Pagina opties

Groter

Platform Gehandicaptenbeleid Kerkrade (PGK)

Het Platform Gehandicaptenbeleid behartigt de belangen van mensen met beperkingen op het gebied van onder meer wonen, zorg, welzijn, toegankelijkheid en mobiliteit.

Het PGK wil dat iedereen kan meedoen. Het PGK volgt de veranderingen op de voet en brengt gevraagd en ongevraagd advies uit.

Het PGK helpt ook mensen individueel als zij moeite hebben met het aanvragen van een voorziening of vragen hebben over mogelijke voorzieningen.

Samen met buurgemeente Herzogenrath organiseert het PGK jaarlijks de Eurode Rolstoel Wandeldag.

Voorzitter: Peter Bell

Tel.: 06-41852571

E-mail: paa.bell@hetnet.nl

Website: www.st-pgk.org