Pagina opties

Groter

Stichting Cliëntenraad Sociale Zaken, Werk en Inkomen (SWI) Kerkrade

Stichting Cliëntenraad Sociale Zaken, Werk en Inkomen (SWI) Kerkrade

De Cliëntenraad SWI adviseert - gevraagd en ongevraagd - het gemeentebestuur op het gebied van de Participatiewet.

Daarnaast ondersteunt de Cliëntenraad ook de uitkeringsgerechtigden en minima van de gemeente Kerkrade en houdt de raad zich bezig met specifieke problematiek van SW-werknemers.

Er zijn wekelijks spreekuren in het kantoor aan de Hoofdstraat 24b. Om een afspraak te maken kunt u bellen met telefoonnummer (045) 511 33 21 of een e-mail sturen naar scr.kerkrade@kpnmail.nl

Openingstijden:

Dinsdag en donderdag: 14.00uur tot 16.00uur.
Vrijdag: 09.00uur tot 12.00uur

U kunt bij de cliëntenraad terecht met vragen over:

  • belastingen
  • het aanvragen van bijvoorbeeld kinderbijslag
  • toeslagen, tegemoetkoming kinderopvang
  • bezwaar- en beroepschriften
  • geldzaken, schulden
  • het invullen van diverse formulieren

U kunt ook bij de cliëntenraad informatie krijgen over ondersteuning door de Voedselbank Zuid-Limburg of Stichting Leergeld Parkstad (zie www.leergeld.nl).

Volg de cliëntenraad ook op Facebook: www.facebook.com/Clientenraad-Kerkrade-1501415540138338/