Probeer de nieuwe website

Op 22 maart lanceert de gemeente Kerkrade een proefversie van de nieuwe website. Zo kunt u alvast wennen aan het nieuwe uiterlijk. Op elke pagina staat een reactieveld. Laat gerust weten wat u van de website vindt.

sluiten x

Kerkrade-Oost

Kerkrade is verdeeld in drie wijken. Een van deze wijken is Kerkrade-Oost. Deze wijk omvat de buurten Bleijerheide, Nulland, Mucherveld, Kerkrade-Centrum, Holz, Rolduckerveld, Erensteinerveld, Chevremont en Haanrade. De landsgrens met Duitsland begrenst de wijk in zowel het oosten als het zuiden. In de wijk wonen circa 24.000 inwoners. Meer statistische informatie over Kerkrade-Oost kunt u vinden via de rubriek Statistieken.

Hieronder vindt u informatie over:

Wijkwethouder Kerkrade-Oost

De wijkwethouder voor Kerkrade-Oost is Leo Jongen. Wijkwethouder Leo Jongen is voorzitter van het Wijkplatform Kerkrade-Oost. Als in het wijkplatform spoedeisende zaken of belangrijke signalen aan de orde komen, kan de wijkwethouder deze direct in het college ter sprake brengen.

Wethouder Leo Jongen
Wethouder Leo Jongen

Wijkmanager Kerkrade-Oost

In iedere wijk is een wijkmanager actief. De wijkmanagers vormen samen met de opbouwwerkers en de beleidsmedewerker het Team Wijkontwikkeling. De wijkmanager is een schakel tussen de gemeente en de bewoners, ondernemers en overige partijen in de wijk. De wijkmanager signaleert ontwikkelingen en knelpunten in de wijk en zorgt ervoor dat deze met de juiste mensen worden besproken. Als op grond daarvan maatregelen nodig zijn, dan zorgt de wijkmanager dat de nodige werkzaamheden op elkaar worden afgestemd.
De wijkmanager van Kerkrade-Oost is mevrouw Wendy Logister. Zij is van maandag tot en met vrijdag bereikbaar op tel. 06-26482620 of via wendy.logister@kerkrade.nl

Wendy Logister 2015
 

Wijkplatform Kerkrade-Oost

Het wijkplatform Kerkrade-Oost vergadert vier keer per jaar onder voorzitterschap van wijkwethouder Leo Jongen. Het bestaat onder meer uit vertegenwoordigers van gemeente, Bewonersplatform Kerkrade-Oost, Woningstichting Wonen-Zuid, Woningstichting HeemWonen, Politie, Jeugd- en Jongerenwerk van Impuls, een vertegenwoordiging van de basisscholen de Schatkist, Diabolo, Ursula, de Steltloper, Basisschool Bleijerheide, een vertegenwoordiging van het middelbaar onderwijs en diverse ondernemersverenigingen. In het wijkplatform worden de ontwikkelingen in de wijk besproken en (beleids)initiatieven op elkaar afgestemd.

Bewonersplatform Kerkrade-Oost

Het bewonersplatform Kerkrade-Oost is een netwerk van bewoners die geregeld bij elkaar komen om zaken te bespreken die de hele wijk aangaan. Het Bewonersplatform fungeert als een onafhankelijke 'antenne' in de wijk. Het weet wat er leeft en brengt signalen uit de wijk onder de aandacht van bijvoorbeeld het Wijkplatform. Daarnaast denkt het bewonersplatform actief mee over ontwikkelingen in de wijk. Op deze manier geeft het bewonersplatform samen met de gemeente vorm aan de bewonersparticipatie.
Voor meer informatie over het Bewonersplatform Kerkrade-Oost kunt u contact opnemen met de secretaris, de heer Ivo Ebben, tel. 06-36146175 of e-mail: info@kerkrade-oost.nl

Het bewonersplatform van Kerkrade-Oost informeert de bewoners via haar eigen website www.kerkrade-oost.nl

Opbouwwerk wijkontwikkeling

Als buurtbewoner bent u belangrijk. U bent de oren en ogen in de buurt. Als u dingen in uw leefomgeving verbeterd of gerealiseerd zou willen zien, maar u weet zelf niet hoe u dit kunt regelen, kunt u bij de opbouwwerkers terecht. Het opbouwwerk en de Bewonersplatforms willen graag samen met u, als bewoner, de handen uit de mouwen steken. Het is belangrijk om van bewoners te horen wat zij vinden van hun leefomgeving, want op die manier weten we wat u bezighoudt.

De opbouwwerker zet zich in voor de leefbaarheid in de buurt en onderhoudt de contacten met bewoners(groepen), maatschappelijke organisaties, ondernemers, woningcorporaties, basisscholen en politie. Yill Raduzzi is de opbouwwerker in Kerkrade-Oost. Zij is bereikbaar op 06-24191690 of yill.raduzzi@kerkrade.nl

Opbouwwerker Yill Raduzzi

Structuurvisie en Stadsdeelvisie

In de Structuurvisie Kerkrade 2010-2020 wordt op hoofdlijnen beschreven welke keuzes en afwegingen op sociaal, ruimtelijk en economisch gebied de gemeente maakt voor de komende 10 jaar. Per wijk is dit verder geconcretiseerd naar stadsdeelvisies. De Structuurvisie Kerkrade 2010-2020, Stadsdeelvisie Kerkrade Oost-I en Stadsdeelvisie Noord Oost 2013 kunt u inzien of downloaden.

Voor meer informatie over de Stadsdeelvisie Kerkrade-Oost kunt u contact opnemen met de wijkmanager, Wendy Logister, bereikbaar via 06-24 68 26 20 of wendy.logister@kerkrade.nl

Wijkbudget Leefbaarheid

Elke wijk heeft zijn eigen budget waarmee (kleinschalige) initiatieven voor de leefbaarheid gefinancierd kunnen worden. Elke bewoner met een plan voor de verbetering van de leefbaarheid in de eigen buurt kan een aanvraag indienen voor het leefbaarheidsbudget. De partijen in het Wijkplatform beslissen gezamenlijk aan welke leefbaarheidsinitiatieven zaken dit geld wordt besteed:

• wijkblad
• buurtpreventieteam
• zwerfvuilprojecten
• Social Sofa
• voortuinprojecten

Download het Aanvraagformulier Wijkbudget Leefbaarheid.

Wijkontwikkeling in de wijk

Om nog dichter bij de bewoners te zijn werken de medewerkers van Team Wijkontwikkeling vanuit diverse plekken in de wijk. In Kerkrade-Oost kunt u de wijkmanager en de opbouwwerker vinden in de diverse wijkpunten zoals Kling Nullet (Bleijerheide), Muchers Ek (Mucherveld), Pietershof (Chevremont).