Wijkontwikkeling

In Kerkrade werkt het gemeentebestuur samen met de inwoners aan een leefbare stad.

Het samenwerken aan een prettige leefomgeving komt met name tot uiting in wijkontwikkeling, ook wel wijkgericht werken genoemd.

Doel van wijkontwikkeling is de afstand tussen overheid en burgers zo klein mogelijk te maken en om bewoners, ondernemers en andere partijen zoveel mogelijk bij het gemeentelijk beleid te betrekken. De stad Kerkrade is daartoe in drie wijken verdeeld: West, Oost en Noord.

Wijkindeling Wijkontwikkeling

Wijk West: wijkmanager Hein Bracun
Wijk Oost: wijkmanager Wendy Logister
Wijk Noord: wijkmanager Miranda Wouters

Opbouwwerkers: Wendy Logister, Marjolein Engels en Yill Raduzzi

De directe telefoonnummers en emailadressen van de wijkmanagers en opbouwwerkers vindt u op het blog van Team Wijkontwikkeling: www.wijkwebkerkrade.nl

Op deze pagina vindt u informatie over de volgende onderwerpen:

Coördinerend portefeuillehouder en wijkwethouders

Binnen het college van Kerkrade is wethouder Tim Weijers als coördinerend portefeuillehouder verantwoordelijk voor wijkontwikkeling. Daarnaast kent Kerkrade drie wijkwethouders. De wijkwethouder heeft, naast zijn reguliere portefeuille, een van de drie wijken onder zijn hoede. Hij vormt daarmee een belangrijke schakel tussen de wijk en het college van Kerkrade.

Wijk West
Wijkwethouder: J. Bok

Wijk Oost
Wijkwethouder: L. Jongen

Wijk Noord
Wijkwethouder: T. Weijers

Stadsdeelvisies

Leidraad voor wijkontwikkeling in Kerkrade zijn de stadsdeelvisies, die zijn opgesteld voor Kerkrade-West, Kerkrade-Noord en Kerkrade-Oost. Hierin wordt een visie gegeven op de gewenste ontwikkelingen in de periode op alle terreinen van beleid. De gemeente heeft deze stadsdeelvisies opgesteld in samenwerking met bewoners, corporaties, instellingen en andere partners in de wijken.

Communicatie

Van groot belang binnen wijkontwikkeling is de communicatie. Op basis van de wensen van bewoners zijn binnen wijkontwikkeling enkele specifieke communicatie-instrumenten ontwikkeld. Zo worden bewoners en ondernemers door middel van bijvoorbeeld flyers huis-aan-huis of via de website van Kerkrade geinformeerd over actuele projecten en activiteiten in de directe omgeving.

Sinds 2017 heeft Team Wijkontwikkeling ook een eigen blog www.wijkwebkerkrade.nl. Hier worden kleine en grote bewonersinitiatieven beschreven en via facebook gedeeld. U maakt er ook kennis met de wijkmanagers en opbouwwerkers die actief zijn in uw wijk. Heeft u als bewoner van Kerkrade goed nieuws voor uw wijk? Dan wordt u ook van harte uitgenodigd om dit met team wijkontwikkeling te delen. Zij zorgen voor plaatsing op het blog.  

Samenwerking met de provincie

In het kader van de wijkontwikkeling werkt de gemeente intensief samen met de provincie Limburg. Dit gebeurt in de vorm van de Limburgse Wijkenaanpak, waarvoor 12 Limburgse wijken zijn geselecteerd. In Kerkrade is dat de wijk Kerkrade-West via "West Wint". Ook voor delen van Kerkrade-Oost en Kerkrade-Noord zullen in het kader van de Limburgse Wijkenaanpak projecten worden uitgevoerd.

Meer informatie over de Limburgse Wijkenaanpak is te vinden op de website van de provincie Limburg