Gepubliceerd op: 08 januari 2018

Werkzaamhedenbericht centrumplan Kerkrade
(alle planningen onder voorbehoud)

Vragen of meer informatie?
Indien u naar aanleiding van dit bericht nog vragen heeft kunt u contact opnemen met Jos Bauer, projectleider communicatie, centrumplankerkrade@gmail.com of 06-81271777.

Werkzaamheden bouwplan
Aan het bouwplan gelegen aan de Niersprinkstraat, Beethovenstraat en Mozartstraat wordt volop gebouwd. De contouren van het plan zijn zichtbaar. Binnen in de bestaande bouw wordt gewerkt aan het cultuurcluster, het kloppende hart van het plan, waar naast Theater straks ook bibliotheek, cultureel middenveld en muziekschool (boven HEMA) worden gevestigd.

Algemene informatie
De werkzaamheden zijn afhankelijk van de buitentemperatuur en neerslag. Dat kan de planning beïnvloeden. Via het werkzaamhedenbericht houden we u op de hoogte, mocht het weer dusdanig zijn dat de planning moet worden aangepast.

Doorkijk werkzaamheden openbare ruimte fase 2
Aannemer Speessen realiseert de herinrichting van de openbare ruimte van het Martin Buberplein.

Speessen realiseert ook de overige straten en pleinen van fase 2. Speessen werkte sinds februari aan de Verdipassage (Hinger Herjods Ruk) en Sibeliuspassage (tegenover Orlandopassage), de Niersprinkstraat, het Theaterplein en aan de zijde van de nieuwbouw de Mozartstraat en Van Beethovenstraat. Als de doorgang tussen raadhuis en C&A wordt gemaakt zal ook daar de bestrating moeten worden aangebracht. Volgens de planning van bouwbedrijven Jongen zal aannemer Speessen vanaf 11 juni kunnen starten met het aanbrengen van de openbare ruimte tussen Markt en Martin Buberplein.

Bekleden keerwand Martin Buberplein met natuursteen
De keerwand zelf is gereed. De gehele keerwand zal bekleed worden met natuursteen. Het werk is in uitvoering. Ook bovenop de keermuur zal gewerkt worden (deksloof). De inrit van de stallingsgarage Wijngracht zal niet worden bekleed (binnen het gebouw).

Contactgegevens vragen, opmerkingen en klachten over de aanleg openbare ruimte
Voor vragen over de openbare ruimte, die onder verantwoordelijkheid van de gemeente wordt aangelegd, kunt u contact opnemen met Jos Bauer, projectleider communicatie, 06-81271777.

Start reconstructie Van Beethovenstraat: 8 januari
Aannemer Speessen zal in opdracht van gemeente Kerkrade de Beethovenstraat reconstrueren. Het wegdek wordt vernieuwd, inclusief de wegfundering. De rioolhuisaansluitingen worden vervangen. Tevens zal een inspectie van de rioolputten worden uitgevoerd. Indien nodig worden hieraan werkzaamheden uitgevoerd. Stoepen en parkeerstroken worden vernieuwd.

Gestart wordt op maandag 8 januari. Het werk zal naar verwachting eind week 6, net voor Carnavalsweek (9 februari) afgerond zijn. De planning van het werk is afhankelijk van de weersomstandigheden en werk van derden. Mocht de winter invallen dan zal de planning worden aangepast.

Informatievoorziening per bouwdeel door CPK / bouwbedrijf Jongen
De aannemer die het bouwplan realiseert is Jongen. Gemeente heeft Jongen verzocht om wekelijks informatie aan te leveren over de voortgang van de bouw, uitgesplitst naar de verschillende bouwdelen, zodat de gemeente de informatie kan opnemen in het werkzaamhedenbericht. Werktijden van Jongen zijn van maandag t/m vrijdag van 07.00 uur tot 16.15 uur.

Onderstaand is per bouwdeel aangegeven welke werkzaamheden worden uitgevoerd. Afhankelijk van het weerkan de planning worden aangepast.

Schema bouwverdeling centrumplan Kerkrade
 

Bouwdeel A: start doorbraak C&A / Raadhuis (vanaf 8 januari)
Bouwbedrijven Jongen start met de sloopwerkzaamheden van bouwdeel A, de voormalige vestiging van C&A. Daar wordt de doorgang van de Markt naar het Martin Buberplein gerealiseerd, zodat het Raadhuis van de overige bebouwing los komt te staan.

