Probeer de nieuwe website

Op 22 maart lanceert de gemeente Kerkrade een proefversie van de nieuwe website. Zo kunt u alvast wennen aan het nieuwe uiterlijk. Op elke pagina staat een reactieveld. Laat gerust weten wat u van de website vindt.

sluiten x

Gepubliceerd op: 12 maart 2018

Werkzaamhedenbericht centrumplan Kerkrade

(alle planningen onder voorbehoud)

Vragen of meer informatie?

Indien u naar aanleiding van dit bericht nog vragen heeft kunt u contact opnemen met Jos Bauer, projectleider communicatie, centrumplankerkrade@gmail.com of 06-81271777.Logo Centrumontwikkelingen Kerkrade

Werkzaamheden bouwplan

Aan het bouwplan gelegen wordt door bouwbedrijven Jongen nog gewerkt aan het bibliotheekgedeelte in HUB Kerkrade, de muziekschool en toekomstige HEMA-vestiging en de doorbraak Raadhuis/voormalige C&A tussen Markt en Martin Buberplein. Daarnaast werkt Jongen nog aan de keerwand vanuit de Mozartstraat richting Beethovenstraat.

Algemene informatie: goed werkbaar weer

De werkzaamheden zijn afhankelijk van de buitentemperatuur en neerslag. Het weer is goed werkbaar momenteel.

Doorkijk werkzaamheden openbare ruimte fase 2

Aannemer Speessen realiseert de herinrichting van de openbare ruimte. Speessen werk dit jaar nog aan de Verdipassage (Hinger Herjods Ruk) de Niersprinkstraat / Beethovenstraat en aan de doorgang tussen raadhuis en C&A. Volgens de planning van bouwbedrijven Jongen zal aannemer Speessen op zijn vroegst vanaf 11 juni kunnen starten met het aanbrengen van de openbare ruimte tussen Markt en Martin Buberplein.

Bekleden keerwand Martin Buberplein met natuursteen

De keerwand zelf is gereed. De gehele keerwand zal bekleed worden met natuursteen. Het werk is in uitvoering. Ook bovenop de keermuur zal gewerkt worden (deksloof). De inrit van de stallingsgarage Wijngracht zal niet worden bekleed (binnen het gebouw).

Contactgegevens vragen, opmerkingen en klachten over de aanleg openbare ruimte

Voor vragen over de openbare ruimte, die onder verantwoordelijkheid van de gemeente wordt aangelegd, kunt u contact opnemen met Jos Bauer, projectleider communicatie, 06-81271777.

Leveringen ten behoeve van Muziekschool: mobiele kraan in de Niersprinkstraat (12/13/15 maart)

Op 12, 13 en 15 maart vinden enkele grotere leveringen plaats t.b.v. de muziekschool (op het dak). Een mobiele kraan is noodzakelijk om de werkzaamheden uit te voeren.

Inrichten Bibliotheek via Martin Buberplein

Vanaf maandagochtend 12 maart t/m vrijdag 16 maart worden de bouwhekken van Bouwbedrijven Jongen ter plaatse van het Martin Buberplein 'teruggeplaatst'. De strook met korrelmix is dan de hele week beschikbaar voor de aanvoer van boeken en interieur ten behoeve van de Bibliotheek.

Ingebruikname Bibliotheek: Open Dag HuB Kerkrade 17 maart

Na lange tijd van voorbereiden, bouwen, verbouwen en inrichten is het zover, de hoofdvestiging van Bibliotheek Kerkrade e.o. verhuist naar de HuB. Hiermee krijgt Kerkrade een prachtige bibliotheek waar voor alle inwoners van Kerkrade en daarbuiten altijd iets te beleven valt, waar nog meer betekenisvolle ontmoetingen kunnen plaatsvinden en waar nog intensiever wordt samengewerkt met Parkstad Limburg Theaters, Muziekschool en cultureel middenveld.

HuB is op 17 maart vanaf 10 uur geopend voor een Open Dag. Tijdens deze Open Dag toont niet alleen de bibliotheek zich in al haar facetten, maar presenteren ook de partners binnen de HuB zich met een boeiend gezamenlijk programma.

Tot ziens op zaterdag 17 maart!

Informatievoorziening per bouwdeel door CPK / bouwbedrijf Jongen

Schema bouwverdeling centrumplan Kerkrade

De aannemer die het bouwplan realiseert is Jongen. Gemeente heeft Jongen verzocht om wekelijks informatie aan te leveren over de voortgang van de bouw, uitgesplitst naar de verschillende bouwdelen, zodat de gemeente de informatie kan opnemen in het werkzaamhedenbericht. Werktijden van Jongen zijn van maandag t/m vrijdag van 07.00 uur tot 16.15 uur.

Onderstaand is per bouwdeel aangegeven welke werkzaamheden worden uitgevoerd. Afhankelijk van het weer kan de planning worden aangepast.

Bouwdeel A: doorbraak C&A / Raadhuis

Bouwbedrijven Jongen heeft sloopwerkzaamheden van bouwdeel A afgerond. De doorgang van de Markt naar het Martin Buberplein is gerealiseerd. Het Raadhuis staat inmiddels los van de overige bebouwing.

 • De mortelschroefpalen ten behoeve van de fundering van de nieuwbouw aan het Martin Buberplein zijn in de grond aangebracht. De palen harden nu uit. Vanaf 19-3 wordt gestart met start van het grondwerk ten behoeve van de fundering.

Openbare ruimte doorbraak

 • Start aanleg openbare ruimte gebied tussen Markt en Martin Buberplein vanaf 11 juni.

Bouwdeel B1/B2 (bestaande winkels Theaterpassage / Hinger Herjods Ruk)

 • 15-maart wordt de oude electra-verdeelkast afgekoppeld. Het werk wordt uitgevoerd door BAM, in opdracht van Enexis.

Bouwdeel C (voormalige Theaterpassage)

 • Opgeleverd
 • Bouwdeel D1/D2/D3 (nieuwe locatie HEMA / C&A)
 • Gevelafwerking Verdipassage, start demontage steiger
 • Aanbrengen van gevel isosysteem aan achtergevel muziekschool
 • Afbouw muziekschool (binnen)
 • HEMA: afbouw van de nieuwe winkel.
 • Aansluiten electravoeding t.b.v. muziekschool
 • Donderdag 15-3 wordt de oude elektra- en gasaansluiting van
 • Niersprinkstraat 1A afgekoppeld (pand Hema)

Bouwdeel E (woontoren Dirigent)

 • Opgeleverd

Bouwdeel F (winkels en huurwoningen)

 • Opgeleverd

Bouwdeel G (cultuurcluster aan Martin Buberplein)

 • Opgeleverd

Bouwdeel H (cultuurcluster binnen)

 • Opgeleverd

Bouwdeel J (nieuwbouw cultuurcluster aan Theaterplein)

 • Opgeleverd

Bouwdeel K (stallingsgarage nieuwe woningen)

 • Opgeleverd

Overkluizing / keerwanden

 • Vanwege aangetroffen kabels en leidingen in het funderingsgebied is de keerwand op de hoek Beethovenstraat en Mozartstraat aangepast.
 • De staalconstructie aan de zijde van parkeergarage aan de Mozartstraat is geplaatst. Gestart wordt met het aanbrengen van betonplaten tussen deze staalconsoles. Daarna wordt gestart met aanbrengen van de natuursteen.

Aanleg kabel voor aansluiting Muziekschool

De nieuwe muziekschool aan de Verdipassage wordt gevoed vanuit de transformator die geplaatst is aan de muur van de pastorie. Vanuit de transformator zal een nieuwe kabel getrokken worden naar de muziekschool. Eerder was dat niet mogelijk omdat de doorbraak tussen raadhuis en voormalige C&A eerst gemaakt moest worden. De kabel zal hier doorheen geleid worden. De werkzaamheden zijn twee weken geleden gestart, maar lagen vanwege de kou tijdelijk stil. De werkzaamheden zijn vorige week hervat.

Contactgegevens vragen, opmerkingen en klachten over bouwwerkzaamheden CPK / Jongen

Mocht u vragen hebben over het bouwplan en de realisatie daarvan, dan kunt u contact opnemen met de uitvoerder van Jongen, de heer Henk Kessels, 06-50223080.