Gepubliceerd op: 11 september 2017

Werkzaamhedenbericht centrumplan Kerkrade

(alle planningen onder voorbehoud)

Vragen of meer informatie?Logo Centrumontwikkeling Kerkrade

Indien u naar aanleiding van dit bericht nog vragen heeft kunt u contact opnemen met Jos Bauer, projectleider communicatie, centrumplankerkrade@gmail.com of 06-81271777.

Werkzaamheden bouwplan

Aan het bouwplan gelegen aan de Niersprinkstraat, Beethovenstraat en Mozartstraat wordt volop gebouwd. De contouren van het plan zijn zichtbaar. Binnen in de bestaande bouw wordt gewerkt aan het cultuurcluster, het kloppende hart van het plan, waar straks bibliotheek en Theater Kerkrade worden gevestigd.

Algemene informatie: regenachtig weer

De werkzaamheden zijn afhankelijk van de buitentemperatuur en neerslag. Dat kan de planning beïnvloeden. Via het werkzaamhedenbericht houden we u op de hoogte, mocht het weer dusdanig zijn dat de planning moet worden aangepast.

De weersvoorspellingen laten deze week regeanachtig weer zien. Dat heeft naar verwachting geen invloed op de planning.

Doorkijk werkzaamheden openbare ruimte fase 2

Aannemer Speessen realiseert de herinrichting van de openbare ruimte van het Martin Buberplein.

Speessen realiseert ook de overige straten en pleinen van fase 2. Speessen werkt sinds februari aan de Verdipassage (Hinger Herjods Ruk) en Sibeliuspassage (tegenover Orlandopassage), de Niersprinkstraat, het Theaterplein en aan de zijde van de nieuwbouw de Mozartstraat en Van Beethovenstraat. Als de doorgang tussen raadhuis en C&A wordt gemaakt zal ook daar de bestrating moeten worden aangebracht. Als de detailplanning is vastgesteld zal deze in het werkbericht worden opgenomen.

Werkzaamheden Speessen in de openbare ruimte rondom het bouwplan

Aannemer Speessen werkt op diverse locaties rondom het bouwplan, afhankelijk van beschikbaarheid van de werkvakken:

Martin Buberplein
Restwerkzaamheden, o.a. rooster/vlonder rondom monumentale beuk.

Theaterplein
Deze en volgende weken: grond aanvullen, profileren en voortzetten bestratingswerkzaamheden.

Bekleden keerwand Martin Buberplein met natuursteen
De keerwand zelf is gereed. De gehele keerwand zal bekleed worden met natuursteen. Het werk is in uitvoering. De inrit van de stallingsgarage Wijngracht zal niet worden bekleed (binnen het gebouw).

Contactgegevens vragen, opmerkingen en klachten over de aanleg openbare ruimte

Voor vragen over de openbare ruimte, die onder verantwoordelijkheid van de gemeente wordt aangelegd, kunt u contact opnemen met Jos Bauer, projectleider communicatie, 06-81271777.

Informatievoorziening per bouwdeel door CPK / bouwbedrijf Jongen

De aannemer die het bouwplan realiseert is Jongen. Gemeente heeft Jongen verzocht om wekelijks informatie aan te leveren over de voortgang van de bouw, uitgesplitst naar de verschillende bouwdelen, zodat de gemeente de informatie kan opnemen in het werkzaamhedenbericht. Werktijden van Jongen zijn van maandag t/m vrijdag van 07.00 uur tot 16.15 uur.

Onderstaand is per bouwdeel aangegeven welke werkzaamheden worden uitgevoerd. Afhankelijk van het weer kan de planning worden aangepast.

Schema verdeling bouwdelen Centrumplan Kerkrade

Bouwdeel A (voormalige locatie C&A Markt)

 • Plaatsen binnenwanden

Bouwdeel B1/B2 (bestaande winkels Theaterpassage / Hinger Herjods Ruk)

 • Plaatsen binnenwanden winkelunits
 • Plaatsen binnenwanden bibliotheek
 • Spuitwerk plafonds sonarspray

Bouwdeel C (voormalige Theaterpassage)

 • Opgeleverd

Bouwdeel D1/D2 (nieuwe locatie HEMA / C&A)

 • Opschonen bouwlocatie

Bouwdeel E (woontoren Dirigent)

 • Start opleveringen
 • Nalopen opleverpunten
 • Herstelwerk

Bouwdeel F (winkels en huurwoningen)

 • Woningen zijn opgeleverd, diverse herstelpunten nalopen en oplossen

Bouwdeel G (cultuurcluster aan Martin Buberplein)

 • Interieurbetimmeringen

Bouwdeel H (cultuurcluster binnen)

 • Schilderwerk wanden
 • Leidingwerk installateurs
 • Afmontage elektra en water
 • Aanbrengen strizovloeren
 • Aanbrengen resterend akoestisch spuitwerk
 • Interieurbetimmeringen

Bouwdeel J (nieuwbouw cultuurcluster aan Theaterplein)

 • Leidingwerk installateurs
 • Binnenwanden plaatsen
 • Diverse aftimmerwerken
 • Stucwerk wanden
 • Bouwen steigers t.b.v. gevelstucwerk
 • Aanbrengen verlaagde plafonds
 • Afhangen binnendeuren

Bouwdeel K (stallingsgarage nieuwe woningen)

 • Opgeleverd

Ingang wooncomplex Theaterpassage via nieuwe entree aan Martin Buberplein

Als gevolg van de werkzaamheden van Jongen in de voormalige Theaterpassage en de voormalige winkelunits van MC Company en Happy Life is de ingang van de Theaterpassage aan de Markt definitief vervallen. De nieuwe entree van de bewoners van het complex Theaterpassage is in gebruik genomen aan het Martin Buberplein.

Mozartstraat afgesloten voor verkeer: 11 en 12 september

In verband met het aansluiten van een overstortput bij bouwdeel J op het gemeenteriool door Jongen, is de Mozartstraat op 11-09 en 12-09 afgesloten voor doorgaand verkeer. De omleidingsroute is door Jongen aangegeven.