Pagina opties

Groter

Klacht indienen

 • Wat is het?

  Als u vindt dat u niet netjes bent behandeld door een ambtenaar of bestuurder, dan kunt u een klacht indienen bij de gemeente. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan de wijze waarop u te woord bent gestaan door een ambtenaar dan wel over de wijze waarop uw vragen zijn beantwoord.

 • Direct regelen

  Tijdens kantooruren (maandag t/m donderdag 08.30-17.00 uur en vrijdag van 08.30-12.00 uur) kunt u uw klacht/melding mondeling doorgeven aan Klant Contact Centrum (KCC) via het algemeen telefoonnummer 14 045. Uw klacht wordt dan mondeling afgehandeld.

  U kunt uw klacht ook schriftelijk indienen bij de gemeente. Beschrijf duidelijk waar de klacht over gaat en waarom u de klacht indient. De gemeente kan u vragen langs te komen om uw klacht te bespreken.

  Stuur uw klacht naar:

  Gemeente Kerkrade
  Postbus 600
  6460 AP Kerkrade

  Daarna krijgt u bericht van de gemeente. Bent u het niet eens met de afdoening van de klacht door de gemeente?

  Dan kunt u een oordeel vragen aan de onafhankelijke ombudscommissie van de gemeente Kerkrade, de klachtenkamer van de Centrale Bezwaarschriften-en Klachtencommissie.
  p/a Postbus 600
  6460 AP Kerkrade

  De Nationale ombudsman behandelt geen klachten over de gemeente Kerkrade.

 • Hoe lang duurt het?

  De gemeente behandelt uw klacht binnen 6 weken. 

  Indien u de klacht heeft doorgeleid naar de klachtenkamer krijgt u van hen bericht over de voortgang van de klacht.

 • Wetgeving