Kerkrade Toen en Nu

Kerkrade kan trots zijn op haar geschiedenis en vele tradities. Het Kerkrade van vandaag kan eigenlijk alleen begrepen worden door kennis te nemen van dit rijke verleden. Onder 'Kerkrade Toen & Nu' is dit verleden gebundeld. In dit onderdeel op de website maakt u kennis met:

1)      Het Kerkrade van vroeger, zoals dat door archeologische bodemvondsten tot ons komt;
2)      Kerkrade, zoals we dat door oude foto’s en geschreven bronnen (boeken, tijdschriften en archieven) leren kennen;
3)      De Kerkraadse spreektaal - woorden en uitdrukkingen - zoals deze zijn vastgelegd in een heuse 'Dieksiejoneer' (woordenboek) en 'Zagenswies' (gezegden).