Pagina opties

Groter

Platform maatschappelijke ondersteuning

De gemeente Kerkrade is verantwoordelijk voor de zorg aan haar (kwetsbare) inwoners.

Dit betreft:

  • de jeugdhulpverlening (Jeugdwet);
  • de individuele begeleiding en ondersteuning thuis van bijna alle  mensen met een beperking, een verslaving,  een psychiatrische of een chronische ziekte (Wet maatschappelijke ondersteuning);
  • de ondersteuning van mensen bij het vinden van (aangepast) werk en het krijgen van inkomen (Participatiewet).

Het Platform Maatschappelijke Ondersteuning Kerkrade denkt actief mee over het ontwikkelen en uitvoeren van beleid op bovengenoemde gebieden.

Als partner in Samen Leven Kerkrade stimuleert het Platform de partners om in hun werk uit te gaan van de belangen en wensen van de klant. Het Platform stimuleert hierbij ook om tijdig en duidelijk te communiceren met zowel de klanten als met alle inwoners van Kerkrade.

De leden van het platform zijn onder meer afkomstig uit het Platform Gehandicaptenbeleid Kerkrade, de Seniorenraad Kerkrade, de Cliƫntenraad SWI Kerkrade, de Sportstichting Kerkrade, cliƫntenraden van zorgaanbieders en het Steunpunt Mantelzorg Parkstad/Ruggesteun.

Tel. (045) 567 67 67

E-mail: platformmo@kerkrade.nl