Gepubliceerd op: 07 augustus 2017

Centrumondernemers samen aan de slag!

Afgelopen week reikte wethouder Huub Wiermans (centrummanagement en coördinerend wethouder centrumplan) het 1e exemplaar van het verslag van de bijeenkomst met de centrumondernemers uit aan Bianca Schings, secretaris van Kerkrade Hartstikke Goed. Een bijzondere bijeenkomst - op de bouwlocatie van het cultuurcluster - die symbool staat voor het nieuwe Kerkrade!07.08.17 Centrumondernemers
Wethouder Huub Wiermans reikt het 1e exemplaar van het verslag uit aan
secretaris Bianca Schings van Kerkrade Hartstikke Goed.

Het nieuwe Kerkrade

Kerkrade is in beweging en langzaamaan worden de contouren binnen het vernieuwde stadscentrum zichtbaar. "Tijdens het WMC werden de gasten niet alleen verrast door muziek en korpsen, máár ook door ons nieuwe centrum", geeft wethouder Huub Wiermans aan. "Daarbij is sinds juni 2017 een kentering merkbaar in reacties van het publiek, zowel op straat als op Facebook. Reacties die plots omslaan in positivisme. Het kunstwerk Viva la Vida sluit hier mooi op aan".

Bijeenkomst

"De bijeenkomst met de centrumondernemers van 19 juni 2017 op de bouwlocatie van het cultuurcluster kwam naar mijn mening daarmee op het juiste moment", aldus Bianca Schings. Een uitverkocht huis met 106 deelnemers en interessante sprekers: Aat Vos creative guide en Allard Amelink van The Alignment House. Zowel het aantal deelnemers als de constructieve bijdragen van eenieder tijdens de bijeenkomst verdienen een compliment en droegen bij aan het slagen van de bijeenkomst!

Aantrekkelijk

Aat Vos presenteerde de Third Place gedachte en het nieuwe cultuurcluster, waar Parkstad Limburg Theaters, Bibliotheek Kerkrade, de muziekschool en het culturele middenveld midden in het stadscentrum samenkomen. Allard Amalink nam ons niet alleen mee in de wederopbouw van een stadscentrum, maar daagde alle ondernemers uit om in te spelen op de vernieuwing in het centrum en vernieuwingen in de markt. Dit met het doel Kerkrade-Centrum aantrekkelijker te maken en dit vast te houden door op een andere wijze te ondernemen.

Gezamenlijke opgave

07.08.17 Centrumondernemers 2
106 deelnemers waren op de bouwlocatie van het cultuurcluster
samen constructief aan de slag voor het nieuwe Kerkrade!
Gezamenlijk werd bediscussieerd wat goed is in Kerkrade, en wat typisch is voor ons centrum. "Deze zogenaamde Jubel- en Kerkrade-lijst zijn huiswerk voor de komende periode, een gezamenlijke opdracht van en voor Kerkrade Hartstikke Goed, de centrumondernemers en de gemeente", sluit wethouder Huub Wiermans tevreden af.