Binnenkort vinden er diverse commissievergaderingen en raadsvergaderingen plaats. Vanwege de coronacrisis zullen de vergaderingen digitaal plaatsvinden en dus nog niet voor publiek toegankelijk zijn.

Commissie Algemene Zaken en Middelen

  • Maandag 8 maart 2021; 19.00 uur
  • Locatie: digitaal
  • Commissiegriffier: de heer D. Franssen, bereikbaar via het algemene telefoonnummer 14 045

Commissie Burgers en Samenleving

  • Dinsdag 9 maart 2021; 19.00 uur
  • Locatie: digitaal 
  • Commissiegriffier: mevrouw B. Vermeersch-Dortants, bereikbaar via het algemene telefoonnummer 14 045

Commissie Grondgebied en Economische Zaken

  • Woensdag 10 maart 2021; 19.00 uur
  • Locatie: digitaal
  • Commissiegriffier: mevrouw B. Vermeersch-Dortants, bereikbaar via het algemene telefoonnummer 14 045

De commissievergaderingen zijn live te volgen en achteraf terug te zien via de pagina Bestuurlijke Informatie.

Ook de agenda’s en vergaderstukken zijn hier te vinden