen

Bouwplan

 • Nieuwbouw entree garage Wijngracht: gereed
 • Nieuwe entree Theaterpassage/Buberplein: eind mei / begin juni
 • Nieuwbouw retail / huurwoningen: in uitvoering, oplevering april/mei 2017
 • Nieuwbouw koopwoningen: oplevering juni/juli 2017
 • Doorbraak Raadhuis/C&A: start na bouwvak, begin september 2017

Het bouwplan wordt dit jaar gefaseerd opgeleverd. Het is in zijn geheel gereed november 2017.

Cultuurcluster

 • Bouw en inrichting cultuurcluster: oplevering oktober 2017
 • Start theaterseizoen: 23 oktober 2017
 • Geheel gebruiksklaar: 1 november 2017

Openbare ruimte (nutsbedrijven, riolering, bestrating, verlichting, groen, straatmeubilair)

 • Martin Buberplein (excl. Locatie C&A, sloop): eind mei 2017
 • Niersprinkstraat: gereed medio-eind mei 2017
 • Theaterplein: realisatie kwartaal 4 2017
 • Verdipassage: eerst tijdelijk asfalt, def. bestrating na bouwvak 2017
 • Sibeliuspassage: uitvoering mei-juni 2017
 • Afmaken Martin Buberplein: aansluitend aan sloop doorgang C&A
 • Mozart (rond bouw): nog in te plannen