Pagina opties

Groter

Mantelzorgcompliment

 • Wat is het?

  Mantelzorgers zijn onmisbaar. De gemeente Kerkrade heeft veel waardering voor het vaak intensieve werk dat ze verrichten voor hun naasten. Hoewel die waardering moeilijk in geld is uit te drukken, heeft de gemeente in 2020 gekozen voor een 'mantelzorgcompliment' van 200 euro.

 • Hoe werkt het?

  Men kan een aanvraag voor het mantelzorgcompliment indienen in de periode 1 oktober 2020 tot 1 december 2020. Aanvragen die buiten de genoemde periode in 2020 binnenkomen worden niet in behandeling genomen.

  Voorwaarden:

  • De hulpvrager woont in de gemeente Kerkrade op de datum van de aanvraag;
  • Een hulpvrager kan één mantelzorger voordragen voor een mantelzorgcompliment;
  • De mantelzorger is 18 jaar of ouder;
  • Een hulpvrager kan niet gelijktijdig mantelzorger zijn voor een andere hulpvrager;
  • De mantelzorger verleent langer dan 3 maanden en meer dan 8 uur per week onbetaalde zorg aan de naaste (degene die mantelzorg ontvangt);
  • De mantelzorger staat als mantelzorger geregistreerd bij het Steunpunt voor Mantelzorgers Parkstad Limburg;
  • Een mantelzorger kan één keer per kalenderjaar in aanmerking komen voor een mantelzorgcompliment, ook als deze mantelzorger meerdere hulpvragers, woonachtig in Kerkrade, ondersteunt.
 • Direct regelen

  Een hulpvrager kan het Kerkraads mantelzorgcompliment aanvragen via het ‘Aanvraagformulier Mantelzorgcompliment 2020’.  Dit kunt u afhalen aan de balie van het gemeentehuis (Markt 33), bij uw huisarts, apotheek of fysiotherapeut. Ook kunt u het via bovenstaande link downloaden.

  Vervolgens vullen zowel de hulpvrager als ook de mantelzorger het formulier in.

  U kunt het formulier opsturen naar: gemeente Kerkrade (mantelzorgcompliment), Postbus 600, 6460 AP Kerkrade. U kunt het formulier ook inleveren aan de balie van het Stadskantoor.

  Let op: staat de mantelzorger ingeschreven bij het Steunpunt voor Mantelzorgers Parkstad Limburg?
  Zo ja, dan heeft hij of zij onlangs een bewijs van inschrijving ontvangen.
  Zo nee,  zorg dan voor inschrijving middels bijgevoegd inschrijfformulier.
  U kunt dit opsturen, in een gesloten envelop, zonder postzegel naar: Steunpunt voor Mantelzorgers, Antwoordnummer 4034, 6400 VC Heerlen.
  De gemeente Kerkrade controleert de inschrijving bij het Steunpunt voor Mantelzorgers Parkstad Limburg.

 • Aanvullende informatie

  Beoordeling

  De gemeente Kerkrade toetst op basis van het ingevulde vragenformulier of de mantelzorger aan de voorwaarden voldoet. Wanneer de mantelzorger in aanmerking komt voor het mantelzorgcompliment, ontvangen zowel de hulpvrager als ook de mantelzorger een brief. Daarnaast wordt de (geldelijke) waardering op de rekening van de mantelzorger overgemaakt.

  Wanneer de mantelzorger niet in aanmerking komt voor de waardering, ontvangt de aanvrager (hulpvrager) hierover een brief.

  Heeft u vragen of behoefte aan een nadere toelichting, dan kunt u via 14 045 contact opnemen met de gemeente onder vermelding van “Mantelzorgcompliment 2020”. Ook kunt u contact opnemen met het Steunpunt voor Mantelzorgers Parkstad Limburg via telefoonnummer 045-211 40 00.