Inmiddels heeft de aannemer Buro Hanselman, voorafgaand aan de grove sloop, een bouwkundige opname laten maken. De eigenaren van de woningen boven C&A hebben hieraan medewerking verleend, evenals gemeente Kerkrade.

De sloopwerkzaamheden zullen hinder geven in de omgeving (geluid, trillingen). Nadat de gebruikelijke procedure voor de asbestsanering is opgestart en afgerond volgt de fysieke sloop met behulp van machines.

Planning doorbraak C&A/Raadhuis op hoofdlijnen
Bouwbedrijven Jongen hebben de volgende planning op hoofdlijnen afgegeven:
Week 8 januari: start
- Bouwterrein inrichten
- Installaties veilig stellen

Periode 15 januari t/m 9 februari
- Sloop en sanering

Periode 12 februari t/m 8 juni
- Bouw en renovatiewerkzaamheden zijde C&A pand

Week 11 juni
- Start aanleg openbare ruimte gebied tussen Markt en Martin Buberplein.

Inzicht in mogelijke overlast / hinder (tot aan Carnavalsweek)
- Asbestsanering binnen: lichte geluidhinder van ventilatoren 24 uur/dag.
- Inrichten bouwplaats, afzettingen rondom neerzetten: verkeersbewegingen, inrichting overeenkomstig door gemeente goedgekeurd inrichtingsplan.
- Grof sloopwerk bovenbouw, vloeren en funderingen: zoveel mogelijk d.m.v. hydraulische brekers (veel transportbewegingen en kraaninzet), matige geluidhinder, lichte trillingen. Jongen probeert de inzet van breekhamers te voorkomen, kan incidenteel noodzakelijk zijn (veel geluidhinder).

Werkzaamheden na Carnaval
Nadat de sloopwerken zijn voltooid, worden sonderingen verricht om het funderingssysteem te bepalen. Waarschijnlijk wordt door Jongen gekozen voor een trillingsarm uit te voeren paalfundering. Men onderzoekt nog of een fundering op staal mogelijk, is omdat die minder hinder veroorzaakt voor de omwonenden.

Bouwdeel B1/B2 (bestaande winkels Theaterpassage / Hinger Herjods Ruk)
• Afwerken strizovloeren
• Afwerklaag dakbedekking wordt begin 2018 aangebracht.
• Werkzaamheden installaties.
• Plaatsen interieur.

Bouwdeel C (voormalige Theaterpassage)
• Opgeleverd
• Opleverpunten afwerken
• Week 3: aanbrengen van gipswand tussen liftportaal en bibliotheek begane grond

Bouwdeel D1/D2/D3 (nieuwe locatie HEMA / C&A)
• Ruwbouw betonwanden begane grond (beton en staalconstructie).
• Eerste verdiepingsvloer aanbrengen.
• Gevelafwerking Niersprinkstraat.
• Diverse aanpassingen achtergevel en plaatsen steiger.
• Start afbouw muziekschool (binnen)

Bouwdeel E (woontoren Dirigent)
• Opleverpunten afwerken

Bouwdeel F (winkels en huurwoningen)
• Woningen zijn opgeleverd, diverse herstelpunten nalopen en oplossen

Bouwdeel G (cultuurcluster aan Martin Buberplein)
• Gereed

Bouwdeel H (cultuurcluster binnen)
• Afwerken Wijngrachtgarage (schilderwerk)

Bouwdeel J (nieuwbouw cultuurcluster aan Theaterplein)
• Gereed

Bouwdeel K (stallingsgarage nieuwe woningen)
• Opgeleverd

Overkluizing / keerwanden
• Vanwege aangetroffen kabels en leidingen in het funderingsgebied ligt het werk aan de keerwand op de hoek Beethovenstraat en Mozartstraat op last van de gemeente stil.

Contactgegevens vragen, opmerkingen en klachten over bouwwerkzaamheden CPK / Jongen
Mocht u vragen hebben over het bouwplan en de realisatie daarvan, dan kunt u contact opnemen met de uitvoerder van Jongen, de heer Henk Kessels, 06-50223080.