Pagina opties

Groter
A A

Samenstelling college en portefeuilleverdeling

Het Kerkraadse college kent naast de burgemeester en de gemeentesecretaris zes wethouders, verdeeld over 5,1 fte's.

Elke wethouder heeft verschillende beleidsterreinen waarvoor hij verantwoordelijk is. De wethouders worden benoemd door de gemeenteraad. In Kerkrade telt de gemeenteraad 29 leden. Het college van burgemeester en wethouders opereert als een collectief, dat betekent dat ze samen verantwoordelijk zijn voor het door een ieder van hen gevoerde beleid.

Gemeentesecretaris Harry Coumans is tevens het hoofd van de ambtelijke organisatie en staat het college ambtelijk bij. Hij is door het college benoemd.

Jos Som

Som
contactgegevens en taken Jos Som
FunctieBurgemeester
E-mailadresjos.som@kerkrade.nl
Portefeuille
 • Openbare orde en veiligheid
 • Rampenbestrijding
 • Coördinatie Handhaving
 • Eurode en internationale zaken
 • PR en communicatie
 • AB/DB Parkstad Limburg
Nevenfuncties
 • Voorzitter Stichting Koningin van de Vrede, Kerkrade (onbezoldigd)
 • Voorzitter Raad van ToezichtHedge House, Foundation, Wijlre  (onbezoldigd)
 • Senator Martin Buber University, Kerkrade (onbezoldigd)
 • Lid Kuratorium der Deutsch Niederländischen Gesellschaft e.V. (onbezoldigd)
 • Lid Kuratorium des Deutsch Niederländisches Jugendwerk e.V. (onbezoldigd)
 • Lid Comité van Aanbeveling van de Landelijke StichtingTegenZinloosGeweld (LSTZG) (onbezoldigd)
 • Lid Beschermcomité van Viva Veldeke, stad Hasselt (onbezoldigd)
 • Lid Comité van Aanbeveling van de Stichting Ronald McDonald Kindervallei, Valkenburg a/d Geul (onbezoldigd)
 • Lid Comité van Aanbeveling Stichting MEP Limburg (onbezoldigd)
 • Lid Stichting Orgelkring Kerkrade (onbezoldigd)
 • Beschermheer Klone vuur clowns, Kerkrade (onbezoldigd)
 • Beschermheer Kirchröatsjer Vasteloavends Verain (onbezoldigd)
 • Beschermheer Broederschap St. Sebastianus Eygelshoven (onbezoldigd)
 • Beschermheer Broederschap St. Sebastian Kerkrade (onbezoldigd)
 • Beschermheer Koninklijk Kerkraads Mannenkoor St. Lambertus, Kerkrade (onbezoldigd)
 • Beschermheer Koninklijk Kerkraads Harmonie Orkest (onbezoldigd)
 • Beschermheer Atletiekvereniging Achilles Top, Kerkrade (onbezoldigd)
 • Lid van NAIL (Nederland Amerika Instituut Limburg) (onbezoldigd)
 • Lid van het Comité van aanbeveling van de Heerlense Oratoriumvereniging (onbezoldigd)

Tim Weijers

Weijers
contactgegevens en taken Tim Weijers
FunctieWethouder en locoburgemeester
E-mailadrest.weijers@kerkrade.nl
Portefeuille
 • Ruimtelijke Ordening
 • Wonen/Volkshuisvesting
 • Openbare ruimte
 • Vastgoed
 • IBA
 • Toerisme, marketing en evenementen
Nevenfuncties
 • Beschermheer carnavalsgroep Los Mar Joa (onbezoldigd)
 • Ambassadeur JBT-kaart (scholierenkaart St. Jan Baptistschool) (onbezoldigd)
 • Ambassadeur Stichting Spelend Kind (onbezoldigd)
 • Ambassadeur sportinstuif Kerkrade (gehandicaptensport) Basissport Limburg (onbezoldigd)
Politieke partijBurgerbelangen

Leo Jongen

Jongen
contactgegevens en taken Leo Jongen
FunctieWethouder
E-mailadresl.jongen@kerkrade.nl
Portefeuille
 • Wmo
 • Ouderenbeleid
 • Volksgezondheid
 • Maatschappelijke zorg
 • Wijkontwikkeling
 • Welzijn
 • Wijkwethouder West
Politieke partijPvdA

Bert Bejas

Bejas
contactgegevens en taken Bert Bejas
FunctieWethouder
E-mailadresb.bejas@kerkrade.nl
Portefeuille
 • Financiën
 • Informatisering en automatisering
 • Publiekszaken en dienstverlening
 • Wijkwethouder Oost
Nevenfuncties
 • Administrateur / Penningmeester Begrafenisvereniging Holz (bezoldigd)
Politieke partijCDA

Dion Schneider

Schneider
contactgegevens en taken Dion Schneider
FunctieWethouder
E-mailadresd.schneider@kerkrade.nl
Portefeuille
 • Economische zaken
 • Verkeer en vervoer
 • Duurzaamheid
 • Milieu, afval en reiniging
 • Arbeidsmarkt
Politieke partijVVD

Jo Schlangen

Schlangen
contactgegevens en taken Jo Schlangen
FunctieWethouder
E-mailadresj.schlangen@kerkrade.nl
Portefeuille
 • Onderwijs
 • Jeugd- en jongerenwerk
 • Jeugdhulp
 • Sport
 • Weekmarkten en kermissen
 • Integrale aanpak wijkgericht werken
 • Cultuur
 • Wijkwethouder Noord
Nevenfuncties
 • Bestuurslid ontspanningsvereniging "Gezelligheid Troef" (onbezoldigd)
Politieke partijBurgerbelangen

Huub Wiermans

Wiermans
contactgegevens en taken Huub Wiermans
FunctieWethouder
E-mailadresh.wiermans@kerkrade.nl
Portefeuille
 • Sociale zaken en re-integratie
 • Personeel en organisatie
 • Centrumontwikkeling
 • Centrummanagement
 • Ontwikkelingsbedrijf Kerkrade
 • Center Court
Nevenfuncties
 • Voorzitter VVE Holzerpoort II Kerkrade (onbezoldigd)
 • Lid commissie van bijstand KKM St. Lambertus (onbezoldigd)
 • Lid KVC Oranje Sponsorclub (onbezoldigd)
 • Lid Alumni Vereniging Nederland (onbezoldigd)
 • IMD Business School, Lausanne, Zwitserland (onbezoldigd)
Politieke partijBurgerbelangen

Harry Coumans

Coumans
contactgegevens en taken Harry Coumans
FunctieGemeentesecretaris/algemeen directeur
E-mailadresh.coumans@kerkrade.nl