Op 28 april is de eerste Kerkraadse kinderraad officieel geïnstalleerd. Alle leden legden de eed af in de raadzaal van ons Raadhuis. Tijdens de beëdiging heeft Burgemeester Dassen de speciaal hiervoor gemaakte ambtsketen overhandigd aan kinderburgemeester Hidde Sieler.

Tijdens de bijeenkomst werden de leden van de raad door onze burgemeester elk afzonderlijk naar voren geroepen om de eed af te leggen. Een spannende aangelegenheid voor sommige kinderen, maar vooral ook erg leuk. Hidde Sieler heeft na afloop van de beëdiging vol enthousiasme zijn eerste speech als kinderburgemeester van Kerkrade gehouden.

Activiteiten kinderraad

De gemeente Kerkrade hecht bijzonder veel waarde aan een jeugdig perspectief. De kinderraad vertegenwoordigt alle kinderen in onze gemeente. Ze bestaat uit een afvaardiging van leerlingen uit groep 7 van basisscholen van onderwijsstichting MOVARE in Kerkrade en van buitenschoolse Kinderopvang Parkstad (KOP). De kinderraad zal drie keer per jaar vergaderen. In deze vergaderingen brengen ze onderwerpen ter sprake die voor hen belangrijk zijn. Daarnaast zal de gemeente zelf onderwerpen aandragen waarover zij graag de mening van onze jeugd wil weten. De eerste vergadering zal plaatsvinden op 19 mei 2021.

Wethouder Schlangen (Onderwijs): “We willen de kinderen graag laten meepraten, meedenken en samen tot een beslissing komen. Dat is immers de basis voor democratie.” Ook MOVARE-bestuurder Kiki Huijnen is erg te spreken over de kinderraad en de nieuwe kinderburgemeester. “Ik ben onder de indruk van de inzet en motivatie van de leerlingen. Het zijn stuk voor stuk stemmen die gehoord mogen worden. Een waardevolle bijdrage aan de Kerkraadse politiek!”

Rol van de kinderburgemeester

De kinderburgemeester heeft, naast voorzitter van de kinderraad, ook een representatieve en ceremoniële functie. Als ambassadeur van de kinderen, zal Hidde onze burgemeester begeleiden bij evenementen als Koningsdag, de Dodenherdenking en Bevrijdingsdag. Hij zal daar ook korte toespraken houden. “Ik ben erg benieuwd naar de nieuwe inzichten die de kinderraad ons zal brengen. Met plezier heb ik Hidde de speciaal hiervoor gemaakte ambtsketen overhandigd”, aldus Burgemeester Dassen.

Vanwege de huidige coronamaatregelen was de officiële installatie van de kinderraad en kinderburgemester niet toegankelijk voor publiek.

Kinderraad gemeente Kerkrade
Burgemeester en kinderburgemeester