Gepubliceerd op: 11 oktober 2017

Aanmelden evenement makkelijker

De gemeente Kerkrade werkt sinds kort met EvenementAssistent, een handige webdienst waarbij het melden of aanvragen van een evenement vergaand is geautomatiseerd.

Behalve organisatoren van evenementen maken ook de politie, brandweer en de GHOR (geneeskundige hulpverleningsorganisaties in de regio) gebruik van EvenementAssistent. Uiteindelijk zullen alle 18 Zuid-Limburgse gemeenten de EvenementAssistent gaan gebruiken.

Hoe werkt het?

In EvenementAssistent meldt u uw evenement aan. Door een aantal vragen te beantwoorden en het uploaden van de gevraagde documenten wordt het risico van het evenement ingeschat. Dat risico bepaalt of kan worden volstaan met een melding van een evenement of dat er een vergunning nodig is. Op basis van de aanvraag worden automatisch adviezen bij de hulpdiensten opgevraagd. Ook kan er automatisch een concept veiligheidsplan worden opgesteld aan de hand van vragen die u beantwoordt.

Tijdig aanmelden

Voor evenementen in 2018 moet een vooraankondiging worden gedaan in EvenementAssistent. Dat moet vóór 15 november 2017 in verband met een juiste afstemming van evenementen. Voor evenementen die later worden gemeld kan opname in de evenementenkalender en vergunningverlening worden geweigerd.

Waar vindt u de EvenementAssistent?

EvenementAssistent is te bereiken via de link ea.impactive.nl of via www.kerkrade.nl/beleef_kerkrade/evenementen en het E-loket.