Parkstad Limburg

De wedergeboorte van een regio

Acht gemeenten, met in totaal 255.000 inwoners, werken binnen de Stadsregio Parkstad Limburg samen aan één duurzaam vitale regio. De regio, die vroeger de Oostelijke Mijnstreek werd genoemd, heeft na de sluiting van de mijnen een compleet nieuw gezicht gekregen. Het zwarte landschap is groen geworden. De voormalige mijnterreinen vinden we terug in het huidige landschap als lange groene vingers - stadsparken - die tot diep in de stedelijke kernen dringen. De zeven gemeenten in Parkstad Limburg hebben veel gemeenschappelijk: de taal, het landschap en voor de meeste ook het mijnverleden.

De mijnindustrie maakt van de regio een verweven stedelijk gebied, omringd en dooraderd met groen, maar er zijn ook verschillen. Zo vind je in de grotere gemeenten alles wat een stad zoal te bieden heeft aan wonen, werken en uitgaan. De landelijke gemeenten hebben met hun groene karakter veel te bieden. Voor veel voorzieningen zijn ze echter aangewezen op de stad. In hun verschillen vullen stad en platteland elkaar aan. Het is dan ook niet vreemd dat juist deze zeven gemeenten sinds februari 1999 hun krachten bundelen in een nieuw samenwerkingsverband: Parkstad Limburg.
Een van de problemen is de werkgelegenheid. Na de mijnsluitingen in de periode 1966-1974, was de economie in Zuid-Limburg totaal ontwricht. Er moesten nieuwe banen komen en de streek moest veranderen van 'zwart' naar 'groen'. Die omslag is er gekomen. De regio is veranderd in een groene, parkachtige omgeving die voldoende ruimte biedt voor industrie en dienstverlening. De nieuwe economische aanjagers worden gevormd door (grensoverschrijdende) high-tech industrie, gerenommeerde wetenschappelijke opleidingsinstituten en internationale toeristische trekkers.

Samen sterk

Parkstad Limburg wil de kansen benutten die een verstedelijkte regio in de grensstreek biedt. Daarbij staat werkgelegenheid voorop. Tegelijkertijd moet het woon- en leefklimaat alle kenmerken krijgen van duurzame kwaliteit, vertaald in behoud en uitbreiding van het aanwezige groen. Kortom, Parkstad Limburg wil van de regio een aantrekkelijke woon- en werkregio maken, een gebied waar het goed vertoeven is voor bewoners, bezoekers en bedrijfsleven. Bezoek ook de website van Parkstad Limburg.