Op 2 februari 2022 heeft de Kinderraad van Kerkrade haar eerste officiële advies gegeven. Op dinsdag 8 maart overhandigde kinderburgemeester Hidde dit advies aan burgemeester Dassen.

Het advies heeft betrekking op het onderwerp ‘pesten’. De kinderraad concludeert dat het onderwerp “pesten” een moeilijk op te lossen probleem is waar kinderen ook nog veel last van kunnen hebben als ze ouder zijn.

Het advies van de Kinderraad

De Kinderraad adviseert om meer aandacht te besteden aan het pestprotocol op school. Dit protocol en pesten zelf moet regelmatig worden besproken in de klas. Ook raadt de Kinderraad aan om de inzet van Impuls nog bekender maken. Ze wil dat Impuls meer workshops geeft tijdens school en naschoolse opvang en dat er meer uren ambulant jongerenwerkers in de wijk is. Daarnaast adviseren ze om een plan van aanpak te maken tegen cyberpesten samen met MOVARE, Impuls en politie. Als laatste roept de Kinderraad het college op om in overleg met andere gemeenten een lobby te starten richting sociale platforms om cyberpesten tegen te gaan.  

Aanbieden advies

Het advies wordt aangeboden aan het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad van Kerkrade. Het College zal dit advies uiteraard zeer serieus wegen en aan de Kinderraad aangeven op welke wijze de door hen gewenste aanpak gerealiseerd kan worden. Ook wordt het advies aangeboden aan MOVARE, Kinder Opvang Parkstad, welzijnsorganisatie Impuls, Team Jeugd van de gemeente en binnen verschillende gemeentelijke overlegstructuren.

Kinderburgemeester Hidde overhandigt eerste advies Kinderraad aan burgemeester Dassen
Kinderburgemeester Hidde overhandigt eerste advies Kinderraad aan burgemeester Dassen.