Binnenkort vinden er diverse commissievergaderingen en raadsvergaderingen plaats. Vanwege de coronacrisis zullen de vergaderingen digitaal plaatsvinden en niet voor publiek toegankelijk zijn.

Commissie Algemene Zaken en Middelen

Maandag 21 juni 2021; 19.00 uur
Locatie: digitaal
Commissiegriffier: de heer D. Franssen, bereikbaar via het algemene telefoonnummer 14 045

Commissie Burgers en Samenleving

Dinsdag 22 juni 2021; 19.00 uur
Locatie: digitaal
Commissiegriffier: mevrouw B. Vermeersch-Dortants, bereikbaar via het algemene telefoonnummer 14 045

Commissie Grondgebied en Economische Zaken

Woensdag 23 juni 2021; 19.00 uur
Locatie: digitaal
Commissiegriffier: mevrouw B. Vermeersch-Dortants, bereikbaar via het algemene telefoonnummer 14 045

De commissievergaderingen zijn live te volgen en achteraf terug te zien. Ga hiervoor naar www.kerkrade.nl/bestuurlijke-informatie
Hier zijn ook de agenda’s en vergaderstukken te vinden.