Pagina opties

Groter

Hulp voor ouderen, zieken, mensen met een beperking (Wmo)

 • Wat is het?

  Kunt u door een ziekte, een beperking of ouderdom niet meer alles zelf doen? Dan kan de gemeente u helpen. De gemeente zoekt samen met u naar een oplossing. Soms betekent dit dat u zelf probeert iets te veranderen in uw situatie. In andere gevallen geeft de gemeente u gerichte hulp.

  De hulp is erop gericht dat u zoveel mogelijk zelf kunt blijven doen. Denk aan:

  • zelf uw huishouden doen
  • verplaatsen in en om uw woning
  • verplaatsen in uw omgeving met een vervoermiddel
  • normaal gebruikmaken van uw woning
  • andere mensen ontmoeten

  Wilt u hulp van de gemeente? Zie beneden hoe u zich kunt melden bij de gemeente.

  Voor meer informatie, kijk op de Wmowijzer

 • Hoe werkt het?

  De gemeente kan u verschillende soorten hulp geven. Allereerst bekijkt de gemeente of u zelf uw probleem kunt oplossen. Dit kan bijvoorbeeld door hulp van familie, vrienden en bekenden. Verder kijkt de gemeente ook of u geholpen bent met een algemene hulpdienst. Denk hierbij aan een klussendienst of boodschappendienst.

  Als dit niet voldoende is, dan kan de gemeente u individuele hulp geven, zoals:

  • hulp in het huishouden
  • een rolstoel of een aanpassing aan uw rolstoel
  • collectief vervoer, een scootmobiel of een aanpassing aan uw auto
  • hulpmiddelen of aanpassingen in uw woning
  • begeleiding
  • opvang
  • beschermd wonen

  U kunt ook ervoor kiezen om deze ondersteuning zelf in te kopen. Hiervoor krijgt u een persoonsgebonden budget (pgb).

  De gemeente kan van u een bijdrage in de kosten vragen. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) bepaalt de hoogte van de bijdrage aan de hand van uw inkomen en vermogen en eventuele andere voorzieningen die u krijgt.

 • Direct regelen

  Online melden

  Als online melden niet lukt, dan kunt u:

  • dit formulier printen, invullen en afgeven bij of opsturen naar de gemeente (pdf, 40KB). 
  • of bellen met de gemeente via 14 045.
  • of binnenlopen in een van de wijkpunten.

  Heeft u hulp nodig bij het invullen van de melding?

  U kunt dan kiezen voor iemand die u goed kent. Is er niemand die u kan helpen?
  Dan kunt u voor hulp ook een afspraak maken met Impuls, tel: 045-5456351

 • Wat kost het?

  Er zijn geen kosten verbonden aan een aanvraag voor hulp.

 • Hoe lang duurt het?

  Nadat wij uw melding hebben ontvangen doet de gemeente een onderzoek. We nemen telefonisch contact op.
  Als het nodig is, maken we een afspraak voor een gesprek. We proberen dit onderzoek binnen 6 weken klaar te hebben.

 • Aanvullende informatie

  De Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) wil dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig meedoen in de maatschappij. Voor bepaalde groepen mensen is dit niet altijd makkelijk. Denk aan ouderen of mensen met een lichamelijke of psychische beperking. Deze mensen kunnen ondersteuning krijgen. Zo kunnen ze zo veel mogelijk zelf blijven doen.

 • Wetgeving