Gepubliceerd op: 10 juli 2017

Werkzaamhedenbericht centrumplan Kerkrade

(alle planningen onder voorbehoud)Logo Centrumontwikkeling Kerkrade

Vragen of meer informatie?

Indien u naar aanleiding van dit bericht nog vragen heeft kunt u contact opnemen met Jos Bauer, projectleider communicatie, centrumplankerkrade@gmail.com of 06-81271777.

Werkzaamheden bouwplan

Aan het bouwplan gelegen aan de Niersprinkstraat, Beethovenstraat en Mozartstraat wordt volop gebouwd. De contouren van het plan worden zichtbaar. Binnen in de bestaande bouw wordt gewerkt aan het cultuurcluster, het kloppende hart van het plan, waar straks bibliotheek en Theater Kerkrade worden gevestigd.

Algemene informatie: goed weer

De werkzaamheden zijn afhankelijk van de buitentemperatuur en neerslag. Kou en overvloedige neerslag kan de planning beïnvloeden. Via het werkzaamhedenbericht houden we u op de hoogte, mocht het weer dusdanig zijn dat de planning moet worden aangepast.

De weersvoorspellingen laten deze redelijk week goed weer zien. Er kan ongehinderd gewerkt worden.

Doorkijk werkzaamheden openbare ruimte fase 2

Aannemer Speessen realiseert de herinrichting van de openbare ruimte van het Martin Buberplein.

Speessen realiseert ook de overige straten en pleinen van fase 2. Voorafgaand zullen de nutsbedrijven werkzaamheden uitvoeren (start februari). Speessen zal vanaf februari werken aan de Verdipassage (Hinger Herjods Ruk) en Sibeliuspassage (tegenover Orlandopassage), de Niersprinkstraat, het Theaterplein en aan de zijde van de nieuwbouw de Mozartstraat en Van Beethovenstraat. Als de doorgang tussen raadhuis en C&A wordt gemaakt zal ook daar de bestrating moeten worden aangebracht. Als de detailplanning is vastgesteld zal deze in het werkbericht worden opgenomen.

Werkzaamheden Speessen in de openbare ruimte rondom het bouwplan

Aannemer Speessen werkt op diverse locaties rondom het bouwplan, afhankelijk van beschikbaarheid van de werkvakken:

Martin Buberplein

 • Restwerkzaamheden

Niersprinkstraat

 • Restwerkzaamheden

Sibeliuspassage

 • Restwerkzaamheden

Theaterplein

 • Geen werkzaamheden

Bekleden keerwand Martin Buberplein met natuursteen

De keerwand zelf is gereed. De gehele keerwand zal bekleed worden met natuursteen. Het werk is in uitvoering. De inrit van de stallingsgarage Wijngracht zal niet worden bekleed (binnen het gebouw).

Werkzaamheden Mozartstraat en Wijngracht

Aannemer Speessen werkt deze week zowel in de Wijngracht (beide zijden) als in de Mozartstraat (zijde bestaande bebouwing). De afwatering wordt verbeterd en de stoepen worden vernieuwd. Gestart is aan de rotonde, van waaruit richting Mozartstraat gewerkt wordt.

Contactgegevens vragen, opmerkingen en klachten over de aanleg openbare ruimte

Voor vragen over de openbare ruimte, die onder verantwoordelijkheid van de gemeente wordt aangelegd, kunt u contact opnemen met Jos Bauer, projectleider communicatie, 06-81271777.

Informatievoorziening per bouwdeel door CPK / bouwbedrijf Jongen

De aannemer die het bouwplan realiseert is Jongen. Gemeente heeft Jongen verzocht om wekelijks informatie aan te leveren over de voortgang van de bouw, uitgesplitst naar de verschillende bouwdelen, zodat de gemeente de informatie kan opnemen in het werkzaamhedenbericht. Werktijden van Jongen zijn van maandag t/m vrijdag van 07.00 uur tot 16.15 uur.

Invloed weersomstandigheden op uit te voeren werkzaamheden bouwaannemer

Onderstaand is per bouwdeel aangegeven welke werkzaamheden worden uitgevoerd. Afhankelijk van het weer kan de planning worden aangepast.

