Gepubliceerd op: 09 januari 2018

Open oproep voor het organiseren van White Thursday

White Thursday Party
White Thursday is een dance event dat plaatsvindt op Witte Donderdag (voor Pasen) op de Markt in Kerkrade met als doelgroep jongeren vanaf 14 jaar (in verband met ID-plicht in relatie tot alcoholgebruik).Voor de organisatie van het dance event White Thursday op donderdag 29 maart 2018 van 17.00 uur tot 22.00 uur, is de gemeente Kerkrade op zoek naar een professionele organisatie. Van de organisator wordt verwacht dat hij zorgdraagt voor het volgende:

Evenemententerrein:

  • De markt is een afgesloten evenemententerrein d.m.v. hekwerk;
  • Beveiliging en EHBO zijn aanwezig;
  • Controle vanwege toegang vanaf 14 jaar (ID-plichtig);
  • Handelt conform de eisen van de evenementenvergunning

Muziek:

De muziek dient te bestaan uit diverse muziekstijlen die aantrekkelijk is voor breder publiek. Dit mag zowel een dj als live muziek zijn of een combinatie van beide.

Organisatie:

Voor de totale organisatie staat een maximaal budget van € 20.000.

De organisator dient aantoonbare ervaring te hebben op het gebied van dance/muziek evenementen. Hiervoor vragen wij referenties. Deze worden getoetst en zullen meewegen in de keuze om voor de organisatie in aanmerking te komen.

De keuze voor de organisator:

Belangstellenden konden dit schriftelijk kenbaar maken. De inschrijving is inmiddels gesloten.