Gepubliceerd op: 10 juli 2017

Bedankt voor de hulp!

10.07.17 Schoonmaak pand Bergstein
Het WereldMuziekConcours 2017 is inmiddels in volle gang. Voorafgaand aan het WMC is alles in werk gesteld om de stad op verschillende fronten de uitstraling te geven die bij dit grootschalige evenement past. Zo zijn op deze foto mensen in de bijstand, die een Re-integratietraject volgen bij de gemeente Kerkrade, aan het werk om een aantal leegstaande panden in het centrum als pop-up store in te ruimen. Wethouder Huub Wiermans (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) bezocht het voormalige Bergstein pand om de mensen te bedanken voor hun vrijwillige, spontane hulp.

De geboden hulp was een initiatief van het Re-integratieteam van de gemeente Kerkrade, samen met Eric Schreuders (centrummanagement). Met dank aan de mensen die, in afwachting van een betaalde baan, op deze manier graag een steentje willen bijdragen aan het WMC 2017. Zij geven op deze manier invulling aan de huidige Participatiewet (de vroegere Bijstandswet) die uitgaat van de bereidheid van mensen om ten tijde van een uitkering een bijdrage te leveren aan de samenleving. De schoonmaakspullen zijn ter beschikking gesteld door Balanz Facilitair.