Het college van Burgemeester en Wethouders heeft op 5 september 2017 de EU Geluidsbelastingkaart 2016 vastgesteld, waarop de geluidsbelasting staat aangegeven die wordt veroorzaakt door wegverkeer, trein en industrie. Hierop is te zien hoe hoog de geluidsbelasting is op de gevels van woningen en scholen en dergelijke. De kaarten geven de huidige situatie aan. 

De geluidsbelastingkaarten kunnen via de website van Icinity worden ingezien. Inwoners kunnen hier bijvoorbeeld hun eigen adres en de geluidsbelasting op hun eigen woning opzoeken. Op de geluidsbelastingkaarten is door middel van kleuren per pand aangegeven hoe hoog de geluidsbelasting is op de gevel. Er zijn kaarten die het gemiddelde geluidsniveau over de hele dag (Lden) aangeven. Op andere kaarten is het gemiddelde geluidsniveau in de nachtelijke uren (Lnight) te zien. 

De geluidsbelastingkaarten zijn de basis voor het actieplan EU-richtlijn omgevingslawaai van de gemeente Kerkrade. In dit actieplan staat het geluidsbeleid voor de periode 2018-2023. 

Het rapport EU Geluidsbelastingkaart 2016 met alle kaartbijlagen van Kerkrade kan via gemeentehuis@kerkrade.nl bij de afdeling Milieu en Bouwen worden aangevraagd. Vragen kunnen via dit emailadres of via telefoonnummer 14-045 aan de afdeling Milieu en Bouwen worden gesteld.

Downloads

Document download informatie: