Probeer de nieuwe website

Op 22 maart lanceert de gemeente Kerkrade een proefversie van de nieuwe website. Zo kunt u alvast wennen aan het nieuwe uiterlijk. Op elke pagina staat een reactieveld. Laat gerust weten wat u van de website vindt.

sluiten x

Stadsdeelvisie Kerkrade-West

Kerkrade-West is een sterke wijk met een aantal belangrijke ‘motoren’ op economisch, toeristisch en recreatief gebied. Het gebied herbergt immers drie grote bedrijventerreinen, voorzieningen als het Parkstad Limburg Stadion, de Botanische Tuin, Kasteel Erenstein, GaiaZOO Kerkrade en het Carboonplein met winkels etc. Tegelijkertijd gelden de grote opgaven, waar de Stadsregio Parkstad Limburg de komende jaren voor staat, ook voor Kerkrade-West. Dalende inwoneraantallen versterken de problemen op sociaal en economisch gebied en vragen om een gezamenlijke aanpak.

Stadsdeelvisie

Deze gezamenlijke aanpak heeft handen en voeten gekregen door een visie, die als centrale onderlegger geldt voor de grootschalige verbeteropgave voor dit gebied. De kernboodschap van de stadsdeelvisie 2020 is ‘West wint aan ruimte’; meer ruimte om te wonen, werken en spelen.

Uniek

De krimp is niet iets wat alleen geldt voor de regio Parkstad Limburg of voor Kerkrade. Meerdere regio’s in Nederland hebben hiermee te maken. Echter West is wel een zogenaamde pilot te noemen; het is het eerste project dat al zo ver gevorderd is met een algehele aanpak en dus zal heel Nederland onze kant op kijken.

Meer informatie

Alle informatie over het project 'West wint aan ruimte' vindt u op www.westwint.nl
Hier kunt u zich ook aanmelden voor de facebook- en twitteraccount van het project.

Het project Kerkrade-West wordt mede mogelijk gemaakt door subsidies van de Stadsregio Parkstad Limburg en de Provincie Limburg.

Logo Parkstad
 

Logo provincie