Kirchröadsjer Dieksiejoneer

Het initiatief om te komen tot een Kerkraads woordenboek werd in 1957 genomen door enkele liefhebbers die waren begonnen met het verzamelen van typisch Kerkraadse woorden en uitdrukkingen uit angst voor het verdwijnen van de streekeigen taal

Stichting

Op initiatief van burgemeester Jo Smeets kwam de uitgave van zo’n woordenboek midden 1976 in een stroomversnelling: de gemeente was bereid de uitgave van een Kirchröadsjer Dieksiejoneer met menskracht en met financiën te ondersteunen en een aantal neerlandici en germanisten die verbonden waren aan de scholen Sancta Maria, St. Antonius Doctor College en Rolduc verleenden graag deskundige ondersteuning. Op 7 oktober 1986 werd de “Stichting Kirchröadsjer Dieksiejoneer” notarieel opgericht.

Voorbeeldfunctie

De stichting had een tweeledig doel: naast de samenstelling en uitgave van een Kerkraads woordenboek ook de bevordering van de bestudering en het juist gebruik van het Kerkraads dialect. Een jaar later rolde het eerste exemplaar van de Dieksiejoneer van de persen. Zonder overdrijving kan worden gesteld dat de Kirchröadsjer Dieksiejoneer voor veel soortgelijke initiatieven elders in het land een voorbeeldfunctie heeft gehad!

De Stichting Kirchröadsjer Dieksiejoneer heeft eind 2009 besloten om zichzelf op te heffen, maar wil graag dat haar nalatenschap niet verloren gaat en vindt ook dit keer de gemeente Kerkrade aan haar zijde. Wij zijn blij en trots dat we de tweede, gewijzigde druk van de Dieksiejoneer in digitale vorm aan u beschikbaar kunnen stellen.

Inhoud Kirchröadsjer Dieksiejoneer

Zoeken in het Kirchröadsjer Dieksiejoneer op letter

A B D E F H I J K L M N O P R S T U V W Z