Gepubliceerd op: 14 februari 2017

Buurt WhatsApp Kerkrade

WhatsApp eerste bord
Het eerste bord Buurt WhatsApp was op 4 november 2016 een feit.
De Buurt WhatsApp is een berichtensysteem op de smartphone dat werkt via de normale WhatsApp. Hierdoor zijn geen kosten per bericht verschuldigd, zoals bij een sms. Via de Buurt WhatsApp kan er door de deelnemers onderling makkelijk en snel informatie uitgewisseld worden over zaken die in je eigen straat en buurt spelen op het gebied van onder andere veiligheid, leefbaarheid en zelfs sociale controle. Ook zijn er mogelijkheden om foto's, filmpjes en geluidsopnames door te sturen. De Buurt WhatsApp is een WhatsApp-groep bedoeld om digitaal te waarschuwen voor verdachte situaties in een wijk, buurt of stad die door de deelnemers worden gesignaleerd. Het kan worden gezien als een moderne vorm van 'buurtwacht'.

Coördinatoren

Sinds kort is er per wijk (Noord, Oost en West) een buurtbewoner actief die de rol van wijkcoördinator op zich heeft genomen. Daarnaast zijn er ook buurtbewoners actief als buurtcoördinatoren (burgers die een WhatsApp groep beheren). De wijkcoördinator is het aanspreekpunt van de wijk en brengt de burgers/buurtcoördinator met elkaar in verbinding. Beheer je een groep en ben je nog niet aangesloten bij de wijkcoördinator meld je dan bij hem, zo krijgen wij inzicht binnen welke straten en buurten al een Buurt WhatsApp groep actief is. De politie en gemeente zitten niet in de WhatsApp groepen. De wijkcoördinator geeft de relevante informatie door aan de wijkagent(en) via een speciaal daarvoor aangemaakt e-mailadres van de politie. De wijkagent maakt zo gebruik van de informatie die door de burgers is aangeleverd via de Buurt WhatsApp. De politie (wijkagent) kan zelf direct tot actie overgaan of kan de gedeelde informatie gebruiken voor dossiervorming. Het signaleren van verdachte situaties gebeurt volgens de SAAR-methode.

S = Signaleer
A= Alarmeer, bel 112
A= App om je waarneming bekend te maken aan anderen en vertel dat je 112 reeds gebeld hebt.
R= Reageer / Registreer door bijvoorbeeld naar buiten te gaan en contact te maken met de persoon. De bedoeling is dat de plannen van de verdacht persoon verstoord worden. Doe dit alleen als je dit veilig kunt doen zonder risico's. De coördinator van de WhatsApp-groep zorgt ervoor dat de informatie terecht komt bij de wijkagent. Echter bij spoed en nood bel altijd eerst 112!

WhatsApp-groepen zijn een mooie basis om verbinding te zoeken met bestaande burgerinitiatieven zoals de Wijkpreventieteams en het verder uitbreiden van burger initiatieven binnen het thema leefbaarheid en veiligheid.

Burgerinitiatief

De Buurt WhatsApp is en blijft een burgerinitiatief. Zonder betrokken burgers heeft het project geen kans van slagen. De burgers zijn immers de extra ogen en oren op straat. In tegenstelling tot veel Nederlandse gemeenten hebben gemeente en politie er samen voor gekozen om de burgers binnen dit proces te ondersteunen.

Voortraject

Voor de zomer van 2016 is er door de gemeente gecommuniceerd over de Buurt WhatsApp namelijk om te inventariseren welke groepen er al waren en of er interesse was in de rol van coördinator voor zijn of haar buurt/straat. Hier zijn heel veel reacties op geweest. Uit de aanmeldingen is een selectie gemaakt. Inmiddels zijn de toekomstige buurt- en wijkcoördinatoren samengekomen en is er gebrainstormd over de wijze van aanpak en hoe dit verder uit te rollen. Uiteindelijk is er mooi concept uitgerold onder begeleiding van politie en gemeente.

Spelregels

Iedereen die woont in Kerkrade kan meedoen. Er zijn wel regels aan verbonden:

 1. Deelnemers hebben minimaal de leeftijd van 18 jaar.
 2. Men moet in bezit zijn van een smartphone.
 3. Deelnemers zijn woonachtig/gevestigd in de wijk/buurt waar de groep opgericht is/wordt.
 4. WhatsApp is een burgerinitiatief. De politie komt alleen in actie wanneer er een 112 melding gedaan wordt.
 5. Alleen de buurt-/wijkcoördinator heeft contact met de wijkagent, de rest van de leden laat dit via de buurt-/wijkcoördinator verlopen.
 6. Er is een mogelijkheid om de WhatsApp berichten te bundelen, te kopiëren en te versturen naar de betreffende wijkagent. LET OP! Een wijkagent is niet 24 uur per dag actief, maar kan zich achteraf wel inlezen.
 7. Gebruik de WhatsApp volgens de SAAR-methode.
 8. Laat door middel van een WhatsApp bericht aan elkaar weten dat 112 gebeld is om te voorkomen dat er een regen van 112 meldingen plaats vindt.
 9. Let op het taalgebruik: Niet vloeken, schelden, discrimineren of mensen of bevolkingsgroepen uitsluiten.
 10. Baseer je alleen op feiten en constateringen.
 11. Bij het niet naleven van de spelregels wordt de persoon in kwestie zonder pardon uit de groep verwijderd door de coördinator. Hier kan niet over worden gediscussieerd.
 12. Speel geen eigen rechter en overtreed GEEN regels/wetten.
 13. Het versturen van foto's van een verdachte is alleen toegestaan voor het verstrekken van een signalement wanneer dit voor de melding noodzakelijke meerwaarde heeft. Dader-kenmerken zoals geslacht, huidskleur, lengte en gezicht kunnen ook goed beschreven worden. Denk bij voertuigen aan de kleur, het merk, type en het kenteken.
 14. Gebruik de WhatsApp groep(en) alleen waarvoor deze bedoeld is.
 15. Bij twijfel van de buurt-/wijkcoördinator kan deze overleggen met de wijkagent.

Aanmelden

Wilt u toegevoegd worden aan de Buurt WhatsApp groep in uw buurt/wijk of wilt u zelf enkele straten coördineren (die nog niet van een coördinator zijn voorzien)? Meldt u zich dan aan door middel het onderstaande e-mail adres van de wijk waar u woonachtig bent.

Bent u woonachtig in Noord: wabp.kerkradenoord@gmail.com
Bent u woonachtig in West: wabp.kerkradewest@gmail.com
Bent u woonachtig in Oost: wabp.kerkradeoost@gmail.com