In de periode van 1 oktober tot 1 december 2023 kan het mantelzorgcompliment weer worden aangevraagd.

Ongeveer 5 miljoen mensen van 16 jaar of ouder geven mantelzorg. Dit doen zij voor bekenden of dierbaren die hulpbehoevend zijn. Zorgen voor je naaste is voor veel van hen vanzelfsprekend. Maar dit betekent niet dat het niet enorm gewaardeerd wordt.

Bent u hulpbehoevend en heeft u iemand die u mantelzorg geeft? Bijvoorbeeld een familielid, buurvrouw, vriend of iemand anders in uw directe omgeving? Dan kunt u voor hem of haar een blijk van waardering aanvragen van € 200: het Mantelzorgcompliment.

Infographic Mantelzorgcompliment (klik om te vergroten)

Hoe werkt het?  

Het mantelzorgcompliment kan door de hulpvrager worden aangevraagd. De aanvraag moet door zowel de hulpvrager als de mantelzorger ingevuld worden. Daarbij gelden de volgende voorwaarden:

  • De hulpvrager staat ingeschreven als inwoner van de gemeente Kerkrade op de datum van de aanvraag.
  • Een hulpvrager kan één mantelzorger voordragen voor een mantelzorgcompliment.
  • De mantelzorger is 18 jaar of ouder op de datum van aanvraag.
  • Een hulpvrager kan niet gelijktijdig mantelzorger zijn voor een andere hulpvrager.
  • Een mantelzorger kan niet gelijktijdig hulpvrager zijn.
  • De mantelzorger verleent langer dan 3 maanden en meer dan 8 uur per week onbetaalde zorg aan de hulpvrager.
  • De mantelzorger staat op de datum van aanvraag als mantelzorger geregistreerd bij het Steunpunt voor Mantelzorgers Parkstad Limburg.
  • Een mantelzorger kan één keer per kalenderjaar in aanmerking komen voor een mantelzorgcompliment, ook als deze mantelzorger meerdere hulpvragers, woonachtig in Kerkrade, ondersteunt.

Hoe kan ik een compliment aanvragen?

De aanvraagperiode loopt van 1 oktober tot 1 december 2023. Gebruik hiervoor het digitale 'Aanvraagformulier mantelzorgcompliment 2023'. Wilt u liever het aanvraagformulier printen en samen invullen? Download dan het formulier hieronder. De papieren versie kunt u ook afhalen aan de balie van het gemeentehuis (Markt 33), bij uw huisarts, apotheek of fysiotherapeut. De volledige ingevulde papieren aanvraag, samen met de benodigde bijlage, kunt u afleveren bij de balie van het gemeentehuis. 

Beoordeling van de aanvraag

De gemeente Kerkrade toetst op basis van het ingevulde aanvraagformulier of de mantelzorger aan de voorwaarden voldoet. Wanneer de mantelzorger in aanmerking komt voor het mantelzorgcompliment, ontvangen zowel de hulpvrager als ook de mantelzorger een brief. Daarnaast wordt het bedrag van € 200 op de rekening van de mantelzorger overgemaakt. Wanneer de mantelzorger niet in aanmerking komt voor de waardering, ontvangt de hulpvrager hierover een brief.

Heeft u vragen?

Heeft u vragen of behoefte aan een nadere toelichting, dan kunt u via 14 045 contact opnemen met de gemeente.  Ook kunt u contact opnemen met het Steunpunt voor Mantelzorgers Parkstad Limburg via telefoonnummer 045-211 40 00.