Schema verdeling bouwplannen centrumplan

Bouwdeel A (voormalige locatie C&A Markt)

 • Asbestinventarisatie en -sanering

Bouwdeel B1/B2 (bestaande winkels Theaterpassage / Hinger Herjods Ruk)

 • Sloopwerken Happy Life en MC Company
 • Plaatsen nieuwe pui Kaasshop en diverse timmerwerken
 • Geen werkzaamheden intern locatie bibliotheek i.v.m. asbestinventarisatie
 • Boren van de palen t.b.v. de nieuwe fundering

Bouwdeel C (voormalige Theaterpassage)

 • Opgeleverd

Bouwdeel D1/D2 (nieuwe locatie HEMA / C&A)

 • Steiger bouwen t.b.v. sanering gevelkozijnen voormalige HEMA
 • Start sanering asbest t.p.v. kozijnen HEMA
 • Diverse sloopwerken in voormalige HEMA

Bouwdeel E (woontoren Dirigent)

 • Leidingwerk installateurs
 • Diverse afmontages
 • Afbouwwerkzaamheden
 • Metselwerk t.b.v. waterdichte afwerking

Bouwdeel F (winkels en huurwoningen)

 • Woningen zijn opgeleverd, diverse herstelpunten nalopen en oplossen

Bouwdeel G (cultuurcluster aan Martin Buberplein)

 • Interieurbetimmeringen

Bouwdeel H (cultuurcluster binnen)

 • Schilderwerk wanden
 • Leidingwerk installateurs
 • Afmontage elektra en water
 • Aanbrengen pvc vloeren
 • Aanbrengen brandwerende rolschermen
 • Monteren leuning hoofdtrap
 • Aanbrengen merford deuren

Bouwdeel J (nieuwbouw cultuurcluster aan Theaterplein)

 • Leidingwerk installateurs
 • Binnenwanden plaatsen
 • Diverse aftimmerwerken
 • Stucwerk wanden
 • Bouwen steigers t.b.v. gevelstucwerk
 • Start gevelstucwerk

Bouwdeel K (stallingsgarage nieuwe woningen)

 • Restpunten

Ingang wooncomplex Theaterpassage via nieuwe entree aan Martin Buberplein

Als gevolg van de werkzaamheden van Jongen in de voormalige Theaterpassage en de voormalige winkelunits van MC Company en Happy Life is de ingang van de Theaterpassage aan de Markt definitief vervallen. De nieuwe entree van de bewoners van het complex Theaterpassage is in gebruik genomen aan het Martin Buberplein.

Mogelijke overlast als gevolg van boren palen Marktzijde complex Theaterpassage

Als gevolg van het boren van funderingspalen deze week 28 kan er eventueel gedurende 2 dagen geluidsoverlast optreden aan de gevel van het complex van HEEMwonen aan de Markt/Hinger Herjods Ruk. Ook moet Jongen begin van de week nog diverse oude funderingen daar ter plaatse verwijderen. Dit zal ook enige geluidsoverlast veroorzaken.

Contactgegevens vragen, opmerkingen en klachten over bouwwerkzaamheden CPK / Jongen

Mocht u vragen hebben over het bouwplan en de realisatie daarvan, dan kunt u contact opnemen met de uitvoerder van Jongen, de heer Henk Roebroeks, 06-11007202.

Actuele planning centrumplan Kerkrade op hoofdlijnen

Bouwplan

 • Nieuwbouw entree garage Wijngracht: gereed
 • Nieuwe entree Theaterpassage/Buberplein: gereed
 • Nieuwbouw retail / huurwoningen: in uitvoering, oplevering gaande
 • Nieuwbouw koopwoningen: oplevering medio september 2017
 • Doorbraak Raadhuis/C&A: start na bouwvak

Het bouwplan wordt dit jaar gefaseerd opgeleverd. Het is in zijn geheel gereed november 2017.

Cultuurcluster

 • Bouw en inrichting cultuurcluster: oplevering oktober 2017
 • Start theaterseizoen: 23 oktober 2017
 • Geheel gebruiksklaar: 1 november 2017

Openbare ruimte (nutsbedrijven, riolering, bestrating, verlichting, groen, straatmeubilair)

 • Martin Buberplein (excl. Locatie C&A, sloop): eind juni 2017
 • Niersprinkstraat: gereed
 • Theaterplein: realisatie kwartaal 4 2017
 • Verdipassage: def. bestrating na bouwvak 2017
 • Sibeliuspassage: gereed tot werkgrens Theaterplein
 • Afmaken Martin Buberplein: aansluitend aan sloop doorgang C&A
 • Mozartstraat (rond bouw): nog in te plannen