Pagina opties

Groter

Bijstand, uitkering

 • Wat is het?

  Bijstand is er voor mensen die niet genoeg geld hebben om van te leven en ook niet in aanmerking komen voor een andere uitkering. Met een bijstandsuitkering wordt uw inkomen aangevuld tot het wettelijk bestaansminimum. U heeft dan een inkomen, totdat u weer aan het werk kunt.

  Over het wettelijke bestaansminimum kunt u meer informatie vinden bij de rijksoverheid

  Alles weten over de bijstandsuitkeringen van de gemeente Kerkrade?

  Dat kunt u op uw gemak lezen op Antwoord op bijstand van de gemeente Kerkrade 

  Indien u in aanmerking wil komen voor een bijstandsuitkering, moet u zich persoonlijk melden bij het Activerium, Marktstraat 6 in Kerkrade. 

 • Hoe werkt het?

  Ik heb me gemeld, wat gebeurt er dan?

  De gemeente bevestigt de melding per brief en nodigt u daarbij uit voor een gesprek met een medewerker. In die uitnodiging maakt de gemeente duidelijk waar en wanneer het gesprek plaatsvindt en waarover het gesprek zal gaan. Ook geeft de gemeente informatie over de mogelijkheid om gratis hulp te krijgen.

  De gemeente verzamelt alle gegevens over uw situatie die nodig zijn voor het gesprek. Als het gaat om gegevens die de gemeente niet zelf kan inzien, dan vraagt de gemeente aan u om die gegevens te leveren. Bij de uitnodiging voor het gesprek wordt duidelijk gemaakt welke gegevens dat zijn.

  Na de melding en het gesprek met een medewerker van de gemeente, kunt u een aanvraag indienen volgens de regels die daarvoor gelden. De aanvraag kan schriftelijk worden ingediend met een aanvraagformulier van de gemeente. Dit aanvraagformulier krijgt u mee aan het eind van het gesprek.

  27 jaar of ouder?

  De gemeente stelt vast of u recht heeft op een bijstandsuitkering en hoeveel geld u krijgt. Om een bijstandsuitkering te krijgen, moeten uw inkomen en eigen vermogen (bezittingen zoals uw huis en spaargeld) onder de vermogensgrens liggen.

   Jonger dan 27 jaar?

  Jongeren van 18 tot 27 jaar moeten eerst zelf 4 weken op zoek naar werk of opleidingsmogelijkheden. Dit noemen we de zoekperiode. Wanneer na 4 weken blijkt dat deze mogelijkheden er niet zijn, beoordeelt de gemeente of u recht heeft op een bijstandsuitkering en hoeveel geld u krijgt.

 • Direct regelen

  U vraagt een bijstandsuitkering aan door zich persoonlijk te melden bij het Activerium, Marktstraat 6 in Kerkrade. U krijgt dan direct een ontvangstbevestiging en er wordt een afspraak met u en een medewerker van de gemeente voor u gemaakt. 

 • Wat moet ik meenemen?

  Tijdens uw  eerste persoonlijke gesprek met een medewerker van de gemeente krijgt u te horen welke informatie u aan de gemeente moet geven voor de aanvraag.

 • Hoe lang duurt het?

  Als u alle informatie heeft aangeleverd krijgt u binnen 8 weken bericht. Vier weken na de aanvraag heeft u recht op een voorschot.

 • Aanvullende informatie

 • Wetgeving