Pagina opties

Groter

Sociale en culturele activiteiten, gemeentelijke bijdrage aanvragen

 • Wat is het?

  De gemeente Kerkrade wil graag dat volwassenen, jongeren en kinderen uit gezinnen met een laag inkomen kunnen meedoen in de (Kerkraadse) samenleving. Inwoners van 19 jaar en ouder kunnen een gemeentelijke bijdrage krijgen voor deze sociale culturele activiteiten.
  Behoort u tot deze doelgroep en heeft u een kind van 2 of 3 jaar oud, dan kan ook dit kind in aanmerking komen voor een bijdrage uit de regeling voor sociale culturele activiteiten.

 • Hoe werkt het?

  De gemeentelijke bijdrage voor sociale culturele activiteiten bedraagt in 2021 € 131,- en wordt één maal per persoon, per kalenderjaar verstrekt. U moet de bijdrage aanvragen in het kalenderjaar dat de kosten daadwerkelijk zijn gemaakt. Dat kan zowel voordat als nadat de kosten zijn gemaakt. U kunt een aanvraag indienen door het formulier op te halen bij het Activerium, Markstraat 6 in Kerkrade.

  De gemeente beoordeelt per persoon of u recht heeft op de gemeentelijke bijdrage. De gemeente kijkt dan naar uw gezinssituatie, inkomenssituatie en de kosten die aan de activiteit verbonden zijn.

  De belangrijkste voorwaarden zijn:

  • u heeft een laag gezinsinkomen, dat wil zeggen uw inkomen is niet hoger dan 120% van de bijstandsnorm;
  • u woont in Kerkrade;

  Informatie over de bijstandsnormen vind u bij deze webpagina van de Rijksoverheid

  Bijdrage voor schoolgaande kinderen

  Heeft u een schoolgaand kind tussen de 4 en 18 jaar? Dan kunt u een bijdrage via de Stichting Leergeld Parkstad, de Stichting JeugdCultuurfonds en / of de Stichting Jeugdsportfonds aanvragen. De bijdrage is afhankelijk van de te maken kosten. U krijgt dan zelf geen geld, maar de stichting Leergeld Parkstad betaalt de rekeningen.

  Ontvangt uw kind(eren) al een bijdrage van Stichting Leergeld Parkstad, het Jeugdsportfonds of het Jeugdcultuurfonds, dan kunt alsnog u zelf als ouder een extra bijdrage uit de regeling voor de sociale culturele activiteiten van € 129,- aanvragen. Hiervoor moet u wel de brief die u gekregen heeft van Stichting Leergeld Parkstad, het Jeugdsportfonds of het Jeugdcultuurfonds laten zien.

  Wat is 120% van de bijstandsnorm?

  Onderstaande (netto) bedragen zijn 120% van de bijstandsnorm van 1 januari 2020.

  Leefvorm

  maximaal maandinkomen met vakantiegeld

  U bent alleenstaande van 21 jaar tot pensioenleeftijd

    € 1.262,78

  U bent alleenstaande ouder van 21 jaar tot pensioenleeftijd

    € 1.262,78

  U bent gehuwd of samenwonend van 21 jaar tot pensioenleeftijd

    € 1.803,97

  U bent alleenstaand en gepensioneerd

    € 1.411,50

  U bent gehuwd of samenwonend en gepensioneerd

    € 1.913,30

 • Direct regelen

  Als u de bijdrage Sociale en culturele activiteiten wilt aanvragen, kunt u:

 • Wat moet ik meenemen?

  De gemeente vraagt in elk geval de volgende gegevens van u:

  • Een geldig identiteitsbewijs (een rijbewijs is geen geldig identiteitsbewijs hierop staat geen Burgerservicenummer vermeld)
  • Bewijsstukken van uw inkomen en dat van uw eventuele partner, bijvoorbeeld bankafschriften of loonstroken.

 • Hoe lang duurt het?

  Na het doen van de aanvraag krijgt u binnen 8 weken een schriftelijk bericht van de gemeente.

 • Aanvullende informatie

 • Wetgeving