Gepubliceerd op: 13 november 2017

Werkzaamhedenbericht centrumplan Kerkrade

(alle planningen onder voorbehoud)

Vragen of meer informatie?
Indien u naar aanleiding van dit bericht nog vragen heeft kunt u contact opnemen met Jos Bauer, projectleider communicatie, centrumplankerkrade@gmail.com of 06-81271777.

Werkzaamheden bouwplan
Aan het bouwplan gelegen aan de Niersprinkstraat, Beethovenstraat en Mozartstraat wordt volop gebouwd. De contouren van het plan zijn zichtbaar. Binnen in de bestaande bouw wordt gewerkt aan het cultuurcluster, het kloppende hart van het plan, waar straks bibliotheek en Theater Kerkrade worden gevestigd.

Algemene informatie
De werkzaamheden zijn afhankelijk van de buitentemperatuur en neerslag. Dat kan de planning beïnvloeden. Via het werkzaamhedenbericht houden we u op de hoogte, mocht het weer dusdanig zijn dat de planning moet worden aangepast.

De weersvoorspellingen laten goed werkbaar weer zien.

Doorkijk werkzaamheden openbare ruimte fase 2
Aannemer Speessen realiseert de herinrichting van de openbare ruimte van het Martin Buberplein.

Speessen realiseert ook de overige straten en pleinen van fase 2. Speessen werkt sinds februari aan de Verdipassage (Hinger Herjods Ruk) en Sibeliuspassage (tegenover Orlandopassage), de Niersprinkstraat, het Theaterplein en aan de zijde van de nieuwbouw de Mozartstraat en Van Beethovenstraat. Als de doorgang tussen raadhuis en C&A wordt gemaakt zal ook daar de bestrating moeten worden aangebracht. Als de detailplanning is vastgesteld zal deze in het werkbericht worden opgenomen.

Werkzaamheden Speessen in de openbare ruimte rondom het bouwplan
Aannemer Speessen voert op diverse locaties rondom het bouwplan, afhankelijk van beschikbaarheid van de werkvakken restwerkzaamheden uit.

Bekleden keerwand Martin Buberplein met natuursteen
De keerwand zelf is gereed. De gehele keerwand zal bekleed worden met natuursteen. Het werk is in uitvoering. Ook aan de binnenzijde en bovenop de keermuur zal gewerkt worden (deksloof). De inrit van de stallingsgarage Wijngracht zal niet worden bekleed (binnen het gebouw).

Contactgegevens vragen, opmerkingen en klachten over de aanleg openbare ruimte
Voor vragen over de openbare ruimte, die onder verantwoordelijkheid van de gemeente wordt aangelegd, kunt u contact opnemen met Jos Bauer, projectleider communicatie, 06-81271777.

Informatievoorziening per bouwdeel door CPK / bouwbedrijf Jongen
De aannemer die het bouwplan realiseert is Jongen. Gemeente heeft Jongen verzocht om wekelijks informatie aan te leveren over de voortgang van de bouw, uitgesplitst naar de verschillende bouwdelen, zodat de gemeente de informatie kan opnemen in het werkzaamhedenbericht. Werktijden van Jongen zijn van maandag t/m vrijdag van 07.00 uur tot 16.15 uur.

Onderstaand is per bouwdeel aangegeven welke werkzaamheden worden uitgevoerd. Afhankelijk van het weer kan de planning worden aangepast.

Schema bouwverdeling centrumplan Kerkrade

Bouwdeel A (voormalige locatie C&A Markt)
• Geen werkzaamheden

Bouwdeel B1/B2 (bestaande winkels Theaterpassage / Hinger Herjods Ruk)
• Aanbrengen prefab gevelwanden op kolommen
• Plaatsen binnenwanden/plafonds bibliotheek
• Start afwerken vloeren
• Start Gevel kozijnen plaatsen
• Aankondiging (week 48/50): omkoppelen tijdelijke CAI-kast (ziggo) HEEMwonen naar nieuwe kast in de Verdipassage
• MC company: afbouw nieuwe winkelunit (Markt 4)
• Winkelunits Markt 4 , 4d en 5: aansluiting meterkasten gereed
• Start afwerking bestrating t.p.v. winkelunits bij de markt

Bouwdeel C (voormalige Theaterpassage)
• Opgeleverd
• Opleverpunten afwerken

Bouwdeel D1/D2/D3 (nieuwe locatie HEMA / C&A)
• Grondwerk en funderingswerkzaamheden
• Ruwbouw (beton en staalconstructie)

Bouwdeel E (woontoren Dirigent)
• Opleverpunten afwerken

Bouwdeel F (winkels en huurwoningen)
• Woningen zijn opgeleverd, diverse herstelpunten nalopen en oplossen

Bouwdeel G (cultuurcluster aan Martin Buberplein)
• Gereed

Bouwdeel H (cultuurcluster binnen)
• Opleverpunten herstellen

Bouwdeel J (nieuwbouw cultuurcluster aan Theaterplein)
• Binnen: diverse opleverwerkzaamheden

Bouwdeel K (stallingsgarage nieuwe woningen)
• Opgeleverd

Overkluizing / keerwanden
• Grondwerk en verlenging fundering van de keerwand op de hoek Beethovenstraat en Mozartstraat.
• Betonnen wanden storten

Ingang wooncomplex Theaterpassage via nieuwe entree aan Martin Buberplein
Als gevolg van de werkzaamheden van Jongen in de voormalige Theaterpassage en de voormalige winkelunits van MC Company en Happy Life is de ingang van de Theaterpassage aan de Markt definitief vervallen. De nieuwe entree van de bewoners van het complex Theaterpassage is in gebruik genomen aan het Martin Buberplein.

Contactgegevens vragen, opmerkingen en klachten over bouwwerkzaamheden CPK / Jongen
Mocht u vragen hebben over het bouwplan en de realisatie daarvan, dan kunt u contact opnemen met de uitvoerder van Jongen, de heer Henk Kessels, 06-50223080.