Probeer de nieuwe website

Op 22 maart lanceert de gemeente Kerkrade een proefversie van de nieuwe website. Zo kunt u alvast wennen aan het nieuwe uiterlijk. Op elke pagina staat een reactieveld. Laat gerust weten wat u van de website vindt.

sluiten x

Kirchröadsj Plat

Het Kerkraadse dialect wordt nog vrij algemeen gesproken in alle lagen van de bevolking. Het Kerkraadse dialect behoort tot het Ripuarisch-Frankisch dialect net zoals de dialecten uit Simpelveld en Vaals. De naam Ripuarisch is afgeleid van het Latijnse woord 'ripa' dat oever betekent. In dit geval wordt de rechteroever van de Rijn bedoeld. De Romeinen noemden de Frankische stammen die aan de Mittelrhein en de directe omgeving woonden 'Ripuariërs'.

Om het dialect op enig moment vast te leggen zodat het ook voor het nageslacht behouden blijft en om vervlakking tegen te gaan, werd in 1957 begonnen met het verzamelen van materiaal. Dit mondde uiteindelijk uit in de uitgave van een Kerkraads woorden boek,  de 'Kirchröadsjer Dieksjoeneer'.

Dat het Kerkraadse dialect nog springlevend is bewijst het gebruik ervan in liedteksten, boeken, gedichten, verhalen en toneelstukken etc. Het Kerkraadse dialect is onlosmakelijk verbonden met carnaval. Er zijn meerdere verenigingen die zich bezig houden met het levend houden van het Kerkraadse dialect in al zijn vorm zoals de 'Dialekverain Kirchröadsjer Plat' en 'Dialekverain d’r Wauwel'.

Bekijk het Kirchröadsjer Dieksiejoneer.
Bekijk de Kirchröadsjer Zagenswies.