Kerkrade in cijfers

Het naslagwerk ‘Kerkrade in cijfers’ biedt over een breed scala van onderwerpen het meest recente cijfermateriaal over gemeente Kerkrade aan. De onderwerpen zijn volgens de indeling in beleidsvelden van de gemeentebegroting en –rekening gegroepeerd. Daarnaast zijn in twee afzonderlijke onderdelen de gegevens over bevolking en financiën bijeengezet. Elk jaar zal in het derde kwartaal een nieuwe editie verschijnen.

Bekijk Kerkrade in Cijfers 2016.

Voor het verkrijgen van inzicht in de ontwikkeling van diverse maatschappelijke thema’s over een langere periode zijn tijdreeksen beschikbaar. Deze tijdreeksen zijn op aanvraag verkrijgbaar door het sturen van een e-mail aan het adres gemeentehuis@kerkrade.nl of telefonisch via het algemeen nummer 14 045.