Eurode

Eurode is het samenwerkingsverband tussen de twee grensgemeentes Kerkrade (NL) en Herzogenrath (D.). De twee steden vormen samen het Openbaar Lichaam Eurode. Het woord of de lettercombinatie Eurode is gecreëerd uit 'Eu', staande voor het verenigd Europa of de Europese Unie, dat met name ook gestalte dient te krijgen door grensoverschrijdende samenwerking door lokale overheden en 'Rode', dat staat voor de gemeenschappelijke geschiedenis van de steden Herzogenrath en Kerkrade in het 'Land van ('s Hertogen) Rode'.

Bekijk ook de website van Eurode en van de gemeente Herzogenrath. Hieronder kunt u achtergrondinformatie over Eurode lezen. De geschiedenis van het Land van Rode Vanaf de 12e eeuw hebben Kerkrade en Herzogenrath een eenheid gevormd op de bestuurlijke landkaart. Deze kaart was een bijzonder gecompliceerde lappendeken, die voortdurend veranderde doordat hertogen, graven en andere seigneurs de bestuurlijke rechten over plaatsen en gebieden verkochten, verdobbelden, als huwelijksgeschenk weggaven, via oorlogen verspeelden of door erfenis van verwanten in bezit kregen. Kerkrade en Herzogenrath bleven als Land van`s - Hertogenrade echter door deze woelige eeuwen heen verenigd.
Nadat Napoleon zijn Waterloo had gevonden, viel het Land `s-Hertogenrade uit elkaar.  In 1815 met het Congres van Wenen werden uit de losse pols nieuwe grenzen getrokken. Hetzelfde dialect, dezelfde cultuur, de vele familiaire relaties en de sociale contacten zijn echter blijven bestaan.

Informele en formele samenwerking

De stedelijke verwevenheid van beide gemeenten gaf al jaren aanleiding om op diverse beleidsonderdelen samen te werken. Dit geschiedde op informale basis. In 1991 gingen de beide gemeenteraden van Kerkrade en Herzogenrath akkoord met de ondertekening van een intentieverklaring om de grensoverschrijdende samenwerking op die terreinen waar dat mogelijk was te intensivieren. Als grondlegger voor de samenwerking werd een ruimtelijk-economisch basisplan opgesteld. Kerkrade en Herzogenrath vormen vanaf 1 januari 1998 het Openbaar Lichaam Eurode.

De Euroderaad bestaat uit acht leden van de Kerkraadse gemeenteraad en acht raadsleden van het Duitse Herzogenrath. De burgemeester van Kerkrade en de burgemeester van Herzogenrath zijn afwisselend voorzitter van de Euroderaad. Dit geschiedt bij rotatie om de twee jaar. Het meest wezenlijke verschil met het vroeger informele samenwerkingsverband 'Eurode' is dat er nu sprake is van een rechtspersoon en dat de deelnemende gemeenten Herzogenrath en Kerkrade elkaar kunnen verplichten. 

Eurode Business Center

Het Eurode Business Center (EBC), exact gesitueerd op de staatsgrens. Het EBC is een bedrijvenverzamelgebouw voor dienstverlenende bedrijven die grensoverschrijdend georiënteerd zijn. Op grond van een vestigingsplaatsonderzoek bleek Eurode daarvoor een uitermate gunstige grenslocatie te zijn. Met het EBC wordt gestalte gegeven aan de doelstelling om de economische potenties grensoverschrijdend en dus internationaal te benutten.