Gepubliceerd op: 03 januari 2018

Wijkpreventieteams zijn de ogen en oren op straat

Wijkpreventieteam
Het gehele jaar door zijn Wijkpreventieteams de ogen en oren op straat. Met name tijdens de koude en donkere dagen, als het rustiger op straat is, versterken ze het gevoel van veiligheid. Ook u kunt actief worden in een Wijkpreventieteam.

Wijkpreventie is een vorm van burgerparticipatie waarbij bewoners zich organiseren om samen een bijdrage te leveren aan de veiligheid en leefbaarheid in de buurt. Doordat deelnemende burgers gezamenlijk de wijk intrekken ontstaan er meer oren en ogen op straat. Zowel politie als de gemeente Kerkrade ondersteunen dit project. Er is dan ook sprake van een nauwe samenwerking tussen deze partijen en de Wijkpreventieteams.

De Wijkpreventieteams hebben hun meerwaarde inmiddels wel bewezen. Dankzij de observaties van Wijkpreventieteams zijn meerdere personen op heterdaad betrapt tijdens vuurwerkrondes, is een wiettaxi herkend en een hennepplantage opgerold. Daarnaast worden regelmatig tips en verdachte situaties doorgegeven aan de politie die er vervolgens mee aan de slag gaat.

Werkwijze

Leden van het Wijkpreventieteam leveren op een laagdrempelige manier een bijdrage aan de veiligheid in de wijk. Ze kunnen zelf aangeven wanneer ze actief zijn en kunnen zowel alleen (bijvoorbeeld tijdens een rondje met de hond) als samen met buurtgenoten op pad gaan. Het moment van de dag verschilt per deelnemer. Door iedere dag een ander rondje te lopen wordt de hele wijk in de gaten gehouden. Hoe meer deelnemers, hoe meer ogen en oren op straat.

Tijdens de wijkrondes letten de Wijkpreventieteams op allerlei mogelijke zaken die betrekking hebben op de leefbaarheid en veiligheid in de wijk. Denk hierbij aan defecte straatverlichting, gedumpt afval of crimineel en overlast gevend gedrag. Het Wijkpreventieteam observeert en informeert indien nodig de politie. Vaak loopt de wijkagent mee. Na iedere ronde rapporteren de deelnemers hun bevindingen.

Voorbereiding

Natuurlijk worden Wijkpreventieteams niet zonder voorbereiding de straat op gestuurd. Ieder nieuw lid volgt een workshop bij de politie waarin deelnemers worden getraind in het herkennen van verdacht gedrag en wordt aandacht besteed aan de communicatieve vaardigheden. Daarnaast worden er regelmatig gezamenlijke (meeloop) rondes georganiseerd. Zo wordt er voor gezorgd dat ieder team goed voorbereid op pad gaat.

Voorwaarden

Logo wijkpreventieteam
Om onderdeel te worden van een Wijkpreventieteam zijn er een aantal voorwaarden waar u aan moet voldoen. Zo dient u 18 jaar of ouder te zijn, bent u woonachtig in de wijk waar het Wijkpreventieteam actief is, bent u integer, betrouwbaar, van onbesproken gedrag en bent u verantwoordelijk.

Hoe kan ik me aanmelden?

Wilt u deelnemen in een Wijkpreventieteam? Neem voor Kerkrade-West contact op via facebookwpt@hotmail.com en voor Kerkrade-Oost via wijkpreventie.kerkrade.oost@gmail.com. Bent u geïnteresseerd om als kartrekker van het Wijkpreventieteam in Kerkrade-Noord te fungeren? Neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 045 of gemeentehuis@kerkrade.nl


Inwoners van Kerkrade zijn de ogen en oren van de straat. Door gezamenlijk een oogje in het zeil te houden en verdachte situaties te melden blijft de veiligheid in de buurt gewaarborgd. Om het maken van een melding van een verdachte situatie te stimuleren lopen er in Kerkrade onder de noemer Veiligheid in de Buurt drie initiatieven: Burgernet, Buurt WhatsApp Kerkrade en Wijkpreventieteam Kerkrade. Deelname van burgers is voor de projecten van groot belang; zonder betrokken burgers hebben de projecten geen kans van slagen. Meer informatie en hoe u kunt deelnemen aan de initiatieven is te vinden op www.kerkrade.nl/veiligheidindebuurt
Samen zorgen we er voor dat u zich veilig voelt in uw eigen buurt.