Pagina opties

Groter

Leerlingenvervoer

 • Wat is het?

  De Verordening Leerlingenvervoer is een regeling voor het vervoer van kinderen die niet zelfstandig naar school kunnen gaan vanwege bijvoorbeeld ziekte, een structureel handicap of omdat de school te ver weg is.

  De gemeente bepaalt aan de hand van de Verordening of uw kind recht heeft op leerlingenvervoer en welk soort vervoersvoorziening er wordt toegekend.

 • Hoe werkt het?

  De voorwaarden om in aanmerking te komen voor leerlingenvervoer zijn onder andere:

  • de afstand tussen uw woning en de school (voor basisonderwijs geldt een kilometergrens van 6 km en voor de overige soorten onderwijs 2 km);
  • de reistijd;
  • de mogelijkheden van het kind.

  Wanneer u een aanvraag doet en deze is goedgekeurd, komt uw kind in aanmerking voor een vervoersvoorziening. De soort vergoeding is afhankelijk van o.a. de leeftijd, de afstand tot de school en de beperking van het kind.

  Dit kan zijn:

  • Een vergoeding voor de fiets of openbaar vervoer, indien nodig ook voor een begeleider;
  • het zorgen voor aangepast vervoer of gemeentelijk busvervoer
  • een vergoeding voor het zelf brengen en ophalen van het kind. 
 • Direct regelen

  Indien u een aanvraag wilt doen voor leerlingenvervoer kunt u het aanvraagformulier (pdf, 383KB) invullen en opsturen of afgeven bij de centrale balie van de gemeente Kerkrade (Markt 33).

  Bij de aanvraag heeft u nodig:

  • adres van de aanvrager, het kind en de school;
  • burgerservicenummer van het kind;
  • banknummer (IBAN);
  • informatie over gezinssamenstelling
  • de Toelatingsverklaring (TLV)
  • soms verklaringen van deskundigen (vooral bij aangepast vervoer)

 • Wat kost het?

  Als uw kind vervoer nodig heeft naar een school voor basisonderwijs, kan de gemeente vragen om een eigen bijdrage, het zogenaamde drempelbedrag. Dit hangt af van het gezamenlijk  gezinsinkomen. 

 • Hoe lang duurt het?

  De gemeente neemt binnen 8 weken na ontvangst van het aanvraagformulier, voorzien van alle benodigde gegevens (verklaringen van deskundigen, werkgeversverklaringen betreffende de werktijden etc.) een besluit. Als het formulier aangevuld of gecorrigeerd moet worden, stuurt de gemeente het aanvraagformulier terug. Ouders kunnen dan de gegevens aanvullen of verbeteren. Wanneer het formulier compleet is, ontvangen de aanvragers binnen 8 weken een beschikking.

  Bezwaar maken

  Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente, dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

  Bezwaarschriften dienen ingediend te worden bij:

  Gemeente Kerkrade
  t.a.v. de secretaris van de Centrale Bezwaarschriftencommissie
  Postbus 600
  6460 AP Kerkrade

 • Aanvullende informatie

 • Wetgeving