Pagina opties

Groter

Samenstelling college en portefeuilleverdeling

Het Kerkraadse college kent naast de burgemeester zes wethouders, verdeeld over 5,1 fte's.

Elke wethouder heeft verschillende beleidsterreinen waarvoor hij verantwoordelijk is. De wethouders worden benoemd door de gemeenteraad. In Kerkrade telt de gemeenteraad 29 leden. Het college van burgemeester en wethouders opereert als een collectief, dat betekent dat ze samen verantwoordelijk zijn voor het door een ieder van hen gevoerde beleid.

Gemeentesecretaris Raph Stijns is het hoofd van de ambtelijke organisatie en staat het college ambtelijk bij. Hij is door het college benoemd.

Petra Dassen - Housen

Dassen - Housen
contactgegevens en taken Petra Dassen - Housen
FunctieBurgemeester
E-mailadresp.dassen@kerkrade.nl
Portefeuille
 • Openbare orde en veiligheid
 • Rampenbestrijding
 • Coördinatie Handhaving
 • Eurode en internationale zaken
 • PR en communicatie
 • AB/DB Parkstad Limburg
Nevenfuncties
 • Voorzitter Jeugdfonds Cultuur Limburg (onbezoldigd)
 • Lid RvT Philharmonie Zuid Nederland (onbezoldigd)
 • Lid Adviescommissie Kansfonds (onbezoldigd)
 • Voorzitter Vrienden van de Abdij Sint Benedictusberg Vaals (onbezoldigd)

Tim Weijers

Weijers
contactgegevens en taken Tim Weijers
FunctieWethouder en locoburgemeester
E-mailadrest.weijers@kerkrade.nl
Portefeuille
 • Ruimtelijke Ordening
 • Wonen/Volkshuisvesting
 • Openbare ruimte
 • Vastgoed
 • IBA
 • Toerisme, marketing en evenementen
Nevenfuncties
 • Beschermheer carnavalsgroep Los Mar Joa (onbezoldigd)
 • Ambassadeur JBT-kaart (scholierenkaart St. Jan Baptistschool) (onbezoldigd)
 • Ambassadeur Stichting Spelend Kind (onbezoldigd)
 • Ambassadeur sportinstuif Kerkrade (gehandicaptensport) Basissport Limburg (onbezoldigd)
 • Jeugdtrainer Olympia-mini’s VV Chevremont (onbezoldigd)
Politieke partijBurgerbelangen

Leo Jongen

Jongen
contactgegevens en taken Leo Jongen
FunctieWethouder
E-mailadresl.jongen@kerkrade.nl
Portefeuille
 • Wmo
 • Ouderenbeleid
 • Volksgezondheid
 • Maatschappelijke zorg
 • Wijkontwikkeling
 • Welzijn
 • Wijkwethouder West
Politieke partijPvdA

Bert Bejas

Bejas
contactgegevens en taken Bert Bejas
FunctieWethouder
E-mailadresb.bejas@kerkrade.nl
Portefeuille
 • Financiën
 • Informatisering en automatisering
 • Publiekszaken en dienstverlening
 • Wijkwethouder Oost
Nevenfuncties
 • Administrateur / Penningmeester Begrafenisvereniging Holz (bezoldigd)
Politieke partijCDA

Dion Schneider

Schneider
contactgegevens en taken Dion Schneider
FunctieWethouder
E-mailadresd.schneider@kerkrade.nl
Portefeuille
 • Economische zaken
 • Verkeer en vervoer
 • Duurzaamheid
 • Milieu, afval en reiniging
 • Arbeidsmarkt
Politieke partijVVD

Jo Schlangen

Schlangen
contactgegevens en taken Jo Schlangen
FunctieWethouder
E-mailadresj.schlangen@kerkrade.nl
Portefeuille
 • Onderwijs
 • Jeugd- en jongerenwerk
 • Jeugdhulp
 • Sport
 • Weekmarkten en kermissen
 • Integrale aanpak wijkgericht werken
 • Cultuur
 • Wijkwethouder Noord
Nevenfuncties
 • Bestuurslid 'Bijzonder in beweging' (onbezoldigd)
Politieke partijBurgerbelangen

Huub Wiermans

Wiermans
contactgegevens en taken Huub Wiermans
FunctieWethouder
E-mailadresh.wiermans@kerkrade.nl
Portefeuille
 • Sociale zaken en re-integratie
 • Personeel en organisatie
 • Centrumontwikkeling
 • Centrummanagement
 • Ontwikkelingsbedrijf Kerkrade
 • Center Court
Nevenfuncties
 • Voorzitter VVE Holzerpoort II Kerkrade (onbezoldigd)
 • Lid commissie van bijstand KKM St. Lambertus (onbezoldigd)
 • Lid KVC Oranje Sponsorclub (onbezoldigd)
 • Lid Alumni Vereniging Nederland (onbezoldigd)
 • IMD Business School, Lausanne, Zwitserland (onbezoldigd)
Politieke partijBurgerbelangen

Raph Stijns

Stijns
contactgegevens en taken Raph Stijns
FunctieGemeentesecretaris/algemeen directeur
E-mailadresraph.stijns@kerkrade.nl