Pagina opties

Groter

Zoeken verordeningen en regelgevingen

De verordeningen en regelgevingen van de gemeente Kerkrade kunt u raadplegen via overheid.nl en zijn op deze pagina te doorzoeken.

Doorzoek de website

Zoekresultaat

Resultaten 1 - 10 van circa 39 (0,03 seconden)

Periode

 • Afgelopen 24 uur (0)
 • Afgelopen week (0)
 • Afgelopen maand (5)
 • Afgelopen jaar (39)
 • Specifieke periode
  Specifieke periode
  Sorteer op: Relevantie | Meest recent
 • Damoclesbeleid gemeente Kerkrade 2020

  https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Kerkrade/637534/CVDR637534_1.html

  …de invoering van het artikel in kwestie was, kort samengevat, gelegen in het feit dat het tot dan toe…

 • Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente Kerkrade 2020

  https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Kerkrade/637525/CVDR637525_1.html

  …inritten van derden of in/voor (brand)gangen geplaatst mogen worden; * waarbij geen losse of anderszins verpakte afvalstoffen op of…

 • Marktreglement gemeente Kerkrade 2012

  https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Kerkrade/615989/CVDR615989_3.html

  …2017, 13 maart 2018, 23 oktober 2018, 10 december 2018, 21 januari 2020 en 12 februari 2020.   Het…

 • Stimuleringsregeling Aanloopstraten Winkelconcentratiegebied Kerkrade Centrum 2017

  https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Kerkrade/603081/CVDR603081_2.html

  …maandelijks huurverschil per m2 BVO te vermenigvuldigen met het aantal m2 BVO van de te verlaten locatie, met dien verstande…

 • Stimuleringsregeling Terrassenbeleid centrumgebied gemeente Kerkrade

  https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Kerkrade/605885/CVDR605885_3.html

  …of gewijzigd indien de ontvanger niet binnen de in de beschikking tot verlening van de stimuleringsbijdrage opgenomen termijn beschikt over…

 • Mandaat-, volmacht- en machtigingregeling College Kerkrade 2020

  https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Kerkrade/636785/CVDR636785_1.html

  …van gewijzigde regels op centraal en decentraal niveau dan wel aanpassing behoeft ten gevolge van interne organisatieveranderingen;   Gelet…

 • Mandaat-, volmacht- en machtigingregeling Burgemeester Kerkrade 2020

  https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Kerkrade/636784/CVDR636784_1.html

  …van gewijzigde regels op centraal en decentraal niveau dan wel aanpassing behoeft ten gevolge van interne organisatieveranderingen;   Gelet…

 • Subsidieregeling peuteropvang en voorschoolse educatie Kerkrade 2020

  https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Kerkrade/637174/CVDR637174_1.html

  …van een kinderopvangorganisatie die in Kerkrade peuterprogramma’s verzorgt; b. Besluit: Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie; c. Doelgroeppeuter: een peuter…

 • Verordening lijkbezorgingsrechten 2020

  https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Kerkrade/633290/CVDR633290_1.html

  …in beheer waarin aan een ieder gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van lijken; d asbus: een bus…

 • Verordening toeristenbelasting 2020

  https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Kerkrade/633295/CVDR633295_1.html

  …vergadering d.d. 18 december 2019. De voorzitter van de raad, De griffier, dr. T.P. Dassen-Housen. …