Kerkrade-Noord

Kerkrade-Noord omvat de buurten Waubacherveld, Hopel, Eygelshoven-kom en Vink. De gemeente Landgraaf en de landsgrens met Duitsland begrenzen de wijk in het noorden. In de wijk wonen circa 8.000 inwoners. Meer statistische informatie over Kerkrade-Noord kunt u vinden via de rubriek "Statistieken" op deze website.

Onderstaand vindt u informatie over

Wijkwethouder Kerkrade-Noord

Als in het wijkplatform spoedeisende zaken of belangrije signalen aan de orde komen, kan de wijkwethouder deze direct in het college ter sprake brengen. De wijkwethouder voor Kerkrade-Noord is Tim Weijers.

Tim Weijers 17 januari 2017

 
Wijkmanager Kerkrade-Noord

In iedere wijk is een wijkmanager actief. De wijkmanager is een schakel tussen de gemeentelijk en de bewoners, ondernemers en overige partijen in de wijk. De wijkmanager signaleert ontwikkelingen en knelpunten in de wijk en zorgt ervoor dat deze met de juiste mensen worden besproken. Als op grond daarvan maatregelen nodig zijn, dan zorgt de wijkmanager dat de nodige werkzaamheden op elkaar worden afgestemd.
De wijkmanager van Kerkrade-Noord is Miranda Wouters. Zij is van maandag tot en met vrijdag bereikbaar op 06-24370554 of miranda.wouters@kerkrade.nl

Wijkplatform Kerkrade-Noord

In elk van de drie Kerkraadse wijken is een wijkplatform actief. Het wijkplatform Kerkrade-Noord vergadert vier keer per jaar onder voorzitterschap van wijkwethouder Tim Weijers. Het bestaat onder meer uit vertegenwoordigers van gemeente, Bewonersplatform Kerkrade-Noord, Woningstichting Wonen-Zuid en Wonen Limburg, Politie, Jeugd- en Jongerenwerk van Impuls, een vertegenwoordiging van de basisscholen, het middelbaar onderwijs en diverse ondernemersverenigingen. In het wijkplatform worden de ontwikkelingen in de wijk besproken en (beleids-)initiatieven op elkaar afgestemd.

Bewonersplatform Kerkrade-Noord

Het bewonersplatform Kerkrade-Noord is een netwerk van bewoners die geregeld bij elkaar komen om zaken te bespreken die de hele wijk aangaan. Het Bewonersplatform fungeert als een onafhankelijke 'antenne' in de wijk. Het weet wat er leeft en brengt signalen uit de wijk onder de aandacht van bijvoorbeeld het wijkplatform. Daarnaast denkt het bewonersplatform actief mee over ontwikkelingen in de wijk. Op deze manier geeft het bewonersplatform samen met de gemeente vorm aan de bewonersparticipatie.
Voor meer informatie over het Bewonersplatform Kerkrade-Noord kunt u contact opnemen met de secretaris, de heer Marc Scholtes, e-mail: infobp@kerkrade-noord.nl

Het bewonersplatform van Kerkrade-Noord informeert de bewoners via haar eigen website www.kerkrade-noord.nl 

Opbouwwerk

Als buurtbewoner bent u belangrijk. U bent de oren en ogen in de buurt. Als u dingen in uw leefomgeving verbeterd of gerealiseerd zou willen zien, maar u weet zelf niet hoe u dit kunt regelen, kunt u bij de opbouwwerkers terecht. Het opbouwwerk en de Bewonersplatforms willen graag samen met u, als bewoner, de handen uit de mouwen steken. Het is belangrijk om van bewoners te horen wat zij vinden van hun leefomgeving, want op die manier weten we wat u bezighoudt.
De opbouwwerker zet zich in voor de leefbaarheid in de buurt en onderhoudt de contacten met bewoners(groepen), maatschappelijke organisaties, ondernemers, woningcorporaties, basisscholen en politie. Marjolein Engels is de opbouwwerker in Kerkrade-Noord. Zij is bereikbaar op tel. 06-51117027 of via marjolein.engels@kerkrade.nl

Opbouwwerker Marjolein Engels

Structuurvisie en Stadsdeelvisie

In de Structuurvisie Kerkrade 2010-2020 wordt op hoofdlijnen beschreven welke keuzes en afwegingen op sociaal, ruimtelijk en economisch gebied de gemeente maakt voor de komende 10 jaar. Per wijk is dit verder geconcretiseerd naar stadsdeelvisies. De Structuurvisie Kerkrade 2010-2020 en Stadsdeelvisie Noord Oost 2013 kunt u inzien of downloaden.
Voor meer informatie over de Stadsdeelvisie Kerkrade-Noord kunt u contact opnemen met de wijkmanager, Miranda Wouters, bereikbaar via 06-24370554 of miranda.wouters@kerkrade.nl

Wijkbudget Leefbaarheid

Elke wijk heeft zijn eigen budget waarmee (kleinschalige) initiatieven voor de leefbaarheid gefinancierd kunnen worden. Elke bewoner met een plan voor de verbetering van de leefbaarheid in de eigen buurt kan een aanvraag indienen voor het leefbaarheidsbudget. Het bewonersplatform bepaalt aan welke zaken dit geld wordt besteed, zolang de besteding de leefbaarheid in de wijk maar ten goede komt. Op deze wijze kan het bewonersplatform in de praktijk zeer snel reageren op zaken die in de wijk leven. Enkele voorbeelden van ondersteuning van projecten in de afgelopen jaren zijn:
• ruilwinkel
• beweegtuin
• Social Sofa
• opwaardering Loosbos en Bergbos

Download het Aanvraagformulier Wijkbudget Leefbaarheid.

Wijkontwikkeling in de wijk

Om nog dichter bij de bewoners te zijn werken de medewerkers van Team Wijkontwikkeling vanuit diverse plekken in de wijk. In Kerkrade-Noord kunt u de wijkmanager en de opbouwwerker vinden in de diverse wijkpunten zoals het Socio-Project of de Laethof.