Verkiezingen

Op woensdag 21 maart 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Hieronder vindt u alle informatie die u nodig heeft.

Politieke partijen

• partij registreren (uiterlijk 27 december 2017)
kandidaatstelling (5 februari 2018)
campagne voeren
• uitslag vorige verkiezingen (2014)
* aanmeldformulieren

Kiezers

(vervangende) stempas
stembureaus
stemmen bij volmacht
wie mag stemmen
databank verkiezingsuitslagen
partijen en kandidaten GR2018

Openbare kennisgevingen

Klik op de volgende link voor officiële bekendmakingen van de burgemeester over de verkiezingen en het referendum

Referendum

Op 21 maart wordt een raadgevend referendum gehouden over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017). Deze wet bepaalt:

  • de taken en bevoegdheden van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD);
  • de voorwaarden die gelden voor de inzet van deze bevoegdheden;
  • hoe het toezicht is geregeld.

Uitleg en meer informatie over het referendum zijn te vinden op de website van de Referendumcommissie

 

Meer informatie

Heeft u nog (andere) vragen? Mail naar verkiezingen@kerkrade.nl of bel 14 045. Kijk ook op www.kiesraad.nl