Aanleg Buitenring Parkstad Limburg

De Raad van State heeft op 11 maart 2015 het project Buitenring Parkstad Limburg groen licht gegeven. Daarmee is het inpassingsplan onherroepelijk geworden. Dit betekent dat er begonnen is met de aanleg van deze provinciale weg.

De voorbereidende werkzaamheden zijn gestart met het kappen van bomen en verleggen van kabels en leidingen.
In samenspraak met de aannemer wordt de planning geactualiseerd en er wordt een verkeerscirculatieplan opgesteld om het verkeer tijdens de werkzaamheden in goede banen te leiden.

Meer informatie over de aanleg van deze weg en de aansluitingen op het gemeentelijke wegennet kunt u vinden op www.buitenring.nl
of u kunt contact opnemen met:

Serviceloket Buitenring
Tel: 045 – 800 19 40 (tijdens kantooruren)
e-mail: info@buitenringparkstadlimburg.nl

Op het kaartje hieronder is te zien hoe het tracé van de Buitenring gaat lopen. Buitenring kaartje tracé april 2015