Pagina opties

Groter

Brandveiligheid, melding of vergunning

 • Wat is het?

  Gebouwen moeten brandveilig zijn. Als u voor het eerst een gebouw gebruikt, moet u in veel gevallen een melding doen voor brandveilig gebruik of een omgevingsvergunning aanvragen. 

  Voor tijdelijke bouwwerken, zoals bouwketen of tribunes en partytenten bij evenementen, doet u alleen een melding.

  Doe de Vergunningcheck van het Omgevingsloket om te zien wat voor u van toepassing is.

  Verschil tussen melding en vergunning 

  Voor een melding betaalt u niet, voor een vergunning wel. 

  Bewoners

  Als u het gebouw alleen gebruikt om zelf in te wonen, hoeft u geen vergunning aan te vragen of een melding voor brandveilig gebruik te doen.

 • Hoe werkt het?

  Vergunning

  In de volgende gevallen vraagt u een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik aan:

  • U biedt slaapplekken aan meer dan 10 personen. Bijvoorbeeld in een hotel, pension, ziekenhuis of verpleegtehuis.
  • In het gebouw zijn overdag meer dan 10 personen jonger dan 12 jaar aanwezig. Bijvoorbeeld in een basisschool of kinderdagverblijf.
  • In het gebouw zijn overdag meer dan 10 personen aanwezig met een lichamelijke of verstandelijke beperking. Bijvoorbeeld bij een dagopvang.

  Let op! Als u geen omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik aanvraagt, terwijl dit wel had gemoeten, bent u strafbaar.

  Melding

  In de volgende gevallen doet u een melding voor brandveilig gebruik:

  • Onderwijs voor kinderen ouder dan 12 jaar en volwassenen: onderwijsgebouwen voor voortgezet onderwijs.
  • Lichte industrie, bijvoorbeeld een loods, stal of tuinbouwkas.
  • Kantoor, bijvoorbeeld een bankgebouw, gemeentehuis of provinciehuis.
  • Bijeenkomsten in bijvoorbeeld een congrescentrum, kerk, wijkgebouw of theater.
  • Zwembaden, sportzalen, sporthallen of fitnesscentra.
  • Een winkelcentrum, warenhuis, supermarkt, stationsgebouw of een winkel bij een tankstation.
 • Direct regelen

  Doe de Vergunningcheck van het Omgevingsloket om te zien of u een vergunning moet aanvragen of een melding moet doen.

  Vergunning aanvragen

  • Vraag de vergunning minimaal 6 maanden van tevoren aan via het Omgevingsloket. U mag het gebouw namelijk niet gebruiken, voordat u de vergunning hebt. 
  • Tijdens het online aanvragen, wordt aangegeven welke documenten u moet meesturen.
  • Stuur in ieder geval een plattegrond van het gebouw mee. Op de plattegrond moeten blusmiddelen, vluchtroutes en andere brandveiligheidsvoorzieningen staan. 
  • De gemeente stuurt een ontvangstbevestiging van uw aanvraag.
  • De gemeente maakt een ontwerpbesluit over uw aanvraag. Dit is een voorlopig besluit.
  • Als u het niet eens bent met dit ontwerpbesluit, kunt u dit binnen 6 weken aangeven door hiervoor een zienswijze in te dienen. In uw zienswijze zet u:
   • uw naam;
   • adres;
   • het dossiernummer van het ontwerpbesluit;
   • de reden waarom u het niet eens bent met het ontwerpbesluit;
   • de datum dat u de zienswijze schrijft;
   • uw handtekening.

  Melding doen

  • Doe minimaal 4 weken van tevoren de melding via het Omgevingsloket.
  • Vermeld dat het om een ‘gebruiksmelding’ gaat. 
  • De gemeente stuurt u een ontvangstbevestiging van uw melding. 
  • De gemeente kan naar aanleiding van uw melding voorwaarden stellen aan brandveilig gebruik van het gebouw. Aan deze voorwaarden moet u zich houden. 
 • Wat moet ik meenemen?

  • Als ondernemer hebt u eHerkenning en het KvK-vestigingsnummer nodig.
  • Als particulier hebt u uw DigiD nodig.
 • Hoe lang duurt het?

  • Voor een melding: 4 weken.
  • Voor een vergunning: 6 maanden. De gemeente kan deze termijn met 6 weken verlengen.

  Bezwaar maken

  Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente over uw vergunning, kunt u binnen 6 weken beroep indienen bij de rechtbank. Dit kan alleen als u ook een zienswijze over het ontwerpbesluit hebt ingediend.

 • Wetgeving